Vi forsker på: Musikkognisjon

Musikkognisjon er eit stort forskingsfelt som famnar ulike sider ved det å oppleve og skape musikk.

Musikkognisjon er også eit tverrfagleg forskingsfelt med innslag frå mellom anna akustikk, informatikk, medisin, forsking på rørsler, psykologi, filosofi og samfunnsvitskapar. Målet er å forstå korleis musikk oppstår, blir opplevd og inngår i våre liv.

Nokre av hovudområda innanfor musikkognisjon er:

  • Lydpersepsjon: sansing av klangar, tonar, rytmar, instrument, stildrag og sjangrar
  • Musikk og kroppsrørsler, både blant musikarar og dansarar så vel som lyttarar i ulike situasjonar
  • Musikk og multimedia: korleis sansane spelar saman i opplevinga av musikk
  • Kva musikk betyr for menneske: musikk og kjensler, musikk og daglegliv, musikk og meining

Forskingsprosjekter

Forskingsgrupper

 

Publisert 19. nov. 2010 15:46 - Sist endret 7. mars 2018 09:43