English version of this page

Identitetsforhandlinger i mainstream pop

Med hovedfokus på audiovisuell analyse tar prosjektet sikte på å utvikle nye metoder for å belyse hvordan popartister fremforhandler identiteter gjennom teknologi.

Arbeidstittelen for prosjektet er ”Negotiating Identity Through Mainstream Pop: Technology, Representational Politics and Performativity”. Prosjektet vil innebære nærlesninger av materiale fra et utvalg artister innenfor mainstream pop, og faller under fagfeltet popular musicology. Dette fordrer en kritisk tilnærming til musikkanalyse, og innebærer at tverrfaglighet står sentralt i å knytte musikk opp mot eksterne diskurser.

Med hovedfokus på audiovisuell analyse tar prosjektet sikte på å utvikle nye metoder for å belyse hvordan audiovisuell estetikk kan fremforhandles gjennom teknologi, og videre undersøke på hvilke måter dette åpner for representasjonspolitiske muligheter.

 

Publisert 11. juni 2015 18:04