Læringsressurser ved IMK

Bibliotek og lesesalsplasser

På bibliotekets sider for medievitenskap finner du linker til mediedatabaser, lån av bøker og radio/tv-opptak. Masterstudenter kan få fast lesesalsplass ved IMK. 

Oppgaveskriving ved IMK

Tips om oppgaveskriving og referering, utforming og levering i Fronter eller personlig.

Læringsressurser ved HF

Podcaster av forelesninger, evaluere studiene, tidligere eksamensoppgaver etc.