Rapport fra Musikkteknologidagen(e) 2013

Årets utgave av Musikkteknologidagen(e) 2013 var i år viet en pågående SAK-prosess (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) om musikkteknologiens plass i høyere utdanning, forskning og utvikling i Norge. I denne sammenhengen definerer vi musikkteknologi bredt, som en samlebetegnelse for fagretninger hvor musikk og teknologi på forskjellig måte spiller sammen.

Det som kjennetegner dagens aktivitet innenfor musikkteknologifeltet i Norge, er at den har vokst frem mer eller mindre tilfeldig, avhengig av enkeltpersoners entusiasme og institusjonenes skiftende prioriteringer. Etter en gradvis oppbygging av aktivitet på 1990- og 2000-tallet, ser vi nå at miljøene har begynt å komme i en konsolideringsfase. Da er det også behov for en diskusjon på nasjonalt plan om hvem som skal ta ansvar for hvilke musikkteknologiske delområder, hvilke områder som det gjerne kan være konkurranse på og om, og hvilke huller som bør fylles.

Kort fortalt kan vi oppsummere de mange musikkteknologiske delområdene i fire hovedretninger:

  • Musikkteknologiske grunnlagsproblemer: innen filosofi, kognisjon, informatikk, kunstig intelligens, osv.
  • Musikkteknologiutvikling: elektronikk, mekanikk, sensorteknologi, programmering, menneske-maskin-interaksjon, osv.
  • Musikkteknologianvendelse: produksjon/komposisjon, utøving, lytting, analyse.
  • Studier av musikkteknologi og dens bruk: verk/instrumentanalyse, historie, pedagogikk, kulturell betydning, osv.

Alle disse retningene er i forskjellig grad representert ved de ulike institusjonene i Norge i dag. Noen av miljøene har egne musikkteknologiavdelinger (f.eks. ved NTNU), men de fleste er organisert innenfor rammene til større programmer (f.eks. musikkvitenskap ved UiO). Noen av miljøene fokuserer bare på undervisning, noen er rettet mot kunstneriske problemstillinger, mens andre igjen har en tydelig forskningsprofil.

Vi har fire konkrete mål med SAK-prosessen:

  • Utarbeidelse av en database over alle musikkteknologirelaterte studietilbud på høgskole- og universitetsnivå, inkludert oversikt over kontaktpersoner ved institusjonene.

  • Etablering av et nasjonalt nettsted for utdanning og forskning i musikkteknologi med fokus på informasjonsutveksling og koordinering.

  • Utarbeidelse av en rapport som oppsummerer dagens situasjon i musikkteknologifeltet i Norge, samt kommenterer det internasjonale feltet.

  • Utarbeidelse av et veikart for hvordan vi ser for oss utviklingen av feltet på de ulike institusjonene.

På seminaret i går var det representanter fra 15 av de mest sentrale institusjonene som tilbyr musikkteknologiutdanning og FoU. Deltagerne fikk se utkast til nettsiden og databasen, og vi hadde noen spennende diskusjonsrunder hvor vi forsøkte å oppsummere dagens situasjon og å se på hvordan feltet kan se ut i 2030.

Materialet fra seminaret skal nå sys sammen til en helhetlig rapport og et veikart som skal sendes på høring på nyåret, og som skal bli ferdig i løpet av våren.

Emneord: musikkteknologi, Forskning Av Alexander Refsum Jensenius
Publisert 8. nov. 2013 14:53 - Sist endret 15. juli 2015 12:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere