English version of this page

Et etnografisk studie av Guided Imagery and Music (GIM) ved Rivington House, et pleiehjem for mennesker som lever med AIDS

Forskningsprosjektet er et etnografisk studie av musikklytterens opplevelser i musikkterapimetoden Guided Imagery and Music. Studiet fant sted ved Rivington House, et pleiehjem for mennesker som lever med AIDS i New York City.

Tittel på prosjektet:

Sound Becomes Image: An Ethnographic study of Guided Imagery and Music (GIM) at Rivington House, a residential health care facility for people living with AIDS.

Publisert 11. juni 2015 18:04