Musikkvitenskap og innovasjon

I år er det innovasjon som står i fokus ved UiO, og i denne posten skal jeg skrive litt om innovasjon ved IMV. Rektor har tidligere blogget om innovasjonsåret, og UiO har også en egen handlingsplan for innovasjon. Her er innovasjon definert relativt bredt:

Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå samfunnsnytte, herunder verdiskaping.

Ved IMV er det flere ulike grupper som på ulike måter driver med innovasjon, enten bevisst eller ubevisst. Mye av den kunstneriske aktiviteten kan jo sies å være innovasjonspreget, for eksempel musikkutgivelser eller komposisjoner. Jeg vil også påstå at mye av forskningen, undervisningen og formidlingen ved IMV bærer preg av innovasjon på forskjellige måter.

Men IMV-ansatte og studenter er også involvert i innovasjon i mer tradisjonell forstand. Her er noen konkrete innovasjonseksempler:

  • fourMs-forskere har utviklet og gjort fritt tilgjengelig en rekke forskjellige typer programvare, særlig innen analyse av musikkrelaterte bevegelser. Disse programmene har blitt tatt i bruk i internasjonale forskningsmiljøer, og noen av programmene, særlig MultiControl har fått allmen utbredelse.

  • Boye Riis jr. utviklet det håndholdte musikkinstrumentet eBoy i sin masteroppgave. Resultater fra dette arbeidet har blitt direkte videreført i oppstartsfirmaet SmartSki som gjør bevegelsesanalyse av langrennsløpere. De har nettopp lansert en egen treningsapp på iTunes.

  • Søren Holme var utvekslingsstudent ved IMV, og utviklet et par elektroniske trommebukser som semesteroppgave i Lydprogrammering 1/2. Dette arbeidet ble publisert og etter at Søren kom hjem til Danmark har han fått startkapital fra Syddansk Innovation til å starte opp firmaet Embodify. De skal lansere en kroppsbasert spillkontroller i den nærmeste fremtid.

  • Øyvind Hauback skrev masteroppgave om trådløs kommunikasjon mellom elektroniske musikkdingser, og utviklet i den forbindelse en liten chip for å kommunisere trådløst mellom små musikkdingser. Arbeidet har blitt publisert, og ZigFlea er nå til salgs via Seedstudio og har allerede blitt tatt i bruk i en rekke nye elektroniske musikkinstrumenter.

  • Jeg kan også nevne at videoanalysesystemet jeg utviklet i forbindelse med doktorgraden min, har blitt videreutviklet til å bli testet som et klinisk verktøy for å studere premature barn på sykehus i Norge, USA og India.

Det er sikkert mange flere eksempler jeg kunne tatt med, men denne oversikten viser i hvert fall litt av innovasjonsbredden til studenter og ansatte ved IMV, og ikke minst hvordan musikkvitenskap kan lede til så mangt.

Emneord: innovasjon Av Alexander Refsum Jensenius
Publisert 31. okt. 2013 20:42 - Sist endret 15. juli 2015 12:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere