Yngvar Kjus

Bilde av Yngvar Kjus
English version of this page
Telefon +47-22858790
Mobiltelefon +47-92084733
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Forsker og prosjektleder for forskningsprosjektet Music on demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC), som er finansiert gjennom KULMEDIA-programmet til Norges forskningsråd. 

Aktuelt bokprosjekt: Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium, utgitt av Palgrave Macmillan. Fra bokas vaskeseddel: "This book uncovers how music experience–live and recorded–is changing along with the use of digital technology in the 2000s. Focussing on the Nordic region, this volume uses the theory of mentalization: the capacity to perceive and interpret what others are thinking and feeling, and applies it to the analysis of mediated forms of agency in popular music."

Faglige interesser

 • medieinnovasjon
 • musikk
 • populærkultur 
 • Mediert opplevelse
 • kreative bransjer
 • teknologi
 • kulturpolitikk

Bakgrunn

Jeg har forsket mest på musikkformidling via digitale medier og flermedial medieproduksjon. Postdoktorperioden var i forskningsprosjektet Sky & Scene som undersøkte utviklingstrekk i live og mediert musikk i samtidens musikkultur. Arbeidserfaring i perioden 2008-2012: Seniorrådgiver i Kulturrådets FOU-avdeling, rådgiver i Medietilsynet og medieanalytiker i NRK.  

Undervisning

 • ARB1402 Kultur- og kunnskapsbransjer
 • MEVIT4531 Musikk og medier
 • MEVIT1110 Audiovisual aesthetics
 • EXFAC03-MVIT Kommunikasjon og mediering
 • MEVIT1300 Journalistikk, makt og mediebruk
 • JOUR4900 Internasjonalt prosjektsemester
 • MA-veiledning
Emneord: Medier og kommunikasjon, Medieinnovasjon, Musikk, Populærkultur, Teknologi, Medie- og kulturpolitikk, Regulering

Publikasjoner

Kjus, Yngvar (2018): Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium. London: Palgrave Macmillan.

Kjus, Yngvar (2017): Harmonious or out of Tune: Cooperation between the Television Industry and the Music Business in Talent Contests of the 2000s. Media, Culture & Society.  

Danielsen, Anne and Kjus, Yngvar (2017): The Mediated Festival: Live Music as Trigger of Music Streaming and Social Media Engagement. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 

Kjus, Yngvar (2016): Musical Exploration via Streaming Services: The Norwegian Experience. Popular Communication: The International Journal of Media and Culture, 14(3), 127–136.

Kjus, Yngvar and Danielsen, Anne (2016): Live Mediation: Performing Concerts Using Studio Technology. Popular Music, 35(3), 320–337.

Kjus, Yngvar (2016): Reclaiming the Music: The Power of Local and Physical Music Distribution in the Age of Global Online ServicesNew Media & Society, 18(9), 2116-2132.

Kjus, Yngvar and Danielsen, Anne (2014): Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival. Popular Music and Society, 37(5), 660–679.

Kjus, Yngvar (2011): New Industry Dynamics: Lessons From Reality TV in Norway. In Marwan Kraidy and Katherine Sender (eds.), The Politics of Reality Television: Global Perspectives, 161–176. London: Routledge.

Kjus, Yngvar (2010): Collaborative Reproduction of Attraction and Performance: The Case of the Reality-Show Idols. In Albert Moran, TV Formats Worldwide: Localizing Global Programs, 113–128. Bristol: Intellect. 

Kjus, Yngvar (2009): Everyone Needs Idols: Reality Television and Transformations in Media Structure, Production and OutputEuropean Journal of Communication 24(3), 287–304.

Kjus, Yngvar (2009): Idolizing and Monetizing the Public: The Production of Celebrities and Fans, Representatives and Citizens in Reality TVInternational Journal of Communication (3), 277–300. 

Kjus, Yngvar (2009): Impacts of Prestige Programs on Production Practices: The Case of Crossmedia and Audience Participation in Public Service OrganizationsJournal of Media Practice 10(2/3), 167–184. 

Kjus, Yngvar (2009): Fabricating Cultural Events: The Rise of International Programme Formats in Norwegian Television ProductionMediekultur (vol 25, no 47), 92–105.

Kjus, Yngvar (2009): Event Media: Television Production Crossing Media Boundaries. PhD avhandling, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. 

Kjus, Yngvar (2007): Ideals and Complications in Audience Participation for Public Service Media: Open Up or Hold Back? In Gregory Ferrell Lowe and Jo Bardoel (eds.), From Public Service Broadcasting to Public Service Media, 135–150. Gothenburg: Nordicom.

Kjus, Yngvar (2006): Når publikum blir produsenter: Deltakelse i det kommersielle underholdningsformatet Idol. Norsk Medietidsskrift 13(3), 220–241.

Kjus, Yngvar and Kaare, Birgit Hertzberg (2006): Humor i mediene. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Kjus, Yngvar (2005): Karnevalets formspråk i humor-TV. Norsk Medietidsskrift 12(3), 214–233.

Kjus, Yngvar (2004): Karneval i kringkastingen: En studie av humorprogrammet Åpen post med utgangspunkt i karnevalets formspråk. Hovedoppgave, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

 • Danielsen, Anne & Kjus, Yngvar (2017). The Mediated Festival: Live Music as Trigger of Music Streaming and Social Media Engagement. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565. . doi: 10.1177/1354856517721808 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar (2017). Harmonious or out of Tune: Cooperation between the Television Industry and the Music Business in Talent Contests of the 2000s. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  39(7), s 1011- 1026 . doi: 10.1177/0163443716686671 Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar (2016). Musical Exploration via Streaming Services: The Norwegian Experience. Popular Communication.  ISSN 1540-5702.  14(3), s 127- 136 . doi: 10.1080/15405702.2016.1193183 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar (2016). Reclaiming the Music: The Power of Local and Physical Music Distribution in the Age of Global Online Services. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  18(9), s 2116- 2132 . doi: 10.1177/1461444815580414 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar & Danielsen, Anne (2016). Live Mediation. Performing Concerts Using Studio Technology. Popular Music.  ISSN 0261-1430.  35(3), s 320- 337 . doi: 10.1017/S0261143016000568 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar & Danielsen, Anne (2014). Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival. Popular music and society.  ISSN 0300-7766.  38(5), s 660- 679 . doi: 10.1080/03007766.2014.929322 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar (2011). Folk ser mer på nett-tv. Hvorfor burde vi bry oss?. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  2011(1), s 68- 73
 • Kjus, Yngvar (2011). New Industry Dynamics: Lessons from Reality TV in Norway, In Marwan M. Kraidy & Katherine Sender (ed.),  The Politics of Reality Televison: Global Perspectives.  Routledge.  ISBN 9780415588256.  Kapittel 11.  s 161 - 176
 • Kjus, Yngvar (2010). Fabricating Cultural Events : The Rise of International Programme Formats in Norwegian Television Production. Mediekultur.  ISSN 0900-9671.  (47), s 92- 105
 • Sundet, Vilde Schanke & Kjus, Yngvar (2010). Medienes selvopptatthet. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  17(1), s 77- 83
 • Kjus, Yngvar (2009). Collaborative Reproduction of Attraction and Performance: The Case of the Reality Show Idols, In A Moran (ed.),  TV Formats Worldwide: Localizing Global Programs.  Intellect Ltd..  ISBN 1841503061.  Kapittel.  s 113 - 128
 • Kjus, Yngvar (2009). Everyone needs idols : realitiy television and transformations in media structure, production and output. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  24(3), s 287- 304 . doi: 10.1177/0267323109336758
 • Kjus, Yngvar (2009). Idolizing and Monetizing the Public: The Production of Celebrities and Fans, Representatives and Citizens in Reality TV. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  (2), s 277- 300
 • Kjus, Yngvar (2009). Impact of prestige programs on production practices : the case of crossmedia and audience participation in public service organizations. Journal of Media Practice.  ISSN 1468-2753.  10(2&3), s 167- 184
 • Kjus, Yngvar (2008). Kampen om oppmerksomheten, I:  Fjernsyn i digitale omgivelser : kringkastingens møte med nye medier.  IJ-forlaget.  s 67 - 86
 • Kjus, Yngvar (2007). Ideals and Complications in Audience Participation for PSM. Open Up or Hold Back?, In  Gregory Ferrell Lowe, Jo Bardoel (red.) From Public Service Broadcasting to Public Service Media.  Nordicom.  s 135 - 150
 • Kjus, Yngvar (2007). Publikumsdeltagelse i tverrmedial programproduksjon, I:  På tværs af medierne.  Forlaget Ajour.  s 105 - 128
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Kjus, Yngvar (2006). Humor, medier og mennesker, I: Yngvar Kjus & Birgit Hertzberg Kaare (red.),  Humor i mediene.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25756-9.  Innledning.  s 13 - 35
 • Kjus, Yngvar (2006). Når publikum blir produsenter : deltakelse i det kommersielle underholdningsformatet Idol. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  13(3), s 220- 241 Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar (2006). Vulgært og virtuost, I:  Humor i mediene.  Cappelen Damm Akademisk.  s 159 - 181
 • Kjus, Yngvar & Kaare, Birgit Hertzberg (2006). Humor, medier og mennesker, I:  Humor i mediene.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-25756-5.  faglig_bok_forlag.  s 13 - 35
 • Kjus, Yngvar (2005). Karnevalets formspråk i humor-TV. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  12(3), s 214- 233

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjus, Yngvar (2018). Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-70367-1.  184 s. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar & Kaare, Birgit Hertzberg (red.) (2006). Humor i mediene. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25756-9.  256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjus, Yngvar (2017). Dur eller moll for norsk musikk?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Kjus, Yngvar (2017, 17. februar). Instituttleiar Arne H. Krumsvik i samtalar om media og samfunn: Yngvar Kjus om Idol, X Factor, The Voice og The Stream. [Internett].  https://krumsvik.podbean.com/e/yngvar-kjus-om-idol-x-factor-.
 • Kjus, Yngvar (2017). Music Experience in the Intersection of Concerts and Archives.
 • Kjus, Yngvar (2017). Music experience in the digital millennium.
 • Kjus, Yngvar (2017). Paneldebatt: Brave New World – med SoMe som våpen. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar (2017). Producing consumption: Facilitating musical immersion across online and offline media.
 • Danielsen, Anne; Maasø, Arnt; Hagen, Anja Nylund & Kjus, Yngvar (2016). Clouds & Concerts summarised.
 • Kjus, Yngvar (2016). Festivalopplevelser i den digitale tiden - nye muligheter for musikkformidlere?.
 • Kjus, Yngvar (2016). Hvordan spille konsert i laptopens tidsalder?. Musikkmagasinet Ballade.  ISSN 0805-5041.
 • Kjus, Yngvar (2016, 13. november). Intervju om strømmetjenester for musikk i i Søndagsåpent på NRK P1. [Radio].  NRK.
 • Kjus, Yngvar (2016). Live and Recorded. Creations of Stage and Studio.
 • Kjus, Yngvar (2016). Live and Recorded: Music Experience in the Digital Environment.
 • Kjus, Yngvar (2016). Strømming = markedsføring eller inntekter?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Øgrim, Tellef & Kjus, Yngvar (2016, 10. august). Musikkmaskinene kvesser sine algoritmer. [Fagblad].  Ballade.no.
 • Kjus, Yngvar (2015). Konsertopplevelser i digitale omgivelser.
 • Kjus, Yngvar (2014). Festivaler i en strømmeverden. ballade.no.
 • Kjus, Yngvar (2014). Sky og scene: Endringer i musikkformidlingen.
 • Kjus, Yngvar (2014). Who needs a middleman? Transformations in local music distribution in the age of global online services.
 • Kjus, Yngvar (2013). Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  39, s 145- 148
 • Kjus, Yngvar (2013). Hva er musikkens verdi?. Masterbloggen.
 • Kjus, Yngvar (2013). Konsertopplevelser i den digitale alderen: Påvirker nye medier det perseptuelle, psykologiske eller sosiale ved å dra på konsert?.
 • Kjus, Yngvar (2013). Kulturpolitikkens nytale. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3)
 • Kjus, Yngvar (2013). Live islands in the seas of recordings: The live music experience of festivalgoers in the digital age.
 • Kjus, Yngvar (2013). Strukturendringer i musikkindustrien: Å navigere i digitale omgivelser.
 • Kjus, Yngvar (2013). The New Faces of Music: Festivals and Streaming services as Interfaces of Live and recorded music.
 • Kjus, Yngvar (2013). The Use of Editorial Playlists: The WiMP Case.
 • Kjus, Yngvar & Hagen, Anja Nylund (2013). Playlists as phenomenon and analysis of editorial playlists, Playlists use as strategic personalization.
 • Kjus, Yngvar (2012). Konsertopplevelser i den digitale alderen.
 • Kjus, Yngvar (2012). New Spaces for Music? Festivals and Streaming Services as Intermediaries of Live and Recorded Music in Norway.
 • Kjus, Yngvar (2012). Sky og scene: Gamle og nye formidlere.
 • Kjus, Yngvar (2009). Event media : television production crossing media boundaries.
 • Kjus, Yngvar (2009). Event media: television production crossing media boundaries. Acta Humaniora. 400. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar (2008). Historisk humorist. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Kjus, Yngvar (2008). Impacts of event formats on television.
 • Kjus, Yngvar (2007). Cross media events.
 • Kjus, Yngvar (2007). Kamp om kommersialisme i NRK. Vox publica.  ISSN 1504-5927.  (27.jul)
 • Kjus, Yngvar (2007). TV i flermediale mediehus : forskyvninger i autonomi og estetikk. Vis sammendrag
 • Kaare, Birgit Hertzberg & Kjus, Yngvar (2006). Experimental Television Humour in Norway.
 • Kjus, Yngvar (2006). A public service format? : audience participation as a discursive element in recent BBC program production.
 • Kjus, Yngvar (2006). A public service format? : audience participation as a discursive element in recent BBC program production.
 • Kjus, Yngvar (2006). Event production: Managing the multiple mediations of Idol.
 • Kjus, Yngvar (2006). Formatting the live.
 • Kjus, Yngvar (2006). Nye medier - gammel kringkasting.
 • Kjus, Yngvar (2005). Host address and liveness in the television song contest Pop Idol.
 • Kjus, Yngvar (2005). Idol : formatet, mediene og publikummet.
 • Kjus, Yngvar (2005). Liveness of cross media formations.
 • Kjus, Yngvar (2005). Production of liveness in 'Idol'. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar (2005). The liveliness of Cross Media Formations. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2016 08:42 - Sist endret 14. feb. 2018 10:07