Prosess faglig prioritering

Humanistisk fakultet har denne våren arbeidet med Prosess faglig prioritering, hvor målet er å identifisere de sterkeste forskningsmiljøene slik at de kan bli skjermet og styrket i konkurransen om fremtidige forskningsmidler.

IMV er med i prosessen med to avdelinger (Musikkvitenskap og Norsk folkemusikksamling), og Avdeling for musikkvitenskap er videre delt inn i fire fagmiljøer, som gjenspeiler hovedstrukturen i bachelor- og masterprogrammene våre:

  • Musikkhistorie
  • Kognitiv musikkvitenskap
  • Populærmusikksudier
  • Musikklab

For å kunne bli prioritert må et fagmiljø ha minst fire fast vitenskapelig ansatte med forskningstid, og det er det kun musikkhistorie og populærmusikkstudier som har. Kriteriene for å blir prioritert er i stor grad basert på publikasjonstallene for perioden 2008–2012 (fra Cristin), samt forskernes prosjekter og nettverk. I tillegg vil også stipendiatenes gjennomføringstid og studiekvalitet trekkes inn i den endelige vurderingen.

De første tabellene med oversikter over de ulike fagmiljøene som er med i vurderingen ble presentert for fakultetsstyret i dag (se sakspapirene). Det ser ut som ett av IMVs fagmiljøer, nærmere bestemt populærmusikkstudier, vil gå videre til en “finalerunde” om å bli valgt ut som et prioritert fag. Som instituttleder er jeg svært godt fornøyd med at vi kanskje kan få et prioritert fagmiljø, men det gjenstår flere etapper, inklusive høringsrunde og diskusjoner, før de endelige prioriteringene vedtas på fakultetsstyremøtet i november.

Like viktig som hva som skjer med de fagmiljøene som blir prioritert, er hva som skjer med de fagmiljøene som ikke blir prioritert. Her er det viktig å se fremover, og tenke på ikke bare hva som skjedde i forrige fem-årsperiode, men også hva som skal skje i de kommende årene. Som jeg uttalte til HF-aktuelt i forrige uke, ser jeg tre hovedutfordringer som vi må jobbe med i tiden fremover:

  • Hente inn ny ekstern finansiering for å opprettholde den store forskningsaktiviteten, gjerne i samarbeid med andre miljøer ved HF og ved UiO.
  • Ivareta vårt gode studietilbud og læringsmiljø, og øke andelen av både innreisende og utreisende studenter.
  • Nå bredere ut med vår formidling, særlig ved å utnytte nettsidene mer aktivt i formidlingen av alt det spennende som skjer ved instituttet.

Alle disse tingene blir det spennende å jobbe med i tiden fremover.

Emneord: prioritering, Forskning Av Alexander Refsum Jensenius
Publisert 21. juni 2013 15:11 - Sist endret 27. sep. 2016 08:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere