Fartein Valens orkestermusikk - kilder og musikalsk struktur

Prosjektet er en analytisk og filologisk studie av utvalgte orkesterverk av den norske komponisten Fartein Valen (1887-1952), med særlig fokus på kritisk-vitenskapelig noteedisjon og musikalsk strukturanalyse.

PhD-prosjektet «Fartein Valen: Sources, Structure and Surface. A Philological and Analytical Study of Selected Orchestral Works» omhandler den norske komponisten Fartein Valens (1887-1952) orkestermusikk.

Doktoravhandlingen vil inneholde strukturanalyser av enkelte verk av Valen, med hovedvekt på orkestrering, kontrapunkt, melodikk, harmonikk og form.

Prosjektet skal dessuten resultere i kritisk-vitenskapelig editerte utgaver av noen av Valens mest sentrale orkesterverk.

Det empiriske grunnlaget er basert på nærlesning av partiturer og kritisk lytting til innspillinger og fremføringer, studier av relevant filologisk og analytisk litteratur, samt filologiske studier av komponistens manuskripter og personlige brev.

Veiledere er Asbjørn Eriksen og Prof. Dr. Tomi Mäkelä. Dirigent Bjarte Engeset fungerer som faglig mentor. PhD-prosjektet er knyttet til prosjektet Norsk musikkarv.

Publisert 11. juni 2015 18:04