Kontakt oss ved IMV

Postadresse

Institutt for musikkvitskap
Postboks 1017 Blindern
0315 Oslo
 

Besøksadresse

2. etasje
Sem Sælands vei 2
0371 Oslo

ZEB-bygget

Opningstider og tilgong

Tilsette ved instituttet

Studium

Studierettleiing, eksamen, undervisningsplan, tilrettelegging av undervisning eller eksamen, eigenmeldingar, sjukmeldingar, deltidsstudium og permisjon.

 

Delstudium i utlandet - internasjonalisering

Kontakt programkonsulent Turid Kristensen.

IT / Fronter

Har du som student spørsmål om brukarkonto, passord, e-post, eller tekniske problem i samband med bruk av eller innleveringar i Fronter?

 

Student-IT ved fakultetet

Les her om Fronter ved UiO eller kontakt ekspedisjonskontoret for hjelp med Fronter.