Espen Ytreberg

Bilde av Espen Ytreberg
English version of this page
Telefon +47-22850421
Mobiltelefon +47-90641319
Rom 456
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Espen Ytreberg (f. 1964) er professor i medievitenskap og koordinator for den felles Ph.D-utdanningen ved Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Han har ledet forskningsprosjekter blant annet om deltakelse i mediene og om medieringen av migrasjon. Ytreberg har forfattet flere lærebøker i medievitenskap, i tillegg til verker om fjernsynsutvikling og mediehistorie. Ytreberg er aktiv over et bredt spekter av fagpublisering, inkludert avisartikler, essays, litterær sakprosa og historisk fiksjon.

Undervisnings- og veiledningsområder

Medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, medieinstitusjoner, sosial interaksjon i mediene, sakprosaskriving og skriveprosesser.

Faglige kompetanseområder

Populærkultur, konvergens, medie- og kommunikasjonsteori, mediehistorie, mediert sosial interaksjon, produksjons- og institusjonsstudier.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMK

 • In Sync (CAS 2018/19, med Helge Jordheim)
 • Health Communication Regimes (finansiert Samkul/NFR, ledet av Kjersti Thorbjørnsrud, ISF)  
 • Hjertestein: Historien om Nita Kakot Amundsen, Camilla Carpendale og Roald Amundsen. Bokprosjekt for Forlaget Press, høst 2018. 
 • Langsiktig, personlig prosjekt: Historiske mediebegivenheter
Emneord: Medier og kommunikasjon, Populærkultur, Medienes organisasjoner, Mediehistorie, Medie- og kommunikasjonsteori, Film TV og radio

Publikasjoner

 • 2011: "Convergence: essentially confused?", New Media & Society 13(3): 502-508.
 • 2010: “The question of calculation: Erving Goffman and the pervasive planning of communication”, Michael Hviid Jacobsen (ed.) The Contemporary Goffman. London: Routledge.
 • 2009: ”Extended liveness and eventfulness in multi-platform reality formats”, New Media & Society 11(4): 467-485.
 • 2008: Hva er medievitenskap. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2007: ”Small talk makes a big difference: recent developments in interactive, SMS-based television” (med Yngvil Beyer, Gunn Enli og Arnt Maasø), i Television and New Media 8(3): 213-234.
 • 2006: Medie- og kommunikasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2006: ”Premeditations of performance in recent live television: a scripting approach to media production studies”, i European Journal of Cultural Studies 9(4): 421-440.
 • 2006: ”Participation and play in converging media. Institutional perspectives and text-user relations” (med Trine Syvertsen), i Nordicom Review 17(1): 107-110.
 • 2004: "Formatting participation within broadcast media production", i Media Culture & Society 26(5): 677-692.
 • 2004: ”Norge: mektig middelkultur,” i Samtiden 3: 6-15. Forkortet versjon publisert under samme tittel i Klassekampen 4/9 2004: 10-11.
 • 2002: Selvspill i radio: "Mamarazzi"s ukonvensjonelle populærjournalistikk. Oslo: Unipub Forlag. 163s.
 • 2002: "Erving Goffman as a theorist of the mass media", i Critical Studies in Media Communication 19(4): 481-497.
 • 2002: "Ideal types in public service television: Paternalists and bureaucrats, charismatics and avant-gardists", i Media Culture & Society 24(6): 759-774.
 • 2002: "Continuity in environments: The evolution of basic practices and dilemmas in Nordic television scheduling", i European Journal of Communication vol. 17(3): 283-304.
 • 2000: Brede smil og spisse albuer: Hvordan fjernsynet overtaler. Oslo: Aschehoug. 192s.
 • 1999: Allmennkringkastingens autoritet: Endringer i NRK Fjernsynets tekstproduksjon, 1987-1994. Avhandling (dr.art.), Rapport nr. 35, Universitetet i Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ytreberg, Espen (2014). En forsvunnet by: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Forlaget Press.  ISBN 9788275477000.  400 s.
 • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 978-82-996554-3-9.  171 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ytreberg, Espen (2018). Doktorgradsutdanning ved UiO.
 • Ytreberg, Espen (2018). From Siberia to Norway and back: The journeys of Nita Kakot Amundsen and Camilla Carpendale. Arctic Studies Center Newsletter.  25, s 34- 36
 • Ytreberg, Espen (2018). Innledning om Claus Fasting.
 • Ytreberg, Espen (2018, 13. juli). Intervju om mediebegivenheter.  Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2018). Technological networks of information, media discourses of uncertainty: The 1928 Amundsen/Nobile disaster events.
 • Ytreberg, Espen (2018). The organizational construction and political context of patients as media participants.
 • Bull, Synne Tollerud & Ytreberg, Espen (2017). Tom Gunning and Paul Kaiser on Framing, re-Framing and un-Framing.
 • Ytreberg, Espen (2017, 14. juni). - Ikke lurt å karikere (om Kringkastingsrådet).  Vårt Land.
 • Ytreberg, Espen (2017). Exchanges of looks in two Norwegian 1920s documentary films featuring the Chukchi people.
 • Ytreberg, Espen (2017). Fjernsynet og Finmarksvidda. Morgenbladet.no.
 • Ytreberg, Espen (2017, 15. desember). Forskeren som skriver. [Internett].  Krumsvik & co.
 • Ytreberg, Espen (2017). Helter i mediene før og nå.
 • Ytreberg, Espen (2017). Historisk søndag: Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2017, 30. mai). Intervju i oppslaget "Digitalkulturens ubehag".  Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2017). Mediated simultaneities and the 1915 Oslo Centenary Jubilee Exhibition.
 • Ytreberg, Espen (2017, 03. mai). NRK nekter for at reinsendingen var for ambisiøs.  Dagbladet.
 • Ytreberg, Espen (2017). New Perspectives on Media, Data and Temporality (Plenary roundtable).
 • Ytreberg, Espen (2017, 07. mai). Norway's Slow TV: Fascinating viewers for hours or days at a time. [TV].  CBS News.
 • Ytreberg, Espen (2017). Presentism, Synchronization, and the Media: Hartog and the Crisis of History (with Bodhisattva Chattopadhyay and Marijn Rombouts).
 • Ytreberg, Espen (2017). Synchronising mediated simultaneities: the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition.
 • Ytreberg, Espen (2017). The Amundsen South Pole expedition film and its media contexts, In Eirik Frisvold Hanssen & Maria Fosheim Lund (ed.),  Small Country, Long Journeys : Norwegian Expedition Films.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-345-5.  Kapittel 2.  s 24 - 53
 • Ytreberg, Espen (2017). "This tragically obscured summer": News media anduncertainties of information in the 1928 Nobile/Amundsen disaster events.
 • Maasø, Arnt & Ytreberg, Espen (2016). Eventer som forretning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Vis sammendrag
 • Ytreberg, Espen (2016). About the historical approach to media events.
 • Ytreberg, Espen (2016). Convergence, In Klaus Bruhn Jensen & Robert T. Craig (ed.),  The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-29073-6.  Leksikalsk innførsel.
 • Ytreberg, Espen (2016). Deltaker i paneldebatten "Hva slags medievitere trengervi i framtiden?".
 • Ytreberg, Espen (2016). Erving Goffman, In Klaus Bruhn Jensen & Robert T. Craig (ed.),  The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-29073-6.  Leksikalsk innførsel.
 • Ytreberg, Espen (2016). Etter heltene. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Ytreberg, Espen (2016). Forskning per roman. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2016, 21. oktober). Gjest i Ekko (NRK P2), "Trenger vi helter i dag?". [Radio].  NRK P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Helsebloggere: innledende observasjoner til en undersøkelse.
 • Ytreberg, Espen (2016). Historical perspectives on the media event.
 • Ytreberg, Espen (2016). Hva skjedde med Roald Amundsen?.
 • Ytreberg, Espen (2016, 02. september). Intervju i "Norgesglasset" om talkshowsjangerens historie. [Radio].  NRK P1.
 • Ytreberg, Espen (2016, 23. februar). Intervju om Umberto Eco i Kulturhuset, P2. [Radio].  NRK P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). Introduksjon til panelet "Environments for increasing impacts – especially from the human and social sciences".
 • Ytreberg, Espen (2016). Mediated simultaneities in the 1914 Oslo Centenary Jubilee Exhibition (i panelet "Simultaneity in media history", sammensatt og ledet av E. Ytreberg.
 • Ytreberg, Espen (2016). Mediated synchronisation: a project presentation.
 • Ytreberg, Espen (2016). Medieforskeren mellom fakta og fiksjon.
 • Ytreberg, Espen (2016, 27. september). "Norgesglasset", om programmet Norge Rundt som nasjonsbygger. [Radio].  NRK P1.
 • Ytreberg, Espen (2016). Notes toward a history of media events.
 • Ytreberg, Espen (2016). Opponent på doktorgradsdisputas, Magnus Danielson.
 • Ytreberg, Espen (2016). Perspektiv på MKV/SH Medialiseringsforskning.
 • Ytreberg, Espen (2016). Presentasjon av prosjektet Mediated Synchronisation.
 • Ytreberg, Espen (2016). Roald Amundsen, mest helt eller skurk?. Fredriksstad Blad.
 • Ytreberg, Espen (2016, 19. november). Samtale om boka "Amundsen" i programmet "Årets bøker". [Radio].  P2.
 • Ytreberg, Espen (2016). The meaning of mediatized social order and action.
 • Ytreberg, Espen (2016). To bilder og ett liv: hva fotografier funnet på Uranienborg forteller om Roald Amundsen.
 • Ytreberg, Espen (2016). Veiviseren (om Umberto Ecos forfatterskap). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2016). When media researchers do fiction (with prof. Henrik Örnebring).
 • Ytreberg, Espen & Maasø, Arnt (2016). Eventisering.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen; Ytreberg, Espen & Melvær, Knut (2015). Hva skal vi med humaniora?.
 • Ytreberg, Espen (2015, 26. april). Chillen mit Schafen: Was wir Alle von den Norwegern so alles lernen können.  Frankfurter Allgemeine.
 • Ytreberg, Espen (2015). Deltakelse i paneldebatt, "Film Violence Revisited".
 • Ytreberg, Espen (2015). Engaging those outside the Humanities.
 • Ytreberg, Espen (2015). Historical perspectives on the media event: acceleration, the non-mediated, the ‘pseudo’, and periodization.
 • Ytreberg, Espen (2015). Hva skal vi med humaniora?.
 • Ytreberg, Espen (2015). Innledning og møteledelse.
 • Ytreberg, Espen (2015, 17. november). Intervju om Nobelkonserten. [Radio].  Ettermiddagsnyhetene, P1.
 • Ytreberg, Espen (2015, 01. mai). Intervju om "sakte-TV". [Radio].  ABC Radio National (Australia).
 • Ytreberg, Espen (2015). Ledelse av og innlegg på "breakout session".
 • Ytreberg, Espen (2015). Pod med og uten brodd. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Ytreberg, Espen (2015). Skavlans intervju med Jimmie Åkesson: innledning for Kringkastingsrådet.
 • Ytreberg, Espen (2015). Tidsskriftmediet er offentligheten. Anmeldelse av "En pokkers skrivesyge: 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet". Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.
 • Ytreberg, Espen (2015). Toward a historical understanding of the media event.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med humanioradebatten?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 25
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med nytte?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Krise nå igjen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Ytreberg, Espen (2014). Better than ever? Young scholars, academic careers and current challenges of the academic system.
 • Ytreberg, Espen (2014, 14. mai). Dagsrevyen, innslag om Jubileumsutstillingen. [TV].  NRK1.
 • Ytreberg, Espen (2014, 15. mai). Den nasjonale kjempefesten.  Dagens Næringsliv.
 • Ytreberg, Espen (2014, 15. mai). Det nye medielandet.  Klassekampen.
 • Ytreberg, Espen (2014). En forsvunnet verden: Jubileumsutstillingen på Frogner 1914.
 • Ytreberg, Espen (2014). Et medieensemble på Frogner. Den store Jubileumsutstillingen i 1914, I: Gunhild Aalstad & Siv Frøydis Berg (red.),  Å feire en nasjon.  Nasjojalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-118-5.  Artikkel.  s 61 - 77
 • Ytreberg, Espen (2014). Forgetting and remembering via media: the Oslo 1914 Jubilee Exhibition.
 • Ytreberg, Espen (2014). Fornøyelsen ved det fremmede. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ytreberg, Espen (2014). Historical Media Events: Forms of Simultaneity.
 • Ytreberg, Espen (2014, 09. februar). Jakten på Norge 1814-2014: Idoler og helter, episode 6. [TV].  NRK1.
 • Ytreberg, Espen (2014). Jubileumsutstillingen på Frogner: En port til det norske mediesamfunnet.
 • Ytreberg, Espen (2014, 04. juni). Nasjonal samling med arkitekturklinsj. [Fagblad].  Arkitektnytt.
 • Ytreberg, Espen (2014). Norwegian media events.
 • Ytreberg, Espen (2014, 15. juni). Ny Kongolandsby kan skape avstånd.  Dagsavisen.
 • Ytreberg, Espen (2014). Omvisning i Jubileumsutstillingen.
 • Ytreberg, Espen (2014, 13. juni). Opphakket kulturstripe.  Morgenbladet.
 • Ytreberg, Espen (2014). Perspectives in media event history.
 • Ytreberg, Espen (2014). Producing the 1914 Frogner Jubilee Exhibition as a media event.
 • Ytreberg, Espen (2014, 15. mai). På jakt etter en forsvunnet by.  Vårt Land.
 • Ytreberg, Espen (2014). Reconsidering the "pseudo": media and the loss of faith in the event.
 • Ytreberg, Espen (2014). Simultaneity in media event history.
 • Ytreberg, Espen (2014, 15. mai). Slik feiret vi 100 års selvstendighet i 1914. [Internett].  NRK.no.
 • Ytreberg, Espen (2014, 05. mai). "Spark" with Nora Young: Slow TV. [Radio].  Canada.
 • Ytreberg, Espen (2013). Erving Goffman on the self, relative to the media.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 11. mai 2018 18:07

Prosjekter