Videodatabase på topp i nytt veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet lanserte for noen dager siden Verktøy for forskning del II:
 Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2014, og dette har også blitt presentert i Aftenposten under tittelen 50 prosjekter som skal gjøre norske forskere enda bedre.

Fra et generelt universitetsperspektiv er det gledelig at det rettes fokus mot behovet for å investere i ulike former for infrastruktur. Fra et IMV-perspektiv er det hyggelig å se at en nasjonal videodatabase trekkes frem som det første punktet i Aftenpostens oversikt:

  1. Nasjonal videodatabase: Videoopptak blir viktigere i forskning. En nasjonal database som lagrer videodata slik at personvernet ivaretas og dataene kan deles og gjenbrukes av andre forskere, er på overtid.

Nettopp behovet for en sikker og systematisk måte å lagre store mengder lyd og video (samt noter og metadata) er det IMV har trukket frem som et viktige investeringsbehov fra et musikkvitenskapelig perspektiv. Det er derfor gledelig å se at dette (endelig) settes øverst på prioriteringslisten gjennom prosjektet eVIDEO: eInfrastructure for Video Research.

Emneord: infrastruktur, video, Forskning Av Alexander Refsum Jensenius
Publisert 2. mai 2014 10:35 - Sist endret 15. juli 2015 12:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere