Brannvern ved IMV

Dette gjør du når brannalarmen går

  • Lukk vinduer, forlat rommet, lukk og ev. lås døren
  • Før du forlater etasjen, kontroller naborommene til begge sider
  • Lærere skal sørge for at alle studentene kommer ut av undervisningslokalet
  • Dersom noen trenger legehjelp, heng lapp på døren og gi beskjed så fort som mulig
  • Heisen skal ikke benyttes ved evakuering - bruk trappene

Den etasjeansvarlige skal

  1. Gi ut informasjonsmatriell om brannvern til andre ansatte
  2. Se etter og melde fra om feil og mangler i hans/hennes ansvarsområde
  3. Ved brannalarm: Iføre seg brannvest og oppfordre alle i ansvarsområdet til å forlate bygningen

Etasjeansvarlige

Etasje   Navn E-post Rom nr. Tlf.
4 - Øvingsrom Etg. kontakt Anne Eline Riisnæs a.e.riisnas (at) imv.uio.no 439 44911
3 - Lærergangen (venstre) Etg. kontakt Arve T. Thorsen a.t.thorsen (at) imv.uio.no 237 58194
  Vara Målfrid Hoaas malfrid.hoaas (at) imv.uio.no 241 44428
3 - Stipendiatgangen (høyre) Etg. kontakt Hans T. Zeiner-Henriksen h.t.zeiner-henriksen (at) imv.uio.no 332 54857
  Vara Anne Danielsen anne.danielsen (at) imv.uio.no 336 54751
2 - MIDI-rommet Etg. kontakt Turid Kristensen turid.kristensen (at) imv.uio.no 236 54067
  Vara Mons Thyness mons.thyness (at) imv.uio.no 238 44960
1 - Lesesaler og seminarrom Etg. kontakt Turid Kristensen turid.kristensen (at) imv.uio.no 236 54067
1 - Studio, mikserom og bevegelseslab Etg. kontakt Målfrid Hoaas malfrid.hoaas (at) imv.uio.no 241 44428
U1 - Salen Etg. kontakt Julia Eller j.e.eller (at) imv.uio.no 239 54750
  Vara Undervisere      
U2 - Øvingsrom/samspillrom Etg. kontakt Mons Thyness mons.thyness (at) imv.uio.no 238 44960
  Vara Turid Kristensen turid.kristensen (at) imv.uio.no 236 54067
Målfrid Hoaas malfrid.hoaas (at) imv.uio.no 241 44428

 

Publisert 7. sep. 2015 12:03 - Sist endret 8. sep. 2015 18:03