Kari Michelsens fortegnelse over norske musikktrykk 1811-1908

I mange år har cand.phil. Kari Michelsen samlet opplysninger om norsk notehandel og notetrykk i Norge.

Vi er glade for at hun har stilt sitt materiale til disposisjon for oss, og ved hjelp av Fakultetets IKT-avdeling er samlingen gjort søkbar og lagt ut på nettet. Her kan du lese mer om notekatalogen. Det er også utarbeidet en veiledning for bruk av notekatalogen.

Søk i notekatalogen


Kari Michelsens bok om musikkhandelens historie

Kari Michelsen har også skrevet en oppsummerende bok i tilknytning til arbeidet med notebasen: Musikkhandel i Norge - fra begynnelsen til 1909. (ca. 320 sider og rikt illustrert.)  Den foreligger i digital versjon på våre nettsider.

Gå til den digitale utgaven av Musikkhandel i Norge - fra begynnelsen til 1909. 

 


Kontaktperson: Arvid Vollsnes.

 

Publisert 15. jan. 2010 05:47 - Sist endret 1. juli 2010 14:50