Møteplaner og protokoller 2016

Forretningsorden for styringsorganer ved Universitetet i Oslo

Møteplan 2017

Møtenr Styremøter 2016 Innkalling Protokoll Frist for levering av saksdokumenter
1/2016 Mandag 18. januar - NB! kl. 12-13 Innkalling Protokoll Fredag 8. januar
2/2016 Mandag 1. februar Innkalling Protokoll Mandag 18. januar
3/2016 Mandag 29. februar Innkalling Protokoll Mandag 15. februar
4/2016 Mandag 4. april Innkalling Protokoll Mandag 14. mars
5/2016 Mandag 2. mai - NB! kl. 12-13 Innkalling Protokoll Mandag 18. april
6/2016 Mandag 13. juni Innkalling Protokoll Mandag 30. mai
7/2016 Mandag 12. september Innkalling Protokoll Mandag 29. august
8/2016 Mandag 10. oktober Innkalling Protokoll Mandag 26. september
9/2016 Mandag 14. november Innkalling Protokoll Mandag 31. oktober
10/2016 Torsdag 24. novmeber NB! Sirkulasjon Innkalling Protokoll Sakspapirer sendes på sirkulasjon 17. novmeber
11/2016 Mandag 5. desember Innkalling Protokoll Mandag 21. november

Møteplan og protokoller 2015

Møteplan og protokoller 2014

Møteplan og protokoller 2013

 

 

Publisert 5. sep. 2008 14:07 - Sist endret 28. nov. 2016 19:31