Musikkvitenskap uten noter?

Jeg gjengir her et innlegg jeg har skrevet til Ballade om noen av endringene vi gjør med undervisningen ved IMV:


Etter oppslaget i Forskning.no tidligere denne uken har jeg fått mange spørsmål om det nå er slutt på noter ved Institutt for musikkvitenskap. Svaret er både ja og nei, og jeg skal her utdype dette.

Gjennom alle år har partiturlesning og notebasert analyse vært inngangsporten til en musikk(vitenskapelig) utdannelse. Musikkforskningen har derimot i stor grad beveget seg vekk fra å bare studere musikk som noter, til å studere musikk som fenomen – som lyd, som bevegelse, som estetisk objekt, eller som psykologisk eller kulturell prosess. Eller en kombinasjon av alle disse.

Nå lar vi undervisningen følge etter, ved å fjerne kravet om notekunnskap på noen av grunnemnene, samt gjøre endringer i opptaksprøven. Fra høsten 2014 blir introduksjonsemnet i klassisk musikkhistorie “notefritt”. Her vil boken Listening av Joseph Kerman og Gary Tomlinson stå på pensumlisten, og hovedfokuset vil være å lytte seg systematisk gjennom musikkhistorien, verk for verk.

Vi introduserer også det engelskspråklige emnet Listening to the Twentieth Century, som vil sette fokus på musikklytting som fenomen. Eller som min kollega, førsteamanuensis Tanja Orning, uttaler i intervjuet til Forskning.no: “Å lytte til musikk, det er å arbeide. Det er dødelig alvorlig, i hvert fall for noen.” Det er altså snakk om å ta lyttingen tilbake, og å utfordre musikkstudenter til å virkelig lytte til klingende musikk istedenfor å lese partiturer.

Ved å fjerne kravet om notekunnskap fra flere av emnene ved IMV, åpner vi også for at flere ikke-programstudenter kan melde seg opp til eksamen. Min erfaring er at studenter fra andre fagområder kan komme med mange spennende innfallsvinkler til temaene som diskuteres, og bidra med sin spesialkompetanse, fra medievitenskap, kulturstudier og psykologi, for å nevne noen. Dette er også i tråd med hvordan vi ser at musikkvitenskapelig forskning i dag favner bredt, både i teori og metode.

Men betyr dette at noter forsvinner fra IMV? Nei, på ingen måte. Parallelt med at vi fjerner notekrav fra noen emner, styrker vi også notebasert musikkteori og edisjonsfaglig kompetanse i andre. Det siste er særlig viktig for vårt arbeid innen, for eksempel, Norsk musikkarv. Her står nettopp høy notefaglig kompetanse sentralt. Så notene vil være med oss, om enn på en annen måte enn før.

Emneord: musikkvitenskap, noter, utdanning, Utdanning Av Alexander Refsum Jensenius
Publisert 13. juni 2014 15:07 - Sist endret 15. juli 2015 12:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere