tslaatta

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Tore Slaatta er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon hvor han har vært ansatt siden 2003. Slaatta har sin utdannelse fra Samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiO, og tok sin doktorgrad i 1999 på en avhandling om transnasjonale utfordringer for den norske medieoffentlighet som følge av økende Europeisk integrasjon. Slaatta var da tilknyttet forskningssenteret ARENA (Advanced Research on the Europeanisation of the Nation State) hvor han bl.a. arbeidet nært med Philip Schlesinger med å bygge opp forskning på europeisk kultur- og medieproblematikk. Han ledet og koordinerte senere medieforskningen i Makt- og demokratiutredningen (1998-2003) og utviklet i den forbindelse forskning på fremveksten av moderne, økonomisk journalistikk i Norge og Norden. I perioden 2004 til 2006 ledet Slaatta et forskningsprosjekt innenfor Petropolprogrammet om journalistikk og omdømmearbeid i petroleumssektoren. Slaatta har i sine analyser av medienes makt spesielt vært inspirert av Pierre Bourdieus teorier om symbolsk makt, og han har oversatt to av Bourdieus senere arbeider til norsk (2006 og 2008). Siden 2005 har Slaatta orientert sin forskning mot digitaliseringen av bokmediet og utviklingstrekk innenfor internasjonal forlagsindustri. På oppdrag for Kulturrådet gjennomførte han i 2008 en evaluering av Innkjøpsordningen for sakprosa, og han arbeider for tiden videre med litteratursosiologiske tilnærminger i flere forskningsprosjekter. Slaatta sitter i ledergruppen for UiOs forskningssatsning på "Demokrati". Han har med ujevne mellomrom ellers publisert på temaer som medier og arkitektur, digitale medier og sosiale bevegelser, kunst, byutvikling, museer og grafisk design.

Undervisnings- og veiledningsområder

Leder for PhD-undervisning ved IMK, høsten 2009


Kursansvarlig for Mevit 2110 Medier og populærkultur (vår 2010)

Faglige kompetanseområder

 • Kulturteori og mediesosiologi, litteratursosiologi
 • Kulturindustrielle analyser av internasjonale medier
 • Den norske medieorden, medienes makt
 • Transnasjonal offentlighet, internasjonal journalistikk

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMK

 • Pierre Bourdieu i mediesosiologisk perspektiv
 • Trender i internasjonal forlagsindustri
 • Uses of Culture: Author anniversaries in a cultural industries perspective
 • Media and Architechture
Emneord: Medie- og kommunikasjonsteori, Medier og kommunikasjon, Medienes organisasjoner

Publikasjoner

Slaatta, T. (2009) "Tidsregning i kunsten og kunsternes liv". Foredrag for Den Internasjonale Ibsenkonferansen, Skien, 10. September 2009

Slaatta, T. (2008) Evalueringsrapport om innkjøpsordningen for sakprosa, Norsk Kulturråd, www.kulturradet.no

Slaatta, T (2007) "Museum og museumspolitikk i den digitale tidsalder", i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, Vol. 9 nr. 1/2007, pp. 43-52

Kjær, Peter and Slaatta, Tore (eds.) (2007) Mediating business. The rise of business journalism in the Nordic Region. Copenhagen: Liber/Copenhagen Business School Press

Slaatta, T (2007) "Mediatisation and European integration: Different forms of transnational journalism", Paper presented to Panel 1: Mediatisation and European Integration: Theretical and Normative Implications, Section on Mediatisation and European Integration, A new research agenda, ECPR Conference, Pisa 6-8 September 2007

Slaatta, T (2007) "European Media Orders: Structures and Dynamics." Paper to RECON WP 5 kick off international workshop, Bremen 17-19 May, 2007.

Slaatta, T. (2007) "Introduction: The role of Literature Today", introductory speach to French-Norweagian research seminar, Paris, Centre of French-Norwegian Research Cooperation in Social and Human Sciences, MSH, 26-28. February, 2007.

Slaatta, T. (2006) Europeanisation and the News Media: Issues and Research Imperatives", in Javnost. The Public, Vol 13 (2006), No 1, pp. 5 - 24.

Slaatta, T, (med Sæbø, G. og Haukeland, I.) (2006) Etter fastprisen. Prisvariasjon i lærebok og sakprosamarkedet og konsekvenser for kontraktsforhold mellom forlag og fagbokforfattere. En undersøkelse på oppdrag fra Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening og Den norske forleggerforening.

Slaatta, T. (2003) Den norske medieorden. Oslo: Gyldendal Akademisk
(The Norwegian Media Order)

 • Slaatta, Tore (2016). Early Nordic Media Research and the special case of Norway (1930 - 1965), In Peter Simonson & David W. Park (ed.),  The international history of communication study.  Routledge.  ISBN 978-1-138-84602-9.  chapter 8.  s 171 - 192
 • Slaatta, Tore (2016). Micro vs. Macro: A Reflection on the Potentials of Field Analysis, In Chris Paterson; David Lee; Anamik Saha & Anna Zoellner (ed.),  Advancing Media Production Research. Shifting Sites, Methods, and Politics.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-54193-2.  chapter 7.  s 95 - 111
 • Slaatta, Tore (2015). Print versus digital in Norwegian newspapers. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  37(1), s 124- 133 . doi: 10.1177/0163443714553566
 • Slaatta, Tore (2014). Det transnasjonale nyhetsbeitet: En mediesosiologisk utmark i Europa-forskningen. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  44(2), s 27- 50
 • Slaatta, Tore (2014). Redaksjon: mobilisering, differensiering, moderering, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  kapittel 14.  s 262 - 282
 • Slaatta, Tore (2014). What do the facts say? Bokloven og forskningen, I: Annette Winkelmann & Marit Johansson (red.),  Kulturrikets tilstand 2013 : konferanserapport.  Telemarksforsking.  ISBN 978-82-7401-682-8.  hovedinnlegg.  s 22 - 26
 • Ottosen, Rune; Slaatta, Tore & Øfsti, Sigurd (2013). How they missed the big story: Norwegian news media and NATO’s military operation in Libya. Conflict & Communication Online.  ISSN 1618-0747.  12(1)
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2013). Makt og endring i den litterære institusjon, I: Jofrid Karner Smidt; Tonje Vold & Knut Oterholm (red.),  Litteratursosiologiske perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02097-6.  Del II.Kap 1.  s 93 - 117
 • Slaatta, Tore & Rønning, Helge (2013). Homo Proponens - det utgivende mennesket, I: N. Brennøe; P. Juul & C. Rothstein (red.),  Forlagsredaktion: Claus Clausen.  Tiderne Skifter.  ISBN 978-87-995100-3-0.  kapittel.  s 208 - 218
 • Larsen, Håkon; Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2012). Europeisk bokpolitikk. Prisregulering som kulturpolitisk virkemiddel. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.  ISSN 1403-3216.  (1), s 121- 148
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2012). A Very Special Trade? Or Just Like Other Media? Characteristics of the International Book Industry, In Ulla Carlsson & Jenny Johannisson (ed.),  Läsarnas marknad,marknadens läsare.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-42-8.  Kapittel.  s 323 - 336
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2012). Regional and National Structures in the Publishing Industry. Journal of Media Business Studies.  ISSN 1652-2354.  9(1), s 101- 122
 • Slaatta, Tore (2012). Det norske kunstfeltet. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (2), s 94- 99
 • Slaatta, Tore (2012). Øyeblikk i skriftens historie, I: Svein Østerud (red.),  22. juli. Forstå - forklare - forebygge.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-336-2.  kapittel 2.  s 51 - 69
 • Baumberger, Berit E. & Slaatta, Tore (2011). Norsk oljejournalistikk : Statoils utenlandsvirksomhet som transnasjonalt nyhetsbeite. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(1), s 41- 60
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2011). Digital Challenges to Bibliodiversity. Bibliodiversity.  ISSN 1778-4018.  (1), s 96- 103
 • Slaatta, Tore & Hovde, Kjell Olav (2011). Balansekunst. Kunst og kultur gjennom 100 år. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 60- 71
 • Slaatta, Tore (2010). Norsk medieforskning i sosiologiens første år :. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  40(4), s 5- 31
 • Slaatta, Tore (2010). Å markere forfatterskap :. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(3), s 254- 263
 • Slaatta, Tore (2008). Backstage Report: Research Strategies and Field Observations. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  29(2), s 57- 67
 • Slaatta, Tore (2007). Museum og museumspolitikk i den digitale tidsalder. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.  ISSN 1403-3216.  (1), s 43- 52
 • Slaatta, Tore (2007). The Nordic Business Press and the New Field of Business Journalism (1960-2005), In Tore Slaatta & Peter Kjær (ed.),  Mediating Business . The Expansion of Business Journalism.  Copenhagen Business School Press.  ISBN 978-87-630-0199-1.  chapter 2.  s 35 - 72

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandtzæg, Kari J. & Slaatta, Tore (2015). Krigens Skygge.
 • Ottosen, Rune & Slaatta, Tore (2015). En Libya-utredning er på sin plass. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Slaatta, Tore (2015). Den engasjerte kunsten. En refleksjon over film- og videokunsten i utstillingen "Krigens skygge"..
 • Slaatta, Tore (2015). European research on books and the sociology of literature today..
 • Slaatta, Tore (2015). Kunst og ytringsfrihet.
 • Slaatta, Tore (2015). Litteraturens tilstand.
 • Slaatta, Tore & Rønning, Helge (2015). The book: at what price?. Vis sammendrag
 • Slaatta, Tore (2014). Fra Armlengde til Amputasjon. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Slaatta, Tore (2014). How do art evaluators think and work.
 • Slaatta, Tore (2014). Kunsten og kunstnernes makt.
 • Slaatta, Tore (2014). Oljepenger i kulturpolitikken.
 • Slaatta, Tore & Okstad, Hanne M. (2014). Når kunstnere vurderer ytringsfrihet, anno 2014.
 • Ottosen, Rune; Slaatta, Tore & Øfsti, Sigurd (2013). Fra flyforbudsone til regimeskifte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Slaatta, Tore (2013). Art and Autonomy.
 • Slaatta, Tore (2013). Constructing fields in media and art production. Reflections on the limits and potentials of field analysis in production research.
 • Slaatta, Tore (2013). Cultural Policies in Norway at a turning point?.
 • Slaatta, Tore (2013). Hard and Soft Science.
 • Slaatta, Tore (2013). Questions regarding the infrastructure of the national public sphere in Norway.
 • Slaatta, Tore (2013). Weber og Bourdieu. Forbindelseslinjer og kontraster.
 • Slaatta, Tore (2013). what do the facts say? Kulturpolitikk og forskning: bokloven som case.
 • Slaatta, Tore & ragnhild, mølster (2013). Nordic media research 2005 - 2013: national and regional patterns in research publication data.
 • Slaatta, Tore & Rønning, Helge (2013). Kritikkens makt.
 • Ottosen, Rune; Slaatta, Tore & Øfsti, Sigurd (2012). Støtte og kritikk: norske mediers stillingstaking og rolle som arena for debatt om norske lufstyrkers deltakelse i den NaATO-ledete operasjonen i Libya i 2011.
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2012). Størrelse, strukturer og styrkeforhold i norsk forlagsbransje.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore & Larsen, Håkon (2012). Forsvar for det litterære mangfoldet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). En boklov for distriktene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til orientering. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Terje, Colbjørnsen & Larsen, Håkon (2012). Til Bokas pris.
 • Slaatta, Tore (2012). Confronting the unexpected.
 • Slaatta, Tore (2012). Digitalisering og regulering i europeisk bokindustri.
 • Slaatta, Tore (2012). Digitalization of the book industry and regulatory regimes in Europe.
 • Slaatta, Tore (2012). EU og EØS i norske medier.
 • Slaatta, Tore (2012). Eliter og eliteperspektiver i Kunst!Makt! prosjektet.
 • Slaatta, Tore (2012). Harry Potter og den fantastiske medievitenskapen.
 • Slaatta, Tore (2012). How is Digitalization affecting Book Publishing.
 • Slaatta, Tore (2012). Kunst! Makt! teoretiske og metodologiske refleksjoner.
 • Slaatta, Tore (2012). Literary festivals: time, events and the life of artists.
 • Slaatta, Tore (2012). Representasjonsproblematikk i kunstpolitikkens fordelingsystemer.
 • Slaatta, Tore (2012). medien und politik.
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2011). A World of its Own?Regional and National Structures in the Publishing Industry with a Special Perspective on the Nordic Situation.
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2011). Marketers, publishers, editors: Trends in international publishing. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  33(7), s 1109- 1120 . doi: 10.1177/0163443711416068
 • Slaatta, Tore (2011). Fortiet, forsinket og forvrengt? Norske mediers dekning av forholdet til EU.
 • Rønning, Helge & Slaatta, Tore (2010). Between Ink and Hyperlink: Trends in International Publishing.
 • Slaatta, Tore (2010). Academic capital and contemporary trends in international publishing.
 • Slaatta, Tore (2010). Contemporary Trends in Academic Publishing.
 • Slaatta, Tore (2010). Folkeopplyserens rolle, før og nå.
 • Slaatta, Tore (2010). Liberal Dilemmas and Digitalization in Governmental Communication Policies.
 • Slaatta, Tore (2010). Medienes publikum. Refleksjoner over resepsjonsanalyse.
 • Slaatta, Tore (2010). Please Dial Again: Reconnecting Media and Society.
 • Slaatta, Tore (2010). Translating Knowledge: Contemporary, cultural industrial perspectives on academic publishing.
 • Slaatta, Tore & Rønning, Helge (2010). Between Ink and Hyperlink: Trends in International Publishing.
 • Slaatta, Tore (2009). Event(s) in art and the life of artists.
 • Slaatta, Tore (2009). Liberale dilemmaer i statlig kommunikasjonspolitikk.
 • Slaatta, Tore & Rønning, Helge (2009). Google-avtalen - hva nå?. NFF-bulletin.  ISSN 0804-7227.  (5), s 10- 11
 • Slaatta, Tore (2008). A brief presentation of a media sociologist: Philip R. Schlesinger.
 • Slaatta, Tore (2008). Arkitektur og politikk.
 • Slaatta, Tore (2008). Den uavhengige dokumentarfilmen i Norge.
 • Slaatta, Tore (2008, 04. september). Etterlengta evaluering.  NFF Bulletin.
 • Slaatta, Tore (2008). Evaluering av innkjøprsordningen for sakprosa. Foreløpige funn.
 • Slaatta, Tore (2008). Evaueringsrapport: Innkjøpsordningen for sakprosa.
 • Slaatta, Tore (2008, 03. juli). Festivaler i det medieskapte kulturbildet. [Radio].  NRK P2.
 • Slaatta, Tore (2008). Innkjøpsordningen på feilspor. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 47- 47
 • Slaatta, Tore (2008). Kreativitet og materialitet i transparensens tidsalder.
 • Slaatta, Tore (2008). Media Order Studies: Theoretical and Methodological Considerations on Pierre Bourdieu's Social Theory Within Media Research.
 • Slaatta, Tore (2008). Offentlig informasjons- og kommunikasjonspolitikk i Norge.
 • Slaatta, Tore (2008). Pierre Bourdieu in media production research. Comment on Georgina Borns presentation.
 • Slaatta, Tore (2008). Pierre Bourdieu: Utkast til selvanalyse.
 • Slaatta, Tore & Hovde, Kjell-Olav (2008). Om å sette pris på bøker: Prisvariasjon i lærebok – og sakprosamarkedet og konsekvenser for kontraktsforholdet mellom forlag og fagbokforfattere.
 • Slaatta, Tore (2007). En faglitterær klassiker. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (2), s 156- 160
 • Slaatta, Tore (2007). European Media Orders. Structures and Dynamics.
 • Slaatta, Tore (2007). Field Theory in Contemporary Media and Journalism Research.
 • Slaatta, Tore (2007). Mediatisation and European integration: Different forms of transnational journalism.
 • Slaatta, Tore (2007). Petroleumsindustriens nye omdømmeproblematikk.
 • Slaatta, Tore (2007). Sociology of Journalism and Field Theory in the Scandinavian Countries.
 • Slaatta, Tore (2007). Sterkt om Bourdieu. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (2), s 52- 54
 • Slaatta, Tore (2007). The Nordic research experience from media power studies.
 • Slaatta, Tore (2007). The Role of Literature Today. An Introduction.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 11. mars 2011 12:43

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter