26 nye mastergrader

I går hadde jeg gleden av å være med på å feire årets 26 uteksaminerte masterkandidater her ved IMV. Som i fjor og  forfjor var det stor bredde i oppgavetemaer, og alle de oppmøtte studentene fortalte presist og med glød om sine prosjekter. Disse markeringene minner meg alltid på hvor viktig masterstudentene er for IMV. Ikke bare er masteroppgavene en viktig del og synlig resultat av forskningen ved instituttet, men studentene tar også med seg denne kunnskapen og erfaringen ut i samfunnet når de nå finner seg nye jobber. Lykke til, alle sammen!

Navn Tittel Veileder
Berglof, Marianne Karolina Musikkdrama og dekonstruksjon. Postdramatiske lesninger av Richard Wagners tetralogi 'Der Ring des Nibelungen'. Erling Guldbrandsen
Beyer, Torgeir Nesheim Norske artister og sosiale medier. En casestudie i bruk og interaksjon i forbindelse med By:Larm 2013. Anne Danielsen
Bjørlykhaug, Anna Britt Sangteknikk i afroamerikansk sangtradisjon og kunsten å ornamentere. Hallgjerd Aksnes & Anne Danielsen
Bronken, Erlend Futuristic Rhythm: avantgardisme i tjuetallets jazz Ståle Wikshåland
Bryn, Mari Kva føresetnader ligg til grunn for grunnskulelærarar sin praksis i faget musikk? - Musikkpedagogiske utfordringar i møte med musikklærarar sine eigne erfaringar, formell utdanning og yrkespraksis. Hans Weisethaunet
Dale, Linnea Musikk, kultur og tilhørighet i Skien. Musikkens rolle i lokal identitetsbygging: Hvilken betydning har jazzen for Skiens identitet? Hans Weisethaunet
Dale, Åselill Sæthre Norsk kabaret- og revysang. En studie i innstudering, fortolkning og fremføring med forbilde i Lalla Carlsens repertoar og utøvelse Ståle Wikshåland
Gjersdal, Kristin Øye Frå verkemiddel til manipulasjonsmiddel: Korleis kan musikk påverke haldningar til krig og militærmakt? Hallgjerd Aksnes
Haseth, Erlend På leting etter inspirerende lyder – en studie av lyd og kreativitet i EDM-produksjon. Hans T. Zeiner-Henriksen
Haugetuft, Guro Marie Musikk med gjenklang. Ein studie av kva det vil seie å oppleve noko som autentisk og folkekjært. Even Ruud
Herføl, Hans Petter Musikk og mental modus: En intervjuundersøkelse om musikk kan være til hjelp i hverdagen for psykisk syke. Even Ruud
Hermansen, Steinar Sørebø Edvard Grieg: Fire albumblade op. 28. En studie og orkestrering. Asbjørn Eriksen
Herskedal, Sigrun Ebbesvik Sangelevens vokale identitet. En studie om hvordan man som sangpedagog kan hjelpe eleven å finne sin vokale identitet. Even Ruud
Hesjadalen, Ingrid W. Musikkundervisning i kombinasjon med hund som helsebringende effekt. Om styrkende tiltak som kan gi et bredere tilpasset tilbud i en musikkpedagogisk setting innenfor psykisk helse. Even Ruud
Hole, Mathias Einar The Individualism of Gil Evans. Gil Evans’ musikalske stil og håndverk. Eckhard Baur
Laupstad, Sverre Tollefsen Oversettelse fra piano til symfoniorkester - Et nærmere blikk på orkestreringer av Bilder fra en utstilling og en egen orkestrering av Arthur Honeggers Sarabande. Bjørn Morten Christophersen
Lien, Eva Margarethe Muligheten av et rom. Pussy Riots punkebønn-performance i lys av Jacques Rancières teori om estetikken som politikk. Eirik Askerøi
Liland, Ingrid Husby Musical Analysis and Vocal Jazz. Investigating Form in Ella Fitzgerald’s Solo in “How High the Moon” (1960). Anne Danielsen
Løsnes, Marion Bræstrup Lyden av Middelalder. En studie av musikk på den moderne middelalderfestivalen. Ståle Wikshåland
Oksfjellelv, Anne Skolekorps - en inkluderende fritidsaktivitet? En casestudie med mål om å belyse hvordan et skolekorps kan legge til rette for inkludering av barn, unge og foreldre med innvandrerbakgrunn. Even Ruud
Olsen, Are Lægreid Gehørtrening i instrumentalundervisning for blåseinstrumentalister. Øyvin Dybsand & Eckhard Baur
Skyttemyr, Linda Kristengård Hvorfor (og hvordan) undervise i vokal improvisasjon? Eirik Askerøi & Guro Gravem Johansen
Stenvik, Guro Identitet og læring i guru-shishya-parampara. En feltstudie. Hans Weisethaunet
Varne, Jan Tore Musikk for avslapning i hverdagen. Hallgjerd Aksnes
Waaktaar, Aleksander Sinding-Larsen En sammenligning av orkestreringen i Prokofievs «Skytisk suite» og Stravinskys «Vårofferet» Morten Christophersen & Even K. Skatrud
Ånonsen, Simon Mer enn lyd. En undersøkelse av det elektriske gitar-soundet. Eirik Askerøi

 

Emneord: master, Utdanning Av Alexander Refsum Jensenius
Publisert 5. mai 2015 09:11 - Sist endret 15. juli 2015 12:02

sine prosjekter.

sine prosjekter. Disse markeringene minner meg alltid på hvor viktig masterstudentene er for IMV. Ikke bare er masteroppgavene en viktig del og synlig resultat av forskningen ved instituttet, men studentene tar også med seg denne kunnskapen og erfaringen ut i samfunnet når de nå finner seg nye jobber. Lykke til, alle sammen!

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 19. juni 2015 08:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere