Innlevering av masteroppgaven

Her finner du praktisk informasjon om innlevering av masteroppgaver på IMK.

Innleveringsfrist

Det er mulig å levere inn ferdig oppgave når som helst i løpet av året, men for at vi skal kunne garantere deg avsluttende muntlig eksamen i det semesteret du leverer,
gjelder følgende frister

  • 10. mai i vårsemesteret
  • 10. november i høstsemesteret

Innen fristen må du gjøre dette:

NB! IMK regner IKKE oppgaven for levert innen fristen med mindre de tre ovenstående punktene er gjort innen fristen.

Innen 4 virkedager etter fristen må du gjøre dette:

  • levere 5 ferdig trykte eksemplarer av oppgaven til instituttet.
  • fylle ut skjema for vitnemål (bokmål/ nynorsk/ engelsk) (pdf) og levere sammen med oppgaven din
  • oppgaven må leveres i åpningstiden (før 15:30) i ekspedisjonen på IMK. IMK tar ikke i mot oppgaver uten utfylt skjema for vitnemål .

NB! IMK regner IKKE oppgaven for endelig levert før vi har mottatt skjema for vitnemål og fem eksemplarer av oppgaven!

Hva skjer om jeg leverer etter garantifristen?

  • Studenter som leverer etter fristen er IKKE garantert avsluttende eksamen inneværende semester.
  • Unntak fra denne regelen gis kun ved framvisning av sykemelding.
  • Du kan regne med å få muntlig eksamen innen 31. august/31. januar. (Vi arrangerer ikke muntlig eksamen i fellesferien.)

EKSTRA SEMESTER for studenter med opptak høsten 2010 eller senere: 

  • Hvis du vil levere oppgaven din etter 1. juni / 1. desember, må du søke om et ekstra semester.

Du kan søke om et semester ekstra - dette kan du gjøre maksimalt to ganger:

 

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 22. nov. 2017 14:20