Vi forsker på: Musikkanalyse

Musikkanalyse er å studere hvordan musikk er bygget opp og hvorfor den virker og låter som den gjør.

En musikalsk analyse kan beskjeftige seg med en musikalsk stil, en sjanger, et verk eller en lyd og være rettet inn mot forskjellige aspekter ved musikken, slik som melodikk, harmonikk, rytme, form eller klang.

I en analyse vil forskeren ofte prøve å beskrive forekomsten av bestemte musikalske hendelser, for eksempel melodiske eller rytmiske mønstre, samt å forklare deres funksjon i helheten. Analyseobjektet kan være klingende musikk, noter og andre visuelle representasjoner av lyd, eller selve lydsignalet.

Musikkanalyse er en klassisk disiplin i musikkvitenskapen. Flere av de etablerte analysemetodene i faget ble utviklet på slutten av 1800. I dag har digital teknologi åpnet opp nye og interessante muligheter for analyse av lyd.

Musikkanalyse gir oss innsikt i musikkens oppbygning og virkemåte og kan brukes til både å lage og forstå musikk bedre. Analyse av musikk kan også gi verdifulle innsikter i hvordan vårt kognitive apparat oppfatter og organiserer lyd.
 

Forskningsprosjekter

Publisert 19. nov. 2010 14:13 - Sist endret 7. mars 2018 09:47