Yngvar Kjus

Bilde av Yngvar Kjus
Telefon +47-22858790
Mobiltelefon +47-92084733
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO

Yngvar Kjus

Email: yngvar.kjus@media.uio.no / yngvar.kjus@gmail.com

Phone: +47 920 84 733

 

Faglige interesser

Medieinnovasjon, musikk, populærkultur, teknologi, kulturpolitikk

Jeg har nylig fullført manuskriptet til boken Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium som skal publiseres av Palgrave Macmillan. 

Academic interests

Media innovation, music, popular culture, technology, cultural politics

I have recently completed the manuscript of the book Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium which is under contract for publication with Palgrave Macmillan. 

Bakgrunn

Jeg har forsket mest på musikkformidling via digitale medier og flermedial medieproduksjon. Postdoktorperioden var i forskningsprosjektet Sky & Scene som undersøkte utviklingstrekk i live og mediert musikk i samtidens musikkultur. Øvrig arbeidserfaring: Førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer, seniorrådgiver i Kulturrådets FOU-avdeling, rådgiver i Medietilsynet og medieanalytiker i NRK.  

Background

My research has focused on music mediation and multi-platform media production. The postdoc period was in the research project Clouds & Concerts which investigated key developments in live and recorded music in contemporary music culture. Other work experience: Associate Professor at Lillehammer University College, Senior Adviser at Art Council Norway, Adviser at the Norwegian Media Authority, Media Analyst in NRK (Norwegian Broadcasting Corporation).  

Priser/awards

Article of the Year Award i European Journal of Communication, for "Everyone Needs Idols: Transformations in Media Structure, Production and Output". 

Undervisning

ARB1402 Kultur- og kunnskapsbransjer

MEVIT4531 Musikk og medier

MEVIT1110 Audiovisual aesthetics

EXFAC03-MVIT Kommunikasjon og mediering

MEVIT1300 Journalistikk, makt og mediebruk

JOUR4900 Internasjonalt prosjektsemester

MA-veiledning

Emneord: Medieinnovasjon, Musikk, Populærkultur, Teknologi, Medie- og kulturpolitikk og regulering

Publikasjoner

Kjus, Yngvar (2017): Harmonious or out of Tune: Cooperation between the Television Industry and the Music Business in Talent Contests of the 2000s. Media, Culture & Society.  

Danielsen, Anne and Kjus, Yngvar (2017): The Mediated Festival: Live Music as Trigger of Music Streaming and Social Media Engagement. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 

Kjus, Yngvar (2016): Musical Exploration via Streaming Services: The Norwegian Experience. Popular Communication: The International Journal of Media and Culture, 14(3), 127–136.

Kjus, Yngvar and Danielsen, Anne (2016): Live Mediation: Performing Concerts Using Studio Technology. Popular Music, 35(3), 320–337.

Kjus, Yngvar (2016): Reclaiming the Music: The Power of Local and Physical Music Distribution in the Age of Global Online ServicesNew Media & Society, 18(9), 2116–2132.

Kjus, Yngvar and Danielsen, Anne (2014): Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival. Popular Music and Society, 37(5), 660–679.

Kjus, Yngvar (2011): New Industry Dynamics: Lessons From Reality TV in Norway. In Marwan Kraidy and Katherine Sender (eds.), The Politics of Reality Television: Global Perspectives, 161–176. London: Routledge.

Kjus, Yngvar (2010): Collaborative Reproduction of Attraction and Performance: The Case of the Reality-Show Idols. In Albert Moran, TV Formats Worldwide: Localizing Global Programs, 113–128. Bristol: Intellect. 

Kjus, Yngvar (2009): Everyone Needs Idols: Reality Television and Transformations in Media Structure, Production and OutputEuropean Journal of Communication 24(3), 287–304.

Kjus, Yngvar (2009): Idolizing and Monetizing the Public: The Production of Celebrities and Fans, Representatives and Citizens in Reality TVInternational Journal of Communication (3), 277–300. 

Kjus, Yngvar (2009): Impacts of Prestige Programs on Production Practices: The Case of Crossmedia and Audience Participation in Public Service OrganizationsJournal of Media Practice 10(2/3), 167–184. 

Kjus, Yngvar (2009): Fabricating Cultural Events: The Rise of International Programme Formats in Norwegian Television ProductionMediekultur (vol 25, no 47), 92–105.

Kjus, Yngvar (2009): Event Media: Television Production Crossing Media Boundaries. PhD avhandling, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. 

Kjus, Yngvar (2007): Ideals and Complications in Audience Participation for Public Service Media: Open Up or Hold Back? In Gregory Ferrell Lowe and Jo Bardoel (eds.), From Public Service Broadcasting to Public Service Media, 135–150. Gothenburg: Nordicom.

Kjus, Yngvar (2006): Når publikum blir produsenter: Deltakelse i det kommersielle underholdningsformatet Idol. Norsk Medietidsskrift 13(3), 220–241.

Kjus, Yngvar and Kaare, Birgit Hertzberg (red.) (2006): Humor i mediene. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Kjus, Yngvar (2005): Karnevalets formspråk i humor-TV. Norsk Medietidsskrift 12(3), 214–233.

Kjus, Yngvar (2004): Karneval i kringkastingen: En studie av humorprogrammet Åpen post med utgangspunkt i karnevalets formspråk. Hovedoppgave, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Se alle arbeider i Cristin

  • Kaare, Birgit Hertzberg & Kjus, Yngvar (red.) (2006). Humor i mediene. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25756-9.  256 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2016 08:42 - Sist endret 11. sep. 2017 13:19