Musikkvitenskapelige avhandlinger

Selv om jeg ikke har vært instituttleder så lenge, har jeg allerede rukket å holde en håndfull taler på vegne av instituttet. I slike sammenhenger synes jeg det er spennende å kunne trekke frem noen historiske elementer, og for å få litt mer å plukke fra har vi satt i gang et lite historieprosjekt for å kartlegge de viktigste hendelsene, og de mest sentrale personene, i musikkvitenskapens historie ved UiO.

En del av dette kartleggingsarbeidet har dreid seg om å få en oversikt over musikkvitenskapelige avhandlinger som er avlagt ved Universitetet i Oslo. Dette arbeidet har vist seg vanskeligere enn først antatt, rett og slett fordi det ikke fantes noen samlet oversikt over avhandlinger fra før. Nå har Mari Paus gjort et møysommelig arbeid med å kombinere lister fra de tidligere utgavene av Studia Musicologica Norvegica med resultatet av søk i Bibsys, DUO og Cristin. Resultatet er en samlet oversikt over musikkvitenskapelige doktorgradsavhandlinger avlagt ved UiO. Ettersom doktogradene var sjeldnere på 1900-tallet enn de er nå, inneholder listen også magisteravhandlinger og noen hovedfagsoppgaver av sentrale personer.

Selv om IMV ikke ble eget institutt før i 1958, har musikkvitenskap vært studert ved UiO fra begynnelsen av 1900-tallet. Den første avhandlingen ble avlagt i 1913 av Georg Reiss, med tittel Musiken ved den middelalderlige Olavsdyrkelse i Norden. Denne er for øvrig tilgjengelig som e-bok fra Nasjonalbiblioteket. Det er også flere av de andre eldste avhandlingene, og personlig har jeg hatt jeg stor glede av å lese Olav Gurvins avhandling Frå tonalitet til atonalitet fra 1938.

Jeg håper at listen over avhandlinger kan være med på å gi et overblikk over den musikkvitenskapelige forskningen ved UiO, både før og etter opprettelsen av IMV. Den viser i hvert fall noe av bredden som har preget musikkforskningen opp gjennom årene, og den rike tradisjonen vi bærer videre på ved IMV i dag. Det har sikkert sneket seg inn feil og mangler i listen, så send gjerne over forslag til rettinger.

Emneord: avhandling, Forskning Av Alexander Refsum Jensenius
Publisert 6. sep. 2013 15:08 - Sist endret 8. sep. 2015 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere