Innlevering av masteroppgaven

Her finner du praktisk informasjon om innlevering av masteroppgaver på IMK.

Innleveringsfrist

Det er mulig å levere inn ferdig oppgave når som helst i løpet av året. Ellers gjelder følgende frister:

  • 10. mai i vårsemesteret (vi forsøker da å legge til rette for muntlig, eksamen osv før fellesferien)
  • 10. november i høstsemesteret (for muntlig eksamen før jul)

Absolutt siste innleveringsfrist er 1. juni i vårsemesteret (med muntlig eksamen/sensur før eller etter fellesferien), og 1. desember i høstsemesteret. 

Sensur, evt. presentasjon og eksamen forventes - normalt - innen åtte uker etter de oppsatte fristene. Fellesferien kan derfor føre til at eksamen / muntlig avvikles i august, men ikke senere enn 30.august.

P.S.Hvis innleveringsfristen faller på en fridag, lørdag eller søndag, utsettes fristen til påfølgende virkedag.

Innen fristen må du gjøre dette:

NB! IMK regner IKKE oppgaven for levert innen fristen med mindre de tre ovenstående punktene er gjort innen fristen.

Innen 4 virkedager etter fristen må du gjøre dette:

  • levere 4 ferdig trykte eksemplarer av oppgaven til instituttet. Leverer du innen 11.mai må du levere eksemplarene innen 22. mai. NB! Vi har ikke mulighet til å ta imot leveringen 17., 18. og 21. mai. Leverer du innen 1. juni, må du levere eksemplarene innen 7. juni kl. 1500.
  • fylle ut skjema for vitnemål (bokmål/ nynorsk/ engelsk) (pdf) og levere sammen med oppgaven din (samme frister som øverst)
  • oppgaven må leveres i åpningstiden (før 15:00) i ekspedisjonen på IMK. IMK tar ikke i mot oppgaver uten utfylt skjema for vitnemål.

NB! IMK regner IKKE oppgaven for endelig levert før vi har mottatt skjema for vitnemål og fire eksemplarer av oppgaven!

Hva skjer om jeg leverer etter garantifristen?

  • Studenter som leverer etter fristen er IKKE garantert avsluttende eksamen før ferieavvikling inneværende semester. 
  • Unntak fra denne regelen gis kun ved framvisning av sykemelding.
  • Du kan regne med å få muntlig eksamen innen 31. august/31. januar. (Vi arrangerer ikke muntlig eksamen i fellesferien.)

EKSTRA SEMESTER for studenter med opptak høsten 2010 eller senere: 

  • Hvis du vil levere oppgaven din etter 1. juni / 1. desember, må du søke om et ekstra semester.

Du kan søke om et semester ekstra - dette kan du gjøre maksimalt to ganger:

 

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 30. apr. 2018 17:53