Anne Cathrine Wesnes har tiltrådt som administrativ koordinator for RITMO

– Hei, vil du fortelle meg hva du jobber med? Dette er det første Anne Cathrine vil si til nye kolleger på IMV nå som hun er i gang i sin nye jobb.

Anne Cathrine Wesnes (Foto: Norges Musikkhøgskole)

Anne Cathrine forteller at hun gleder seg veldig til å bli kjent med nye kollegaer på RITMO, og til å treffe igjen de hun kjenner fra før.

– Det blir også kjempeinteressant å få vite mer om den faglige aktiviteten på senteret. Å få være med på å starte opp noe helt nytt, ser jeg også veldig fram til, sier hun.

Anne Cathrine har bred erfaring fra UiO, og mange vil huske henne fra tiden som forsknings- og informasjonskonsulent på IMV i årene 2007-2011. Hun kommer nå tilbake til IMV fra Norges Musikkhøgskole.

Her har Anne Cathrine vært ansatt som seniorrådgiver i studie- og FoU-seksjonen siden 2014, med ansvar for å koordinere de vitenskapelig ansattes arbeidsplaner og studentenes timeplaner.

Før dette var hun administrativ leder og forskningsrådgiver ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i tre år.

Hva tar du med deg til IMV og RITMO fra tidligere jobber?

– Jeg har jobbet mange år ved UiO, både i fakultetsadministrasjonen på HF, ved IMV og ved TIK. Det at jeg tidligere har jobbet med forskningsadministrasjon og -formidling, blant annet ved IMV, er definitivt noe jeg vil ha god nytte av i min nye stilling, sier Anne Cathrine.

– Som administrativ leder ved TIK jobbet jeg i tillegg mye med budsjett-, økonomi- og personaloppfølging. TIK er et tverrfaglig senter som er avhengig av å skaffe eksterne inntekter. Erfaringen derfra tror jeg kan være veldig relevant i arbeidet med å koordinere et eksternfinansiert tverrfaglig og tverrfakultært senter som RITMO jo er. De siste tre årene har jeg jobbet ved Norges musikkhøgskole. Å ha vært tilknyttet musikkforsknings- og -utdanningsfeltet i mange år mener jeg også er en fordel. 

Anne Cathrine er cand. philol. med hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2004.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 3. okt. 2017 12:30 - Sist endret 3. okt. 2017 12:36