Conferences

Previous

Red logo with bird.
Time and place: Oct. 12, 2017 5:00 PM - Oct. 15, 2017 7:00 PM, Teknisk Museum, IMV, Victoria Jazzscene og NMH

Explore the theme of Augmenting Reality through talks, live performances, hands-on workshops, and lively discussions.

Time and place: Sep. 14, 2017 10:00 AM - Sep. 15, 2017 4:30 PM, Nasjonalgalleriet og Sentralen (Gymsalen)

NFR-prosjektet «Fartein Valen (1887-1952) - atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer» avsluttes 14.-15. september med seminar, filmvisning og konsert. 

I prosjektet har det blitt forsket på komponisten fra Valevåg fra ulike innfallsvinkler: fra kritiske edisjoner og katalogisering av verk til samling av alle Valens brev mellom to permer, musikkestetisk analyse og kulturhistoriske studier. I tillegg har en rekke utøvere bidratt med fortolkninger og som samtalepartnere underveis. Seminaret torsdag vil gi innblikk i bredden av dette arbeidet.

På fredag går visningen av filmen med Valens fiolinkonsert (1950) og panelsamtalen inn i Ultimafestivalenss åpne dag på sentralen. Elise Båtnes er solist når Oslo-Filharmonien fremfører fiolinkonserten samme kveld.

Alle interesserte er velkommen til å delta på hele eller deler av programmet, lett servering inkludert.

Time and place: Sep. 14, 2017 10:00 AM - 5:30 PM, ZEB-bygningen
Popular Music in the Nordic Countries 

A Study Day co-hosted by IASPM Norden & Nordic Sounds 

All are invited to the International Association for the Study of Popular Music (IASPM Norden) Study Day at the Department of Musicology, University of Oslo on September 14 2017.

The theme of the day is the study of popular music in the Nordic countries. Professor Stan Hawkins will introduce the event, which is co- hosted by our department’s Nordic Sounds: Critical Music Research Group.