Veiledning av masteroppgaver

For å få tildelt en veileder ved IMK, må du få godkjent en prosjektbeskrivelse. Det er studiekonsulenten som tildeler veileder.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen leverer du i prosjektseminaret, som du normalt tar i første semester av mastergraden.

Godkjent prosjektbeskrivelse, bytte av tema.

Du behøver ikke å søke om godkjennelse av ny beskrivelse, såfremt du kan beholde den veilederen du er tildelt, og denne går god for det nye prosjektet ditt.

Studenter som må opprette nytt veilederforhold må på vanlig måte søke om godkjennelse av ny beskrivelse. Ny prosjektbeskrivelse sendes til studiekonsulent@media.uio.no

Publisert 19. mai 2010 14:34 - Sist endret 10. mars 2016 13:59