English version of this page

Innlevering ved IMK

Mange av emnene på IMK har eksamensform med elektronisk innlevering, for eksempel hjemmeeksamen, semesteroppgave, mappeeksamen eller deleksamen.

Her finner du informasjon om hvordan du leverer, hvor du finner informasjon om eksamenen din, og hvordan vi ønsker at du utformer oppgaven.

Ordningen med innlevering av obligatorisk fuskeerklæring ble avviklet høsten 2015. Du trenger derfor ikke lenger levere dette skjemaet når du leverer i elektronisk. Merk at du fortsatt er pliktig å sette deg inn i Universitetets regler om fusk og korrekt sitat- og kildebruk før innlevering.  

Oppgaveinnlevering i Fronter

Oppgaven må leveres senest kl 11:00 på eksamensdagen.