Allmøte medievitenskap og journalistikk

Studentutvalget sammen med Institutt for medier og kommunikasjon inviterer alle medievitenskaps- og journalistikkstudenter til et Allmøte torsdag 21. september kl. 12.15 i Rosebud

Foto: © UiO/Anders Lien

Vil du være med og påvirke din egen studiehverdag og hverdagen til de som kommer etter deg? Studentutvalget er studentenes talerør til instituttet, og søker nå nye medlemmer for å videreføre denne tradisjonen.

Så, hvorfor bli med i studentutvalget?

1) Som medlem i studentutvalget er du studentenes talerør og får muligheten til å ta viktige avgjørelser.Som representant i instituttstyret eller programrådet har man stor innvirkning på avgjørelser tatt ved instituttet.

2) Du skaffer deg organisasjonserfaring og nettverk, og du utvider kompetansen din gjennom å delta i studentpolitikken.

3) Du kan bidra i utformingen av studentmiljøet på instituttet. Kanskje har du noen hjertesaker du ønsker å få gjennomslag for, et engasjement for studentlivet, eller ønske om å arrangere gøyale spillkvelder, eksamensforberedende quizer eller semesterstartfester?

Det er rom for alle i studentutvalget, og man bestemmer selv hvor mye man ønsker å bidra med.

 

På møtet vil representanter fra studentutvalget komme og fortelle om hvordan det er å være medlem i studentutvalget og hva man kan gjøre. Instituttet vil også være med og snakke litt om mulighetene som finnes samt veien videre, og til å svare på spørsmål.

http://www.hf.uio.no/imk/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/index.html

Ses i sofaen på Rosebud! Vi serverer kaffe og noe attåt :)

 

Psst. For de som ikke vet hvor Rosebud er, så er det sofakroken innenfor kjøkkenet i undervisningslokalene til IMK.

Publisert 15. sep. 2017 12:12 - Sist endret 15. sep. 2017 15:55