Tilgang til IMK

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ligger i Forskningsparken, Gaustadalleen 21C.

Følg vår veibeskrivelse for å finne frem. 

Studentkortet ditt fungerer som nøkkelkort som gir tilgang til IMK sine lokaler. For våre programstudenter (bachelor, årsenhet og master studenter på IMK) vil kortet bli aktivert automatisk i løpet av de første 2-3 uker av semesteret.
Er du ny student på UiO bør du skaffe deg studentkort raskt for å få automatisk tilgang i løpet av semesterstart.  

Enkeltemnestudenter eller studenter fra andre institutter som trenger tilgang til våre lokaler, må sende oss en e-post hvert semester fra sin UiO-konto med følgende opplysninger:

 • Fullt navn
 • Kortnummer (dette finner du på baksiden av kortet)
 • Informasjon om hvilket studieprogram du går på

Send e-posten fra din UiO-konto til info(at)media.uio.no.

 

Merk deg at:

 • Studenter på årsenhet- og bachelorprogrammene vil ha tilgang til lesesal, undervisningsrom og kollokvierom i underetasjen (0. etasje). Tilgangen gjelder mandag-fredag kl. 07.00-23.00 og lørdager mellom 08.00-18.00 (søndager og helligdager er det stengt).
  I eksamensperioden (april - juni og november - desember) vil åpningstiden for årsenhet- og bachelorstudenter være utvidet med tilgang søndager og helligdager kl. 08.00-18.00.
   
 • Masterstudenter har tilgang til IMKs lokaler hele døgnet, også på søndager og helligdager.
   
 • Etter kl. 16.00 på hverdager må du bruke studentkort med pinkode for å få tilgang til undervisningslokalene og utgang. På lørdager, søndager og helligdager må du bruke nøkkelkort med pinkode for å få tilgang hele dagen.
Publisert 12. mai 2016 13:36 - Sist endret 23. mai 2017 16:32