Jonna Vuoskoski er ny førsteamanuensis ved IMV

Vuoskoski er fra Finland, og tok doktorgraden ved Universitetet i Jyväskylä i 2012. Hun kommer fra en stilling som postdoktor ved Universitetet i Oxford. Hennes forskning har en tverrfaglig tilnærming, og stillingen er delt mellom IMV og Psykologisk instiutt.

Jonna Vuoskoski (Foto: Olaf Christensen)

Som stipendiat var Vuoskoski tilknyttet the Finnish Centre of Excellence in Interdisciplinary Music Research, og hennes doktorgradsarbeid handlet om individuelle forskjeller i emosjoner framkalt av musikk.

I postdoktorperioden ved University of Oxford, Faculty of Music, samarbeidet hun med professor Eric Clarke (Faculty of Music) og professor Charles Spence (Department of Experimental Psychology). 

Jonna Vuoskoski presenterer seg selv på engelsk:

«My two main research projects have investigated multimodal perception in the context of musical performance, and the role of empathy in musical engagement.

Since 2014 I have also been involved in a research project based at the University of Jyväskylä (coordinated by Prof. Tuomas Eerola, Durham University) exploring the paradoxical enjoyment of music-induced sadness.

Research and teaching

My position at the University of Oslo will be shared 50/50 between the departments of Musicology and Psychology, and my research and teaching will reflect this interdisciplinary setting, focusing on aspects of music cognition and music psychology. My research interests include the social and embodied cognition of music, and music and emotions.»

Av Olaf Christensen
Publisert 21. aug. 2017 12:45 - Sist endret 21. aug. 2017 14:14