Likestilling

Likestilling skal være et bevisst element i all virksomhet ved IMV.

Likestilling omfatter både likestilling mellom kjønnene og like muligheter for personer med minoritetsbakgrunn.

Publisert 18. des. 2013 15:35 - Sist endret 25. juni 2015 12:06