Musikkleder - Side 2

Publisert 31. mai 2013 13:35

Denne uken har jeg vært på konferanse i Sør-Korea, nærmere bestemt 13th International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Dette er en av de største musikkteknologikonferansene, som årlig samler 300–400 deltagere fra hele verden. Å reise på konferanse er noe av det mest inspirerende man kan gjøre, men samtidig noe av det mest slitsomme. På årets NIME-konferanse hadde jeg tre forskjellige roller: som vanlig NIME-deltager, som NIME-leder, og som IMV-leder. I dette innlegget skal jeg gi et lite innblikk i disse tre rollene. Men først en liten video, for å gi en smakebit av hva dette egentlig dreier seg om:

Publisert 24. mai 2013 14:33

Denne uken passerte jeg 100 dager som instituttleder, en milepæl som er behørig omtalt innen ledelseslitteraturen. Ikke så mye fordi man har rukket å gjøre så fryktelig mye i løpet av 100 dager, men fordi det er en tid hvor man selv som leder har begynt å få litt oversikt over helheten, samtidig som organisasjonen har begynt å venne seg til en ny leder. Det har vært en spennende tid, og jeg vil her kort oppsummere noen tanker om de første 100 dagene.

Publisert 16. mai 2013 09:27

For et par dager siden var jeg på rådsmøtet til samtidsmusikkfestivalen Ultima, som representant for IMV som er en av stifterne av festivalen. For de som ikke kjenner festivelan så godt, gir Wikipedia følgende korte oppsummering av Ultimas historie:

Publisert 10. mai 2013 14:15

I fjor var Institutt for musikkvitenskap i finalerunden om å bli tildelt et Senter for fremragende forskning (SFF). Vi nådde dessverre ikke opp, men fikk tildelt bonusmidler til å videreføre noen av tankene om det planlagte senteret innenfor paraplyen av fourMs-laben. I år prøver vi oss på å få et Senter for fremragende utdanning (SFU), en ordning som er basert på å stimulere til eksellens innen forskningsbasert utdanning:

Publisert 3. mai 2013 15:01

I tillegg til mer generelle kommentarer,  ønsker jeg også å bruke denne bloggen til å fortelle litt om de mange forskningsprosjektene vi har gående ved institutttet. Tidligere har jeg skrevet om Norsk musikkarv og i dag har turen kommet til Sky og Scene, som er ledet av professor Anne Danielsen. Prosjektet beskriver seg selv på denne måten på sine nettsider:

Publisert 26. apr. 2013 15:02

En av de spennende tingene ved å være instituttleder er alt jeg lærer om instituttet og den faglige aktiviteten som foregår. Det er alltid spennende å se på hva andre får med seg av dette, så denne uken har jeg orientert meg i hva som skrives om oss i media.

Publisert 19. apr. 2013 06:20

Hva har musikk og matematikk felles? For et halvt års tid siden jeg ble spurt om å holde en forelesning om nettopp musikk og matematikk ved Det Norske Videnskaps-Akademi, og i går holdt jeg forelesningen Klingende tall: Matematikkens plass i musikalsk lyd, struktur og form. Både som instituttleder og som fagperson var dette en interessant arena å presentere musikkvitenskap som fag på, med en svært tverrfaglig gruppe mennesker som tilhørere.

Publisert 12. apr. 2013 09:18

Universitas trykket en sak med tittel Mistenker ulovlige egenbetalinger denne uken, hvor emnet MUS1121 (Utøvende 1) ble trukket frem som eksempel. For å være på den sikre siden, har IMV utredet denne saken ved to tidligere anledninger, for å forsikre oss om at vi ikke gjør noe lovstridig.

Publisert 5. apr. 2013 14:19

Som instituttleder er jeg stadig på møter med deltagere fra andre institutter, fakulteter og institusjoner. I slike sammenhenger er det ikke sjelden at jeg blir spurt om hva musikkforskere egentlig driver med. Noen forbinder musikkvitenskap med musikkhistoriske disipliner, noe som stemmer godt med den profilen instituttet har hatt gjennom størsteparten av sin levetid. Men det er en godt bevart hemmelighet at musikkvitenskap er så heterogent når det kommer til tematiske fokus, genremessig tilhørighet og metodiske tilnærmingsmåter.

Publisert 22. mars 2013 13:34

Videomøter og videoundervisning er i vinden om dagen, og buzz-ord som “podcasting”, “screencasting” og “MOOC” popper opp i mange sammenhenger. I denne bloggposten skal jeg skrive litt om hvordan jeg ser for meg bruken av video ved IMV.

Publisert 15. mars 2013 19:47

Åpen dag kalles ofte “vårens vakreste eventyr” her ved UiO, den dagen da det strømmer inn skoleelever fra fjernt og nær for å få en liten smakebit av hva universitetet kan tilby. Det har ikke vært så mye vår å spore i luften de siste dagene, men skoleelevene kom strømmende allikevel.

Publisert 8. mars 2013 14:00

De første ukene som instituttleder har i stor grad gått med til å få en oversikt over alt som skjer ved instituttet, inklusive de mange pågående forskningsprosjektene. Jeg vil i en serie med blogginnlegg de kommende ukene ha korte presentasjoner av disse prosjektene. I dag er det tid for Norsk musikkarv. Som det står på prosjektets nettsider:

Publisert 7. mars 2013 20:48

Det nærmer seg årets søknadsfrist til høyere utdanning, inklusive studieprogrammet i musikkvitenskap ved UiO. Det kan derfor være på sin plass å minne alle potensielle søkere (og alle som kjenner en potensiell søker) om at fristen er 15. april.

Publisert 1. mars 2013 13:45

Som en oppfølging av forrige ukes innlegg om synligheten av musikkvitenskap på nett, har jeg denne uken sett litt nærmere på hvilken synlighet vi har i det største nettleksikonet, Wikipedia.

Publisert 1. mars 2013 13:17

Jeg ser med glede at Institutt for musikkvitenskap (IMV) er nevnt (s.46) i Forskningsrådets nye IKT-rapport Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet. Her henvises det indirekte til det nylig avsluttede prosjektet Sensing Music-related Actions (SMA) som var støttet av Forskningsrådets VERDIKT-program i perioden 2008–2012. Jeg var selv postdoktor i dette prosjektet, som dreide seg om å utvikle nye og bedre metoder og teknikker for å studere musikkrelaterte kroppsbevegelser.

Publisert 22. feb. 2013 13:01

Tall sier jo som kjent ikke alt, men kan allikevel være interessante som et utgangspunkt for videre diskusjon og analyse. Jeg har derfor brukt litt tid på å sette meg inn i regnskaper, budsjetter og rapporter denne uken. Dette er nok ikke så interessant for folk flest, men nøkkeltallene, her eksemplifisert med året 2011, sier ihvertfall litt om størrelsen på instituttet:

Publisert 22. feb. 2013 07:34

Jeg har snart vært instituttleder i to uker. Tiden har gått fort, og det har også skjedd veldig mye. Det er mange ting å lære, tilganger som skal fås, systemer å få oversikt over, møter å gå på, og mennesker å bli kjent med. Det mest spennende har vært å se en helt annen side av en institusjon som jeg trodde jeg kjente ganske godt. Dette er blant tingene jeg har lyst til å skrive om her på bloggen i tiden fremover.

Publisert 15. feb. 2013 19:16

Jeg har gleden av å melde at den nye ledergruppen ved IMV kom på plass denne uken. Ledergruppen har det daglige ansvaret for driften av instituttet, og personene i gruppen er også ledere for hvert sitt underområde: forskning, PhD-programmet, undervisning og administrasjon. Ledergruppen består av følgende personer: 

Publisert 11. feb. 2013 05:42

God morgen! I dag begynner jeg som instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved Universitetet i Oslo. Jeg heter Alexander Refsum Jensenius, er 34 år, opprinnelig fra Asker, men nå bosatt i Oslo, gift og har to døtre (2 og 0 år). Jeg har vært ansatt ved IMV siden 2003, først som vit.ass., deretter timelærer, stipendiat, gjennomføringsstipendiat, og postdoktor. Jeg har primært forsket og undervist innenfor feltene musikkteknologi og musikkognisjon, med særlig vekt på menneskelig kropp og bevegelse i musikalsk sammenheng. De neste fire årene skal jeg være instituttleder ved IMV.

Emneord
Siste kommentarer Mer ...