Arkiv

Publisert 5. mai 2015 09:11

I går hadde jeg gleden av å være med på å feire årets 26 uteksaminerte masterkandidater her ved IMV. Som i fjor og  forfjor var det stor bredde i oppgavetemaer, og alle de oppmøtte studentene fortalte presist og med glød om sine prosjekter. Disse markeringene minner meg alltid på hvor viktig masterstudentene er for IMV. Ikke bare er masteroppgavene en viktig del og synlig resultat av forskningen ved instituttet, men studentene tar også med seg denne kunnskapen og erfaringen ut i samfunnet når de nå finner seg nye jobber. Lykke til, alle sammen!

Publisert 12. apr. 2015 18:36

Årets søknadsfrist for høyere utdanning nærmer seg med stormskritt. Jeg vil herved oppfordre alle musikkinteresserte til å søke på vårt utmerkete bachelorprogram i musikkvitenskap, som i høsten kommer i nyrevidert utgave!

Publisert 13. juni 2014 15:07

Jeg gjengir her et innlegg jeg har skrevet til Ballade om noen av endringene vi gjør med undervisningen ved IMV:

Publisert 13. juni 2014 11:54

I går hadde jeg gleden av å være med på å feire årets 31 uteksaminerte masterkandidater her ved IMV. Som i fjor var det stor bredde i oppgavetemaer, og det var svært interessant å få høre beskrivelsene av alle de ulike oppgavene. Det minner oss om den faglige bredden hos både studenter og ansatte ved vårt institutt.

Publisert 2. mai 2014 16:09

På onsdag denne uken hadde jeg gleden av å delta på møte i Nasjonalt fagråd for musikk i Trondheim. Her presenterte jeg rapporten Musikkvitenskapelige utdanningsprogrammer i Norge og Norden. Rapporten er utarbeidet av Inger Helseth her ved IMV.

Publisert 2. mai 2014 10:35

Forskningsrådet lanserte for noen dager siden Verktøy for forskning del II: Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2014, og dette har også blitt presentert i Aftenposten under tittelen 50 prosjekter som skal gjøre norske forskere enda bedre.

Publisert 11. apr. 2014 14:48

Årets søknadsfrist for høyere utdanning nærmer seg med stormskritt, og jeg vil herved oppfordre alle musikkinteresserte til å søke på vårt utmerkete bachelorprogram i musikkvitenskap.

Publisert 14. mars 2014 11:22

Årets Åpen dag ved UiO gikk av stabelen i går, og gangene var fylt av elever som fikk med seg faglige smakebiter av det som skjer ved instituttet. Jeg fikk ikke med meg alt, men tok med meg kamera og fikk fanget noen øyeblikk.

Publisert 25. feb. 2014 18:59

Det nærmer seg årets studiesøknadsfrist, og jeg er stolt av å kunne vise frem instituttets nye reklamevideo:

Publisert 25. feb. 2014 17:46

Digital humaniora (“digital humanities”) er på alles lepper om dagen. Hva er musikkvitenskapens plass i digital humaniora, og kan man snakke om en “digital musikkvitenskap”? Her vil jeg forsøke å oppsummere aktiviteten ved IMV innenfor dette feltet.

Publisert 7. feb. 2014 09:53

For et par uker siden kom rapporten Evaluering af den norske publiceringsindikator. Hovedkonklusjonen er at tellekantsystemet i det hele har fungert etter planen, men at det er noen utfordringer.

Publisert 8. nov. 2013 14:53

Årets utgave av Musikkteknologidagen(e) 2013 var i år viet en pågående SAK-prosess (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) om musikkteknologiens plass i høyere utdanning, forskning og utvikling i Norge. I denne sammenhengen definerer vi musikkteknologi bredt, som en samlebetegnelse for fagretninger hvor musikk og teknologi på forskjellig måte spiller sammen.

Publisert 31. okt. 2013 20:42

I år er det innovasjon som står i fokus ved UiO, og i denne posten skal jeg skrive litt om innovasjon ved IMV. Rektor har tidligere blogget om innovasjonsåret, og UiO har også en egen handlingsplan for innovasjon. Her er innovasjon definert relativt bredt:

Publisert 22. okt. 2013 20:48

Opera – gale kvinner og gamle sanger om igjen. Slik valgte  Hedda Høgåsen-Hallesby å presentere sin avhandling i forkant av dagens disputas her ved IMV. Temaet var altså opera, men ikke bare i tradisjonell forstand. Hedda har blant annet tatt for seg hvordan opera i stor grad har blitt et mediert fenomen de siste tiårene.

Publisert 18. okt. 2013 19:17

I dag hadde jeg gleden av å være med på seminaret Recorded Editions of Contemporary Music ECM recordings as artistic expression and cultural practice, et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og IMV.

Publisert 18. okt. 2013 13:55

Jeg har tidligere skrevet om at vi har fått tatt nye personbilder av alle de ansatte ved instituttene. På instituttseminaret tidligere i år begynte vi også arbeidet med å lage en serie korte presentasjonsvideoer av de ansatte. De to første er nå ferdige, og vi har laget en egen YouTube-kanal hvor disse filmene vil legges opp i tiden fremover.

Publisert 11. okt. 2013 15:33

I forrige uke var jeg på besøk ved universitetet i Berkeley i California, eller det som formelt sett heter University of California, Berkeley. Anledningen var en reise sammen med de andre instituttlederne ved Humanistisk fakultet, samt fakultetsledelsen, for å lære mer om hvordan de organiserer sine aktiviteter ved et av verdens beste universiteter.

Publisert 11. okt. 2013 15:32

På mandag hadde jeg gleden av å lede disputasen til Kjetil Klette Bøhler, som forsvarte sin avhandling Grooves, Pleasures and Politics in Salsa Cubana. The Musicality of Cuban Politics and The Politics of Salsa Cubana.

Publisert 27. sep. 2013 14:45

I forrige uke hadde jeg gleden av å være til stede på 75-årsfeiringen til nyMusikk på Hotel Continental, samme sted som organisasjonen ble stiftet høsten 1938. For de som ikke kjenner nyMusikk så godt, er det en organisasjon som fremmer kunstmusikk og lydkunst gjennom konserter, foredrag, kunstnermøter, filmvisninger, performance, festivaler og utstillinger.

Publisert 6. sep. 2013 15:08

Selv om jeg ikke har vært instituttleder så lenge, har jeg allerede rukket å holde en håndfull taler på vegne av instituttet. I slike sammenhenger synes jeg det er spennende å kunne trekke frem noen historiske elementer, og for å få litt mer å plukke fra har vi satt i gang et lite historieprosjekt for å kartlegge de viktigste hendelsene, og de mest sentrale personene, i musikkvitenskapens historie ved UiO.

Publisert 16. aug. 2013 14:37

I går hadde jeg gleden av å lede disputasen til Ragnhild Brøvig-Hanssen. Hun har skrevet avhandlingen Music in Bits and Bits of Music: Signatures of Digital Mediation in Popular Music Recordings, under veiledning av professor Anne Danielsen.

Publisert 16. aug. 2013 14:07

Denne uken har vi hatt semesteråpningsstart her ved IMV, og jeg har hatt gleden av å ønske alle de nye bachelor- og masterstudentene velkommen.

Publisert 21. juni 2013 15:11

Humanistisk fakultet har denne våren arbeidet med Prosess faglig prioritering, hvor målet er å identifisere de sterkeste forskningsmiljøene slik at de kan bli skjermet og styrket i konkurransen om fremtidige forskningsmidler.

Publisert 14. juni 2013 18:18

Denne uken hadde vi årets kandidatlunsj ved IMV, hvor alle som er ferdig med sin masteroppgave i løpet av det siste året var invitert. Vi hadde totalt 35 avlagte mastergrader det siste året, som antagelig er rekord for instituttet. Dette høye tallet er selvfølgelig gledelig for instituttet, og ikke minst for studentene som nå har fått sine grader og er på vei ut i jobb.

Publisert 7. juni 2013 14:15

Denne uken hadde jeg gleden av å åpne og være med på første dag av Symposium om populærmusikk og kjønn ved IMV, organisert av forskningsprosjektet Populærmusikk og kjønn i en transkulturell kontekst ledet av Professor Stan Hawkins. Prosjektet beskriver seg selv slik:

Emneord
Siste kommentarer Mer ...