Forskningsforum

Tidligere

Tid og sted: 20. mars 2017 13:15 - 15:00, Salen, ZEB

At this year's second Research Seminar Professor Justin London (Carleton College) will give a talk on "Really Bad Music: Musical and Moral Mistakes". The seminar will be moderated by Anne Danielsen.

Tid og sted: 13. feb. 2017 13:15 - 15:00, Salen, ZEB bygget

In our first Research Seminar we will have two guest speakers: Margaret Louise Fotland from the Education and Research Administration Office at UiO, and Elin Holmstrøm Frøshaug from the University Library.

Tid og sted: 7. mars 2016 13:15 - 15:00, Salen, ZEB-bygningen, Blindern

Welcome to the launch of: Queerness in Pop Music by Stan Hawkins.

 

Tid og sted: 19. okt. 2015 13:15 - 15:00, Salen

Ragnhild Brøvig-Hanssen, Kyle Devine and Nanette Nielsen will present their ERC Starting Grant projects.

Tid og sted: 21. sep. 2015 13:15 - 15:00, Salen

Anne Danielsen presenterer planene for et senter for fremragende forskning (SFF)

Tid og sted: 19. mai 2015 16:15 - 18:00, Møterom 103 ZEB

I denne månedens forskningsforum har vi besøk fra Norges musikkhøgskole (NMH). Det er lederen for NMHs forsknings- og forskerutdanningsvirksomhet Øivind Varkøy som skal presentere NMHs strategi og tenkning rundt forskning og det for mange litt uklare grensefeltet mellom forskning og kunst.

Tid og sted: 23. apr. 2015 16:15 - 18:00, ZEB møterom 103

Til denne månedens forskningsforum kommer Even Ruud, for å snakke om sitt nye prosjekt, en lærebok i musikkvitenskap.

Tid og sted: 19. mars 2015 16:15 - 18:00, Møterom 103 ZEB

Den 19. mars er det vår nyansatte førsteamanuensis Nanette Nielsen som skal gjøre oss kjent med seg selv og sin forskning. Hun holder sin presentasjon på engelsk. Den vil ta utgangspunkt i hennes seneste arbeider, som har filmmusikk som tema.

Tid og sted: 26. feb. 2015 16:15 - 18:00, Møterom 103 ZEB

Denne måneden er det klangforskning som står i fokus i Forskningsforum

Tid og sted: 13. nov. 2014 16:15 - 18:00, Møterom 103 ZEB

NFR-prosjektet Music, Motion, and Emotion - Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment ble nylig avsluttet. Prosjektleder Hallgjerd Aksnes har med seg hele prosjektgruppen til forumet vårt denne gangen. Sammen skal de oppsummere prosjektet for alle interesserte.

Tid og sted: 16. okt. 2014 16:15 - 18:00, ZEB møterom 131

Denne gang skal Hans Weisethaunet i ilden i Forskningsforum. Vi har bedt ham oppsummere noen av hovedkonklusjonene i det nylig avsluttede NFR-prosjektet Contemporary Soundspaces.

Tid og sted: 21. aug. 2014 16:15 - 18:00, Salen ZEB (underetasjen)

Bli kjent med Georgina Born (Oxford), ny professor II i musikkantropologi ved IMV.

Tid og sted: 22. mai 2014 16:15 - 18:00, Møterom 103 ZEB

Denne gang får vi anledning til å bli nærmere kjent med Tanja Orning, som både er utøvende cellist og førsteamanuensisvikar ved IMV.