Even Ruud: 'Music Therapy: A Perspective from the Humanities'

Even Ruud om musikkterapi i et humanistisk perspektiv.

Even Ruud har bearbeidet og videreutviklet teorier om musikkterapi han har publisert i en serie artikler og bokkapitler de siste ti årene. Ideen bak boka var å fundere musikkterapien i en humanistisk og samfunnsvitenskapelig tradisjon.

Finn denne utgivelsen i Bibsys.

Publisert 20. des. 2013 16:15 - Sist endret 16. nov. 2017 11:28