Niamh Ni Bhroin

Bilde av Niamh Ni Bhroin
English version of this page
Telefon +47-45410967
Mobiltelefon +47-45410967
Rom 468
Treffetider Tirsdag 13:30-15:00
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Faglige Interesser

Medieinnovasjon, Samfunnsinnovasjon i medier, Digitale Medier, Deltakelse, Sosiale Medier, Minoritetspråk, Barn og medier, Metode, Forskningsetikk

Medlem av

The Centre for Research on Media Innovations

The Skagen Institute - Future-Making Research Consortium

Undervisning

Høst 2017:

MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner

Vår 2017:

MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap

Vår 2015:

MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap

MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk

Bakgrunn

2015-2020: Postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.  Tittel på prosjektet: 'Social Media-Innovation: Exploring the empowerment of digital media users'. 

2011-2015: Ph-d., Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.  Tittel på avhandlingen: 'Lost in Space? Social Media-Innovation and Minority Language Use'.

2006-2011: Broadcasting Authority of Ireland, Contract Awards Officer

Emneord: Medieinnovasjon, Samfunnsinnovasjon i medier, Sosiale medier, Deltakelse, Digital Literacy, Barn og unges mediebruk, Minority Languages, metode, Forskningsetikk

Publikasjoner

Ní Bhroin, N. (2015).  Social Media-Innovation: The Case of Indigenous TweetsThe Journal of Media Innovations. Vol 2(1) pp. 89-106

Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Ni Bhroin, Niamh (2015). Samepolitikk på dagsordenen, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samepolitikkens utvikling.  Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48262-3.  10.  pp. 249 - 273

Ní Bhroin, N. (2013). Small Pieces in a Social Innovation Puzzle? Exploring the Motivations of Minority Language Users in Social Media. In T. Storsul and A.H. Krumsvik (2013) Media Innovations: A Multidisciplinary Study of ChangeGöteborg: Nordicom pp. 219-238

  • Ni Bhroin, Niamh (2015). Lost in Space? Social Media-Innovation and Minority Language Use. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2012 11:45 - Sist endret 4. sep. 2017 09:20