Møteplan og sakskart 2018

Her oppdateres sakskart og protokoller i forkant og etterkant av møter. Saksfremlegg sendes ut en uke før møtet avholdes. Frist for innmelding av saker er 10 arbeidsdager før møtedato.

Dato

Sakskart og protokoll

12. mars Sakskart og protokoll
7. mai Sakskart og protokoll
24. september Sakskart og protokoll
26. november Sakskart og protokoll