Styremedlemar

Det sitjande styret er vald for perioden 2017-2020.

Instituttleiar (styreleiar)  
 
Fast vitskapleg tilsette Vara
Åshild Watne (2. vara)
 
Mellombels vitskapleg tilsette (2017) Vara
Tami Gadir
Tore Størvold (1. vara)
Kai Arne Hansen (2. vara)
Teknisk-administrativt tilsette  Vara
Heidi Bråthen (1. vara)
Mons Thyness (2. vara)
Studentar (2017) Vara

Matias Drageseth

Eksternt styremedlem Vara
Kjetil Solvik, Norges Musikkhøgskole
Richard Gjems, Nasjonalbiblioteket

 

Publisert 5. des. 2016 15:02 - Sist endret 16. nov. 2017 11:25