Mona Abdel-Fadil

Bilde av Mona Abdel-Fadil
English version of this page
Telefon +47-22850425
Rom 429
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

 

Bakgrunn

Mona Abdel-Fadils forsking (2015-17) er knyttet til SAMKUL prosjektet: Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments - A Comparative Scandinavian Study.

Abdel-Fadil's PhD avhandling: Living 'the Message' and Empowering Muslim Selves:  A Behind the Screens Study of Online Islam markerer hennes inntog till forskningssfeltet media og religion. Hun har siden 2011 vært koordinator for det nordiske nettverket for media og religion. 

I sin forskning drar hun veksler på  fagbakgrunnen i sosialantropologi, religionshistorie, flerkulturelle studier og Midstøsten områdestudier. 

I 2009- 2012 var Mona Abdel-Fadil ansatt ved IKOS, UiO som stipendiat og gjennomføringsstipendiat. I 2012 var hun koordinator for det nyopprettede Senter for Islam og Midtøsten studier (SIMS), og utviklet og underviste BA kurset kultur og samfunn. I 2013 var hun ansatt ved Fafo, som seniorforsker. I 2014 arbeidet Abdel-Fadil som selvstendig konsulent, kurs- og foredragsholder gjennom eget foretak.

 

NB. Se engelsk versjon av profil for mer utfyllende tekst. 

Emneord: Medier og kommunikasjon, Medier og religion, sosialantropologi, religion og kultur, Islam, Islam Online

Publikasjoner

Utvalgte Publikasjoner

 

  • 2016. How Islamic is Islam Online Counselling? in Mellor, N. &  Rinnawi, K. (eds)Political Islam: Global Media and the Boundaries of Religious Identity,  Routledge.

 

 

 

  • 2015. The Framing of the Islam Online Crisis in Jayusi, L. and Roald, A.S. (eds.), Media and Political Contestation in the Contemporary Arab World: A Decade of Change, Palgrave Macmillan.

 

 

  • 2013.  Islam Online Guides Spouses towards Marital Bliss: Arabic Vs. English Counselling Perspectives on Marital Communication in Muslims and the New Information and Communication Technologies: Notes from an Emerging and Infinite Field (eds. Hoffmann, T. & Larsson, G.) Springer.

 

 

 

 

  • 2011.  Islam Onlines ekteskapsveiledning (Islam Online's Marital Counselling) in Babylon: Nordic Journal of Middle East Studies, 1. 

 

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2015 10:30 - Sist endret 3. jan. 2017 11:48

Prosjekter