Disputas om cubansk salsa

På mandag hadde jeg gleden av å lede disputasen til Kjetil Klette Bøhler, som forsvarte sin avhandling Grooves, Pleasures and Politics in Salsa Cubana. The Musicality of Cuban Politics and The Politics of Salsa Cubana.


Fra disputasen, f.v. Kjetil Klette Bøhler, meg selv, 2. opponent Chris Washbourn.

Kjetils avhandling tar for seg hvordan cubansk salsa utfordrer eller støtter revolusjonære verdier i dagens Cuba. Via historiske, etnografiske og estetiske analyser viser han hvordan cubansk salsa utrykker politiske verdier i et Cuba i endring. For de som er ukjent med salsa Cubana, kan dere få en idé fra dette videoklippet: 

Kjetil oppsummerer salsaens estetiske politikk på Cuba i tre hovedpunkter:

  • Salsaens nasjonalisme. Nytelsen i salsaerfaringen via cubanske rytmer og patriotiske tekster forsterker kjærligheten til cubansk kultur og styrker et musikalsk cubansk felleskap. Å styrke samholdet, fedrelandet og kjærligheten til cubansk kultur er også det politiske hovedfokuset til et stadig mer nasjonalistisk kubansk statsapparat.

  • Salsaens politiske kritikk. I et ellers sterkt sensurert offentlig ordskifte, slipper populærmusikken gjennom med politisk kritikk av det cubanske statsapparatet. Musikken når et langt større publikum enn andre medier på øyen, og er med på å formidle kritiske perspektiver på blant annet migrasjon og prostitusjon.

  • Salsaens pan-afrikanisme. Cubansk salsa kan settes i direkte sammenheng med den økende populariteten til afrikanske trossystemer på Cuba. Gjennom resirkulering av eldre afrikanske yoruba-rytmer, og sangtekster til ære for yoruba-gudene i cubanske salsahits, minnes musikkelskende cubanere om sine kulturelle forbindelser til den pan-afrikanske yoruba-religionen. Klette Bøhler viser hvordan musikkestetiske erfaringer er nært knyttet til produksjonen av politiske verdier på Cuba, og illustrer populærmusikkens politiske potensial i en sterkt sensurert ettpartistat i Karibien.

Gratulerer til Kjetil for en spennende avhandling og en flott gjennomført disputas!

Emneord: cuba, salsa, Forskning Av Alexander Refsum Jensenius
Publisert 11. okt. 2013 15:32 - Sist endret 15. juli 2015 12:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere