Møteplan og sakskart 2017

Her oppdateres sakskart og protokoller i forkant og etterkant av møter. Saksfremlegg sendes ut en uke før møtet avholdes. Frist for innmelding av saker er 10 arbeidsdager før møtedato.

Dato

Sakskart og protokoll

15. mai Sakskart og protokoll
25. september Sakskart og protokoll
27. november Sakskart og protokoll