Masteroppgavepresentasjon: Hvilke nyhetssaker deler vi i sosiale medier? En kvalitativ tekstanalyse av nyhetsartikler som ble mye delt i 2015.

Silje Jensen presenterer masteroppgaven sin i Medievitenskap med tittelen:Hvilke nyhetssaker deler vi i sosiale medier? En kvalitativ tekstanalyse av nyhetsartikler som ble mye delt i 2015.

Denne studien tar for seg et utvalg på åtte nyhetsartikler fra ulike sjangere og tema som ble mye delt i sosiale medier i 2015. Studiet har som formål å undersøke fellestrekk blant de artiklene som har blitt mye delt, og hvorfor disse egner seg til deling sett i lys av sosiale mediers funksjon. For å undersøke dette har det blitt brukt en kvalitativ tekstanalyse for med hensikt å avdekke språklige og visuelle egenskaper som finnes i artiklene som kan si noe om hvorfor de deles.
Funnene viser at alle artiklene er blitt skrevet innenfor en populærjournalistisk diskurs og at de i hovedsak bygger på identifikasjon som nyhetskriterium. Sett i lys av sosiale mediers funksjon, deler vi saker som er positive, vekker sterke følelser, gir sosiale valuta og som vi kan identifisere oss med. Dette viser til at det er en tydelig sammenheng mellom hvordan tekstene har blitt produsert og hvorfor de egner seg for deling i sosiale medier.

Publisert 14. juni 2017 09:41 - Sist endret 14. juni 2017 09:41