Anders Lysne

Bilde av Anders Lysne
English version of this page
Telefon +47-22850426
Mobiltelefon 98824783 (+47) 98 82 47 83
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Faglige kompetanseområder 

Medieestetikk, filmteori- og analyse, tekstteori og -analyse, film- og mediehistorie, tv-fiksjon, medie- og kulturteori, kjønn og seksualitet i mediene.

 

Undervisning ved IMK

MEVIT1110 Audiovisual Aesthetics

MEVIT1210 Mediehistorie og medieinstitusjoner

MEVIT2110 Medie- og kulturteori

MEVIT2532 Filmhistorie

MEVIT3510/4510 Medieestetikk

MEVIT3526 Alternativ film

MEVIT2527 Norsk film: historie og analyse

MEVIT3810 Gruppeprosjekt - medievitenskap: Medier, kjønn og seksualitet

MEVIT4834: Tekstanalytiske tilnærmingsmåter

Bakgrunn

Anders Lysne er universitetslektor og doktorgradskandidat ved IMK.

Master i Medievitenskap fra Institutt for Medier, Erkjennelse og Formidling ved Københavns Universitet (2008) og har tidligere undervist i medier og kommunikasjon som universitetslektor ved Syddansk Universitet (2010-2011) og Københavns Universitet (2011-2012).

Ekstern sensor ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap på Universitet i Bergen (2013-) og Film- og fjernsynsvitenskap på Høgskolen i Lillehammer (2014-). 

Redaktør i filmtidsskriftet Wuxia.

Verv

Instituttstyret: Fast representant for midlertidig vitenskapelig ansatte  (2017-)

Legater

Statens kunstråd (DK) (2011), Augustinusfonden (DK) (2011), Tuborgfonden (DK) (2011).

Pågående forskning

PhD-prosjektet "Form, følelser og forpliktelse" undersøker estetiske henvendelsesformer i skandinavisk ungdomsfilm etter 2000. Det forventes avsluttet i 2017.
 
Emneord: Medier og kommunikasjon, Medieestetikk, Medie- og kulturteori, Filmhistorie, Filmanalyse, Filmteori, Populærkultur, Mediehistorie, Film TV og radio

Publikasjoner

Publikasjoner

 • Lysne, Anders, m.fl. (2007). Levende Billeder - en grundbog i mediefag, Århus: Systime.
   
 • Lysne, Anders (2013). At forstå en teenager.  16:9.  ISSN 1603-5194.
   
 • Lysne, Anders (2013). Tonally Teen? Issues of Audience Appeal in Contemporary Danish Youth Films.  Akademisk Kvarter.  ISSN 1904-0008.
   
 • Lysne, Anders (2013). Skitser fra dyreriget.  Krystalbilleder.  ISSN 2245-5477.
   
 • Lysne, Anders (2013). Tilpasset lesning.  Wuxia.  ISSN 1893-739X.
   
 • Lysne, Anders (2014). Filmens personlige erindring. Objektiv nr. 9. Tidskrift for kamerabasert kunst.  ISSN 1891-6198. 
   
 • Lysne, Anders (2014). Straight Eye for the Queer Guy: Gay Youth in Contemporary Scandinavian Film. C. Pullen (ed.) Queer Youth and Media Cultures, New York: Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-38354-9.
   
 • Lysne, Anders (2016). On Becoming and Belonging: The Coming of Age Film in Nordic Cinema. I: Perspectives on the Nordic. Oslo: Novus Forlag. ISBN 9788270998579.
   
 • Lysne, Anders (2016). Kritisk gjenvinning. Wuxia. ISSN 1893-739X
   
 • Lysne, Anders (2016). Skeive militærrom. Wuxia. ISSN 1893-739X
   
 • Lysne, Anders og Schucany, Neel (forthcoming). UNGDOM. København: L&R Uddannelse.
   
 • Lysne, Anders (2013). At forstå en teenager. 16:9.  ISSN 1603-5194.
 • Lysne, Anders (2013). Tonally Teen? Issues of Audience Appeal in Contemporary Danish Youth Films. Akademisk Kvarter.  ISSN 1904-0008.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lysne, Anders (2014). Filmens personlige erindring. Objektiv. Tidskrift for kamerabasert kunst.  ISSN 1891-6198.  (9)
 • Lysne, Anders (2013). Skitser fra dyreriget. Krystalbilleder.  ISSN 2245-5477.
 • Lysne, Anders (2013). Tilpasset lesning. Wuxia.  ISSN 1893-739X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2012 13:35 - Sist endret 16. apr. 2017 14:01

Prosjekter