print logo

Gunn Enli

Bilde av Gunn Enli
English version of this page
Telefon +47-22850435 +47-22850400
Mobiltelefon 911 72 952
Faks +47-22850401
Rom 456
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

 

Gunn Enli is associate professor and research leader for the NFR-project 'Social Media, Agenda-Setting and Election Campaigns' (SAC). The project includes researchers from USA, Australia, Sweden, and Norway, and investsigates the impact of social media on aganda-setting during election campaigns in these 4 countries.

Enli recieved her PhD degree in 2007 with the dissertation "The Participatory Turn in Broadcast Media", and was hired as an Associate Professor at the Department in 2008. .

https://www.press.umich.edu/6943059/media_welfare_state

 

 

Teaching and Research

 • Social Media and Political Communication
 • Election Campaigns (sosiale medier og valgkamp)
 • Media policy and media regulation (mediepolitikk)
 • Public Service Broadcasting (allmennkringkasting)
 • News production and political scandals (nyhetsproduksjon og politiske skandaler)

Current Projects

'Social Media and Election Campaigns' (SAC). The project includes researchers from USA, Australia, Sweden, and Norway, and aims to investsigate the impact of social media on aganda-setting during election campaigns.

 

Twitter: https://twitter.com/SocMedPolitics

Facebook: https://www.facebook.com/SocMedPolitics?fref=ts

Emneord: Medier og kommunikasjon, Mediepolitikk, Politisk kommunikasjon, Medieøkonomi, Sosiale medier, Reality-TV, Mediehistorie

Publikasjoner

2013. Enli, Gunn & Skogerbø, Eli: Personalized campaigns in party-centred politics. In special issue: Social Media and Election Campaigns (eds: Enli, Gunn & Hallvard Moe) Information, Communication and Society.  ISSN 1369-118X: http://alturl.com/qavuo

2013. Van den Bulck, Hilde & Gunn Enli: Bye Bye Hello Ladies? In-vision Announcers as Continuity Technique in a European Postlinear Television Landscape: The cases of Flanders and Norway, in Television and New Media May 13, 14 (3): http://http://alturl.com/7oivk

2010:'TV- En Innføring'. (med Hallvard Moe, Trine Syvertsen og Vilde Skancke Sundet) Universitetsforlaget

2009: 'Kampen om markedsmakt i norsk kommersiel radio - P4 og Kanal 24', Norsk Medietidsskrift nr. 1 2009.

2009. '- Statsråd du lyver!' Kommentarjournalistikk i Ramin-Osmundsen saken, i Allern og Pollack (red.): 'Skandalenes Markedsplass'. Bergen: Fagbokforlaget.

2008. 'Digitale Dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer (red. med Eli Skogerbø). Gyldendal Akademiske 2008.

2006. 'Et hjem for oss- Et hjem for deg? Analyser av TV 2' (red. med Trine Syvertsen og Susanne Østby Sæther). 2. utgave, Kristiandsund: Høyskoleforlaget.

2005. 'Fornyelse vil være det normale', kampen om kommersiell riksdekkende radiokonsesjoner (P4), medforfatter: Vilde Skanche Sundet. publisert i Nordicom.

 

 • Enli, Gunn & van den Bulck, Hilde (2013). Bye Bye ''Hello Ladies?'' In-Vision Announcers As Continuity Technique in a European Postlinear Television Landscape: The Case of Flanders and Norway. Television and New Media.  ISSN 1527-4764.  s 1- 17 . doi: DOI: 10.1177/1527476412462143
 • Enli, Gunn (2013). Defending Nordic Children Against Disney. PSB Children's Channels in the Age of Globalization. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  34(1), s 77- 90
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2013). From fear of television to fear for television: five political debates about new technologies. Media History.  ISSN 1368-8804.  19(2), s 213- 227 . doi: 10.1080/13688804.2013.791420
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2013). Personalized campaigns in party-centred politics.. Information, Communication and Society.  ISSN 1369-118X.  16(5), s 757- 774 . doi: 10.1080/1369118X.2013.782330
 • Enli, Gunn & Staksrud, Elisabeth (2013). PSB Serving Children. Past, Present and Future, In Ulla Carlsson (ed.),  Public service media from a Nordic horizon : politics, markets, programming and users.  Nordicom.  ISBN 978-91-89471-85-6.  Chapter 7.  s 117 - 130
 • Enli, Gunn & van den Bulck, Hilde (2013). Flow under Pressure: Television Scheduling and Continuity Techniques as Victims of Media Convergence?. Television and New Media.  ISSN 1527-4764.  s 1- 4 . doi: 10.1177/1527476413505920
 • Enli, Gunn (2012). From parasocial interaction to social TV: Analysing the host–audience relationship in multi-platform productions.. Northern Lights.  ISSN 1601-829X.  10(1), s 123- 137
 • Enli, Gunn & Thumim, Nancy (2012). Socializing and Self-Representation online: Exploring Facebook. OBS - Observatorio.  ISSN 1646-5954.  6(1), s 87- 105
 • Enli, Gunn (2011). Ramin-Osmundsen går av : historien om en politisk skandale. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(2), s 120- 139
 • Enli, Gunn & Trappel, Josef (2011). Online Media: Changing Provision of News, In Josef Trappel (ed.),  Media in Europe Today.  Intellect Ltd..  ISBN 9781841504032.  Chapter 6.  s 97 - 115
 • Enli, Gunn (2010). La television estatal y la audiencia infantil en la era digital. Infoamerica communication review.  ISSN 1696-2257.  s 81- 93
 • Enli, Gunn; D'Arma, Alessandro & Steemers, Jeanette (2010). Serving Children in Public Service Media, In Gregory Ferrell Lowe (ed.),  The Public in Public Service Media.  Nordicom.  ISBN 9789189471948.  Kapittelnummer 12.  s 227 - 243
 • Enli, Gunn & McNair, Brian (2010). Trans-National Reality TV: A Comparative Study of the U.K.'s and Norway's Wife Swap., In Nico Carpentier & Sofie van Bowel (ed.),  Trans Reality Television..  Lexington Books.  ISBN 9780739131886.  Chapter 14.  s 205 - 277
 • Enli, Gunn (2009). "- Statsråd du lyver!" Politisk kommentarjournalistikk i Ramin-Osmundsen saken, I: Sigurd Allern & Ester Pollack (red.),  Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0847-0.  Kapittel 7.
 • Enli, Gunn (2009). Kampen om markedsmakt i riksdekkende radio en komparativ analyse av oppstartfasen i P4 og Kanal 24. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  16(1), s 4- 24
 • Enli, Gunn (2009). Mass Communication Tapping into Participatory Culture Exploring Strictly Come Dancing and Britain's Got Talent. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  24(4), s 481- 493 . doi: 10.1177/0267323109345609
 • Enli, Gunn (2008). "Ja til et fargerikt fellesskap!" Utvelgelse av SMS i debattprogrammer, I: Gunn Enli & Eli Skogerbø (red.),  Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  Kapittel.  s 61 - 78
 • Enli, Gunn (2008). Redefining Puiblic Service Broadcasting. Multi-Platform Participation.. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565.  14(1), s 105- 120
 • Beyer, Yngvil; Enli, Gunn; Maasø, Arnt & Ytreberg, Espen (2007). Small talk makes a big difference: recent developments in interactive, SMS-based television . Television and New Media.  ISSN 1527-4764.  8(3), s 213- 234
 • Enli, Gunn (2007). Gatekeeping in te New media Age: A case Study of the Selection of Text-Messages in a Current Affairs Programme.. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  14(2), s 47- 63
 • Enli, Gunn & Sundet, Vilde Schanke (2007). Strategies in times of regulatory change: a Norwegian case study on the battle for a commercial radio licence. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  29(5), s 707- 725 . doi: 10.1177/0163443707078426
 • Enli, Gunn & Syvertsen, Trine (2007). Participation, Play and Socialising in New Media Environments, In Virginia Nightingale & Tim Dwyer (ed.),  New Media Worlds. challenges for convergence..  Oxford University Press.  ISBN 9780195558364.  9.  s 147 - 163
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn & Sæther, Susanne Østby (2006). Frustrerte fruer, fotballmilliarder og framtidsvisjoner: TV 2 etter tiårsjubileet, I: Trine Syvertsen; Gunn Enli & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV 2. 2 utgave.  IJ-forlaget.  ISBN 9788271473013.  Innledningskapittel.  s 14 - 34
 • Enli, Gunn (2005). Fenomenet SMS-TV. Institusjonelle strategier og semi-privat interaksjon. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  12(2), s 116- 135
 • Enli, Gunn & Sundet, Vilde Schanke (2004). "Fornyelse vil være det normale". Mediepolitiske utfordringer og markedsaktørenes strategier i kampen om konsesjonen for riksdekkende radio (P4) i Norge. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  26(1), s 59- 70
 • Enli, Gunn (2002). På din side. Folkelighet og alliansebygging i TV 2s aktualitetsprogram., I: Gunn Enli; Trine Syvertsen & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002.  IJ-Forlaget AS.  ISBN 82-7147-220-8.  s 72 - 98
 • Enli, Gunn (2001). "Tromsø inn i TV-alderen. Nærbilde av et tidsskille", i Bastiansen og Meland (red.) (2001): Fra Eidsvoll til Marienlyst, I: Henrik Grue Bastiansen & Øystein Meland (red.),  Fra Eidsvoll til Marienlyst, Studier i norske mediers historie fra Grunnloven til TV-alderen.  Høyskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7147-209-7.  s 240 - 257

Se alle arbeider i Cristin

 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2014). The Media Welfare State. Nordic Media in the Digital Era.. University of Michigan Press.  ISBN 978-0-472-05215-8.  156 s.
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). TV - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01629-0.  286 s.
 • Enli, Gunn; Risan, Lars; Eriksen, Siri E H; Christophersen, Morten & Tkachenko, Elena (2009). Handbok for ferske forelesere.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01548-4.  143 s.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (red.) (2008). Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  165 s.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn & Sæther, Susanne Østby (red.) (2006). Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV 2. 2 utgave. IJ-forlaget.  ISBN 9788271473013.  342 s.
 • Enli, Gunn; Syvertsen, Trine & Sæther, Susanne Østby (red.) (2002). Et hjem for oss - et hjem for deg?. IJ- forlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7147-220-8.
 • Enli, Gunn; Syvertsen, Trine & Sæther, Susanne Østby (red.) (2002). Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002. IJ-Forlaget AS.  ISBN 82-7147-220-8.
 • Enli, Gunn; Sæther, Stig & Syvertsen, Trine (red.) (2002). TV2 1992-2002: "Et hjem for oss, Et hjem for deg?". Høgskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7147-220-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enli, Gunn & Moe, Hallvard (2013). Introduction to special issue: Social media and election campaigns – key tendencies and ways forward. Information, Communication and Society.  ISSN 1369-118X.  16(5), s 637- 645 . doi: 10.1080/1369118X.2013.784795
 • Larsson, Anders Olof & Enli, Gunn (2013, 09. mai). Flinkiser på Twitter og FB.  Aftenposten.
 • Larsson, Anders Olof; Kalsnes, Bente; Moe, Hallvard; Skogerbø, Eli & Enli, Gunn (2013). Twitter Use during the 2013 Norwegian Elections – Some Initial Insights.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2013). The Media Welfare State: Nordic Media in the Era of Globalization.
 • Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole Johan & Moe, Hallvard (2013). The Media Welfare State: The Informational, Cultural and Democratic Safety Net of the Nordic Model?.
 • Enli, Gunn & Skogerbø, Eli (2012). A New Device in the Toolbox The Role of Social Media in Norwegian Election Campaigns.
 • Enli, Gunn & Berges Saura, Laura (2011). Commercial Television: Business in Transition, In Josef Trappel (ed.),  Media in Europe Today.  Intellect Ltd..  ISBN 9781841504032.  Chapter 5.  s 79 - 97
 • Enli, Gunn & Ihlebæk, Karoline Andrea (2011). 'Dancing with the audience': Administrating vote-ins in public and commercial broadcasting. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  33(6), s 953- 962 . doi: 10.1177/0163443711412299
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2010). NRK gjør TV stuerent. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Enli, Gunn & Ihlebæk, Karoline Andrea (2009). The ethics of viewer influence and return path economy in multiplatform TV. Exploring the format Strictly Come Dancing.
 • Enli, Gunn; Moe, Hallvard; Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2009). Fears and Fascinations: Five debates about television.
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus; Kløvstad, Vibeke & Maasø, Arnt (2008). New web phenomena. Government administration and the culture of sharing..
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus; Kløvstad, Vibeke & Maasø, Arnt (2008). Nye nettfenomener. Staten og delekulturen..
 • Enli, Gunn (2007, 21. desember). NRK Radio, Medieprogrammet Kurer. [Radio].
 • Enli, Gunn (2007). The Participatory Turn in Broadcast Television, Institutional, editorial and textual challenges and strategies.
 • Ytreberg, Espen; Sundet, Vilde Schanke & Enli, Gunn (2007). Participation and play in converging media - prosjektpresentasjon.
 • Enli, Gunn (2006). Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge.. International Journal of Media and Cultural Politics.  ISSN 1740-8296.  2(1), s 105- 113
 • Enli, Gunn (2005, 05. september). Fast deltaker i TV-panel i kulturbeitet. [Radio].  NRK P2.
 • Enli, Gunn (2005, 19. juli). debatt om radiokonsesjoner. [TV].  NRK 1.
 • Enli, Gunn & Sundet, Vilde Schanke (2005). Institutional strategies in times of regulatory change: Radio institutions battling for dominance in a political, symbolic, legal and economic arena.
 • Enli, Gunn & Sundet, Vilde Schanke (2004). Radiokamp for galleriet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Enli, Gunn (2001). Norsk allmennradio og de fire markedene.
 • Enli, Gunn (2001). Norsk kringkastingshistorie.
 • Enli, Gunn (2001). Norsk kringkastingshistorie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 18. nov. 2014 09:53