2000-tallet

Publisert 20. des. 2013 16:15

Rolf Inge Godøy og Marc Leman har redigert boken Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning.

Publisert 20. des. 2013 16:15

I anledning av at norsk musikkterapiutdanning fyller 30 år utkommer antologien Perspektiver på musikk og helse, redigert av Even Ruud og Gro Trondalen.

Publisert 20. des. 2013 16:15

I Skriftserien fra Senter for musikk og helse, Norges musikkhøgskole (NMH-publikasjoner 2009:5) har Even Ruud redigert en antologi om musikk i det psykiske helsearbeidet med barn og unge.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Hans Weisethaunet med bok om nordisk og anglo-saxisk musikkritikk.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Antologi om musikalsk praksis i norsk kirkemusikk i middelalderen.

Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15

En utgivelse om hverdagsmennesker og musikk.

Publisert 20. des. 2013 16:15

De viktigste teoriene om estetikk fra Hume, Burke og Kant til Kristeva, Bourdieu og Ranciére er nå utgitt på norsk.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Musikkvitenskapelig monografi om funk, James Brown og Parliament.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Rapport om regionale jazzsentre i Norge.

Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15

Utgivelse om lydmiljøer og musikk i offentlige rom.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Festskrift til musiker og forsker Ove Kristian Sundberg. 

Publisert 20. des. 2013 16:15

Artikkelsamling om personlige musikkerfaringer.

Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15

Antologi om musikk og kulturell identitet.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Vitenskapelig monografi om populærmusikk og identitet.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Stan Hawkins er sammen med Professor John Richardson (University of Turku) redaktør for essaysamlingen 'Essays on Sound and Vision'.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Who are pop dandies? Why are stars like David Bowie, Jarvis Cocker, Pete Doherty and Robbie Williams so dandified?

Publisert 20. des. 2013 16:15

Denne boken av Alexander Refsum Jensenius gir en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå musikkrelaterte bevegelser.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Monografi om jødiske harper skrevet av Gjermund Kolltveit.

Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15

Monografi om komponisten Johannes Brahms.