Even Ruud: 'Musikk og identitet' (andre utgave)

Even Ruuds innflytelsesrike utgivelse fra 1997 utkommer i 2013 i en oppdatert og utvidet versjon.

Forlaget skriver om utgivelsen:

"I en tid der musikk spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet og i folks hverdagsliv, blir den også et mer sentralt element i opplevelsen av egen identitet, en måte å fortelle om ens eget liv på. Forfatteren tar utgangspunkt i et materiale der en rekke mennesker forteller om sine små og store musikkopplevelser, og gir også en skisse av sin egen musikalske selvbiografi. Basert på nyere forskning viser han hvordan musikk i dag utgjør et viktig element når folk skal konstruere egne livsfortellinger".

Finn denne utgivelsen i Bibsys.

Les mer på forlagets hjemmesider.

Publisert 20. des. 2013 16:16 - Sist endret 16. nov. 2017 11:28