Studer musikk ved UiO!

Årets søknadsfrist for høyere utdanning nærmer seg med stormskritt. Jeg vil herved oppfordre alle musikkinteresserte til å søke på vårt utmerkete bachelorprogram i musikkvitenskap, som i høsten kommer i nyrevidert utgave!

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er en bred musikkfaglig universitetsutdanning, med mulighet til å fordype seg i ulike teoretiske, metodiske og genremessige retninger. Her studerer du med noen av landets fremste musikkforskere, utøvere og komponister.

Som UiO-student får du også muligheten til å ta andre støttefag ved Norges største universitet, eller reise på utveksling til hundrevis av utenlandske partnerinstitusjoner. Det er nettopp den brede tilnærmingen studentene får hos oss, og de mange faglige mulighetene, som trekkes frem av alle som har gått her.

Som bachelorstudent hos oss vil du blant annet lære å:

  • analysere musikk og forstå musikkens rolle i verden
  • bruke digitale verktøy som Logic, ProTools og Max/MSP
  • arrangere musikk og bruke verktøy som Sibelius
  • formidle musikk til et publikum, enten alene eller i samspill med andre
  • definere, strukturere og gjennomføre prosjekter innenfor gitte frister
  • formulere problemstillinger og drøfte og begrunne standpunkter
  • innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende den kritisk
  • formidle faglig innhold på en god og levende måte både muntlig og skriftlig

IMV har et levende og rikt studentmiljø, og en av de beste gjennomføringsprosentene på hele UiO. En bachelorutdanning i musikkvitenskap åpner for en rekke spennende jobbmuligheter i kultursektoren, mediebransjen, skoleverket eller næringslivet.

Jeg håper vi ses ved IMV til høsten!

Emneord: Utdanning Av Alexander Refsum Jensenius
Publisert 12. apr. 2015 18:36 - Sist endret 15. juli 2015 12:03

Som bachelorstudent hos oss vil du blant annet lære å:

analysere musikk og forstå musikkens rolle i verden
bruke digitale verktøy som Logic, ProTools og Max/MSP
arrangere musikk og bruke verktøy som Sibelius
formidle musikk til et publikum, enten alene eller i samspill med andre
definere, strukturere og gjennomføre prosjekter innenfor gitte frister
formulere problemstillinger og drøfte og begrunne standpunkter
innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende den kritisk
formidle faglig innhold på en god og levende måte både muntlig og skriftlig

Skrevet av: Anonym

anonym@webid.uio.no - 19. juni 2015 08:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere