Lene Pettersen

Bilde av Lene Pettersen
English version of this page
Mobiltelefon 41135061
Rom 465
Treffetider Open door policy (but send me an email to make sure I'm in my office when you plan to drop by)
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Lene Pettersen er engasjert som universitetslektor ved Institutt for medier og kommunikasjon hvor hun arbeider med masterprogrammet Nordic Media. Øvrige faglige interesser er strategi, "digital økonomi", delingsøkonomi, forretningsmodeller, innovasjon, ulike aspekter ved teknologi, arbeidspraksis, personvern, strategisk kommunikasjon, kunstig intelligens, sosiale medier i organiasjonen og det øvrige medielandskapet, intern kommunikasjon, nettverksteori, kvalitativ metode, etnografi mm.

Bakgrunn

Pettersen er Cand. Polit Sosialantropologi fra UiO (2000) med etnografisk film produsert for et fjernsynspublikum som sitt hovedfagsfokus. Øvrige fag i Cand. Mag graden er hypermedia og sosiologi fra UiO, samt film- og medievitenskap fra Universitetet i København. Pettersen har PhD i Business Economics med spesialisering i Strategic Management fra Handelshøyskolen BI (2015). Hennes doktorgradsavhandling er et longitudinelt studie av sosiale medier (samhandlingsteknologi) i et internasjonalt selskap.

Pettersen jobbet ti år med kommunikasjon, «teknologi», strategi og organisasjonsutvikling i offentlig sektor og IT-bransjen før hun tok doktorgrad. I 2014-2015 var hun programansvarlig og førsteamenuensis i BA programmet Strategi og PR ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Hun har siden 2012 forelest i en ('Organisasjonen i nettverkssamfunnet') av fem moduler i det executive MBA programmet Digital kommunikasjonsledelse ved BI, og hun er gjesteforeleser ved Høyskolen Kristiania. Hun har også tidligere arbeidet som forsker hos Forbruksforskningsinstituttet Sifo, Høgskolen i Oslo og Akershus. Fra 1997-200 var Pettersen involvert i studietilbudet Etnografisk film ved Institutt for sosialantropologi, ved UiO, ved foreleser og koordinator. Hun arbeidet også tidligere som frivillig journalist og filmanmelder i en gratisavis i Oslo på nittitallet.

Pettersen er styremedlem i Senter for tverrfaglig medieforskning, og var med på oppstarten av nettverket Girl Geek Dinner Oslo i 2010.

 

 

 

 

Emneord: Internett, sosialantropologi, Sosiale medier, teknologi, Samfunnsteori, Strategisk kommunikasjon, Innovasjon

Publikasjoner

 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). Rating mechanisms among participants in sharing economy platforms. First Monday.  ISSN 1396-0466.  22(12) . doi: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v22i112.7908
 • Pettersen, Lene G. Braathen (2017). Sorting things out: A typology of the digital collaborative economy. First Monday.  ISSN 1396-0466.  22(8)
 • Pettersen, Lene (2016). Experiencing virtual social enterprise media architectures. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  4(2), s 29- 40 . doi: 10.5324/njsts.v4i2.2183 Vis sammendrag
 • Pettersen, Lene (2016). Local Villages in a Globally Connected Structure: a Case Study of Social Enterprise Media in the Multinational Workplace, In Anatoliy Gruzd; Jenna Jacobson; Philip Mai; Evelyn Rupert & Dhiraj Murthy (ed.),  Proceedings of the 7th 2016 International Conference on Social Media & Society.  ACM Publications.  ISBN 978-1-4503-3938-4.  12. Vis sammendrag
 • Pettersen, Lene (2016). The role of offline places for communication and social interaction in online and virtual spaces in the multinational workplace :. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  37(Special issue), s 131- 146 Vis sammendrag
 • Pettersen, Lene & Larsson, Anders Olof (2016). The winners take it all: A comparative study of Twitter campaigns under pressure. First Monday.  ISSN 1396-0466.  21(11) . doi: 10.5210/fm.v21i11.6815 Vis sammendrag
 • Sørum, Hanne & Pettersen, Lene (2016). IN NEED OF AN INTERACTION DESIGNER? WHAT THE INDUSTRY WANTS AND WHAT IT ACTUALLY GETS!. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  24(1) Vis sammendrag
 • Pettersen, Lene (2014). From Mass Production to Mass Collaboration: Institutionalized Hindrances to Social Media Platforms in the Workplace. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(2)
 • Pettersen, Lene (2013). Video blogging ethnographic field notes. Popular Anthropology Magazine.  ISSN 1949-3630.  4(1)
 • Pettersen, Lene (2012). The Echoing Paradox in SNS, In Asbjørn Følstad; Anna Ståhlbröst; Ebbesson Esbjörn & Jesper Svensson (ed.),  Innovation through Social Media : ISM 2012 workshop proceedings, Oslo, Norway, December 3, 2012.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0088-0.  Kapittel.  s 7 - 15
 • Pettersen, Lene & Brandtzæg, Petter Bae (2012). Privacy challenges in Enterprise 2.0. Selected Papers of Internet Research, SPIR.  ISSN 2162-3317. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Hans Erik & Pettersen, Lene (red.) (2017). Metodebok for kreative fag. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027005.  244 s.
 • Brønn, Peggy Simcic; Pettersen, Lene & Kalsnes, Bente (2012). Sosiale medier fra innsiden og ut:Intern samhandling og dialog. Kommuneforlaget.  ISBN 9788244621137.  158 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Hans Erik & Pettersen, Lene (2017). Innledning: Metodemangfoldets muligheter, I: Hans Erik Næss & Lene Pettersen (red.),  Metodebok for kreative fag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027005.  Innledning.  s 15 - 19
 • Næss, Hans Erik & Pettersen, Lene (2017). På rett sted til rett tid. Kunsten å gjøre feltarbeid, I: Hans Erik Næss & Lene Pettersen (red.),  Metodebok for kreative fag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027005.  Kapittel 7.  s 88 - 99
 • Pettersen, Lene (2017). Forord, I: Hans Erik Næss & Lene Pettersen (red.),  Metodebok for kreative fag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027005.  Forord.  s 13 - 14
 • Pettersen, Lene (2017). Fra DAB radio og reisebillett til Altinn og Facebook. En landsomfattende undersøkelse av personer med nedsatte funksjonsevner sine digitale hverdagsliv.. SIFO Oppdragsrapport. 3.
 • Tangeland, Torvald; Roos, Gun & Pettersen, Lene (2017). Likt for alle - En analyse av hvordan forbrukere med funksjonsnedsettelser kan sikres bedre tilgang til forbrukermarkeder.
 • Pettersen, Lene (2016). Open Access for Online News.
 • Pettersen, Lene (2016). Sosiale løsninger på jobben - arbeidsstøtte eller merarbeid?.
 • Pettersen, Lene (2016). Sosiale medier som strategisk verdiskaper - hype or hope?.
 • Pettersen, Lene & Kjørstad, Ingrid (2016). Online brukerevalueringer – til forbrukernes nytte eller besvær?. SIFO Prosjektnotat. 11. Vis sammendrag
 • Pettersen, Lene; Kjørstad, Ingrid & Rosenberg, Thea Grav (2016). Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge. Vis sammendrag
 • Farbrot, Audun & Pettersen, Lene (2015, 01. november). 7 tips om sosiale medier på jobben.. [Internett].  YouTube.
 • Farbrot, Audun & Pettersen, Lene (2015, 01. november). Jobber vi smartere med sosiale medier? Videointervju.. [Internett].  YouTube.
 • Pettersen, Lene (2015). Dancing in Online Spaces Dressed with Offline Practices – A Longitudinal Case Study of Place and Space in the Multinational Workplace..
 • Pettersen, Lene (2015, 15. oktober). Doktorgradsprofilen Magma - Econas tidsskrift for økonomi og ledelse. [Fagblad].  Fagblad og på internett. Vis sammendrag
 • Pettersen, Lene (2015, 11. mai). Fargerikt faglig fellesskap - Ja til et felles faglig fundament, ikke til like pr-utdannelser. Kronikk.  Dagens Næringsliv.
 • Pettersen, Lene (2015). Hvordan bygge nettverk på tvers av fredspiper, lusekofter og andre rare ting folk gjør? – Et innlegg om lokale landsbyer i en global online verden..
 • Pettersen, Lene (2015). Mixed Methodologies or Mixing Up Methodologies?.
 • Pettersen, Lene (2015, 27. november). Obama inn for landing på Facebook http://www.nrk.no/ytring/kronikk_-obama-inn-for-landing-pa-facebook-1.12652061. [Internett].  NRK Ytring.
 • Pettersen, Lene (2015). Pushing the Boundaries for Future Media Models. A Wake-Up Call. Paper presentation..
 • Pettersen, Lene (2015). Same Same, but Different. Mobile Technologies’ Potential for Connecting or Maintaining Social Relationships..
 • Pettersen, Lene (2015). Samhandling i praksis..
 • Pettersen, Lene (2015, 16. april). Sosiale arbeidsverktøy – en personvernfelle Mange bedrifter bruker sosiale samhandlingsløsninger – en slags «Jobb-Facebook». De utfordrer personvernet. Innlegg forfattet sammen med Ingvild Næss.  Dagens Næringsliv.
 • Pettersen, Lene (2015). Working in Tandem – A Longitudinal Study of the Interplay of Working Practices and Social Enterprise Platforms in the Multinational Workplace..
 • Tjellaug, Ane Bamle & Pettersen, Lene (2015, 02. juli). Farger Facebook med engasjement..  Avis og nett. Vis sammendrag
 • Work, Magazine London & Pettersen, Lene (2015, 15. desember). Social media smarts. [Fagblad].  WORK magazine laget av Londonbaserte WORK for CIPD. Vis sammendrag
 • Pettersen, Lene (2014). Den Sosiale 2.0 Organisasjonen, I: Peggy Simcic Brønn & Jan Ketil Arnulf (red.),  Kommunikasjon for ledere og organisasjoner.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1426-6.  Kapittel 14.
 • Pettersen, Lene (2014, 06. januar). Intervju om hashtagblemmer i det sosiale medielandskapet. [Radio].  Kulturhusets hovedsending.
 • Pettersen, Lene (2014). Kursjustering av forventningene til sosiale intranett i organisasjonen..
 • Pettersen, Lene (2014). Mind the gap - Knowledge work, Context and Social Enterprise Platforms.
 • Pettersen, Lene (2014). Sosial teknologi i organisasjonen - erfaringer fra enlongitudinell og kvalitativ casestudie av en internasjonal kunnskapsintensiv organisasjon..
 • Pettersen, Lene (2014). Teknologi og fredagskake.
 • Pettersen, Lene (2014, 24. september). Én av tre bedrifter har avvist en jobbsøker etter snoking i sosiale medier. [Internett].  Teknisk Ukeblad.
 • Pettersen, Lene (2013). Hierarchies and social structures in the organization. How they interplay across online spaces and offline places - and unfolds in the company social platform.
 • Pettersen, Lene (2013). Store data på jobben. BI strategy Magazine.  s 4- 6
 • Pettersen, Lene (2013). Trendenser som baner vei for fremtidens “internnett”.
 • Pettersen, Lene (2012). Antropolog i Teknologiland.
 • Pettersen, Lene (2012). Den samhandlende arbeidsplassen.
 • Pettersen, Lene (2012). Enterprise 2.0, Social Intranets,The Digital Workplace.
 • Pettersen, Lene (2012). Hvordan lykkes med Enterprise 2.0? Gjennom triangelet strategi, organisasjon og teknologi #nwp2012.
 • Pettersen, Lene (2012). Presentasjon av paperet The echoing paradox in SNS.
 • Pettersen, Lene (2012). Sosial Teknologi som Samhandlingsverktøy.
 • Pettersen, Lene (2012). Å arbeide sammen elektronisk - nyttig eller merarbeid?.
 • Pettersen, Lene & Brandtzæg, Petter Bae (2012). Privacy challenges in Enteprise 2.0.
 • Pettersen, Lene & Sasson, Amir (2012). One size does not fit all: Social Business Software, Strategy and Organization in Multinational Knowledge Intensive Firms. Vis sammendrag
 • Pettersen, Lene & Brinkmann, Johannes (2011). Enterprise 2.0 in a business ethical perspective.
 • Pettersen, Lene & Lüders, Marika (2011). Sosial programvare = Samarbeid + X.
 • Pettersen, Lene (2010). Can Social Media Make More Democracy For Everybody?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2017 11:04 - Sist endret 30. aug. 2017 10:50