Sensur og muntlig

Når du har levert masteroppgaven, setter IMK sammen en kommisjon for deg, og du blir kalt inn til muntlig eksaminasjon.

Studenten får skriftlig beskjed når kommisjon og tidspunkt for sensur og muntlig eksamen er fastlagt, senest to uker før eksaminering.

Muntlig presentasjon

Alle studenter ved masterprogrammet i medievitenskap som leverer masteroppgavene MEVIT4091 eller MEVIT4991 har obligatorisk muntlig presentasjon.
Studenter på masterprogrammet i Journalistikk som melder seg til masteroppgaveemnene JOUR4690 eller JOUR4990 for første gang fra og med våren 2018 (med opptak høsten 2017) har obligatorisk muntlig presentasjon. Studenter med opptak før høsten 2017 har valgfri muntlig presentasjon.

 • Fra og med høsten 2008 er det lagt inn en obligatorisk presentasjon av masteroppgaven rett i forkant av muntlig eksamen.
 • Den obligatoriske presentasjonen skal godkjennes av sensurkommisjonen før kandidaten får fremstille seg til muntlig eksamen.
 • Du avgjør selv om du vil vite resultatet i starten eller etter gjennomføring av muntlig prøve.

Presentasjonens form:

 • Masteroppgaven presenteres (hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l.).
 • Presentasjonen har en varighet på inntil 30 minutter.
 • Det åpnes for spørsmål fra salen.
 • Hvis presentasjonen godkjennes av kommisjonen, går kandidaten rett inn til muntlig eksamen.

Muntlig eksamen

Gjelder ALLE masterstudenter som leverer masteroppgave til IMK

 • Muntlig eksamen har en varighet på inntil en klokketime, men er normalt på rundt 45 minutter
 • Kandidaten velger selv om hun ønsker å få vite karakteren gitt på masteroppgaven med en gang, eller om hun vil ha den endelige karakteren til slutt
 • Muntlig eksamen består fra og med våren 2007 av en utspørring om masteroppgaven og en begrunnelse for karakterfastsettingen av masteroppgaven
 • Begrunnelsen redegjør for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon

Begrunnelse

 • Kandidaten får en muntlig begrunnelse på karaktersettingen under muntlig eksamen.
 • Fra 1. januar 2013 får kandidaten også en skriftlig begrunnelse (til student e-postadressen) noen dager etter eksaminasjonen

Vitnemål

 

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 9. aug. 2017 14:17