Alexander Refsum Jensenius

Førsteamanuensis, Nestleder RITMO
Bilde av Alexander Refsum Jensenius
English version of this page
Telefon +47 22 84 48 34
Mobiltelefon +47 951 29 232
Rom 310
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Kort biografi: Alexander Refsum Jensenius (BA, MA, MSc, PhD) er en musikkforsker og forskermusiker som arbeider med musikk, bevegelse og teknologi. Han har utdannelse i musikkvitenskap og informatikk fra Oslo og Chalmers, og har hatt gjesteforskeropphold ved UC Berkeley, McGill og KTH. Alexander har lang erfaring med samarbeid på tvers av vitenskapelige disipliner, samt mellom kunstnerisk og vitenskapelig forskning, og er en ledende figur i det internasjonale musikkteknologimiljøet. Hjemmeside: www.arj.no

Bakgrunn

 • Cand.mag. i musikkvitenskap og matematikk, Universitetet i Oslo
 • Cand.philol. i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
 • M.Sc. i kunst & teknologi, Chalmers tekniska högskola
 • Ph.d. i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Gjesteforsker (2001-2), CNMAT, University of California, Berkeley
 • Gjesteforsker (2005,6,7), IDMIL, McGill University
 • Gjesteforsker (2010), TMH, Kungliga tekniska högskolan

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Musikk og bevegelse (teori og analysemetoder)
 • Lydprogrammering (Max/MSP, PD, Chuck, Gibber, Matlab, Python)
 • Musikalsk elektronikk, kontrollere, mapping
 • Lyd/musikk i nye medier (datamaskiner, internett, mobiltelefoner, etc)
 • Videoanalyse/syntese

Faglige kompetanseområder

 • Musikk og bevegelse
 • Musikkognisjon
 • Musikkteknologi
Emneord: Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign

Publikasjoner

A NIME Reader - Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression (Springer, 2017)

A NIME Reader - Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression (Springer, 2017)

What is a musical instrument? What are the musical instruments of the future? This anthology presents thirty papers selected from the fifteen year long history of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME). Each of the papers is followed by commentaries written by the original authors and by leading experts. The anthology is intended for newcomers who want to get an overview of recent advances in music technology. The historical traces, meta-discussions and reflections will also be of interest for experts. The book thus serves both as a survey of influential past work and as a starting point for new and exciting future developments.

Music MovesMusic Moves: Why Does Music Make You Move? (FutureLearn, 2016)

This free online course is about music and body movement. This includes everything from the sound-producing keyboard actions of a pianist to the energetic dance moves in a club. You will learn about the theoretical foundations for what we call embodied music cognition and why body movement is crucial for how we experience the emotional moods in music. We will also explore different research methods used at universities and conservatories. These include advanced motion capture systems and sound analysis methods. You will be guided by a group of music researchers from the University of Oslo, with musical examples from four professional musicians. The course is rich in high-quality text, images, video, audio and interactive elements.

Musikk kog bevegelse

Musikk og bevegelse (Unipub, 2009):

Denne boken gir en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå musikkrelaterte bevegelser. Forfatteren viser hvordan man kan studere slike bevegelser med utgangspunkt i et tverrfaglig teorigrunnlag. Det gis en innføring både i kvalitative og kvantitative metoder som brukes i forskningen innenfor feltet. Eksempler er tatt fra studier av musikere, dansere og folk som beveger seg til musikk. Boken viser hvordan kropp og bevegelse er en naturlig del av musikkopplevelsen, og det argumenteres for et større fokus på musikkrelaterte bevegelser i forskning og undervisning.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Aronsen, Jan Magnus; Jensenius, Alexander Refsum; Emblem, Kyrre Eeg; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Enberg, Katja; Knutsen, Carl Henrik & Lind, Guro Elisabeth (2017). Kvalitetsparadokset i den norske forskningspolitikken . Khrono.no.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2017, 15. mars). Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion får status som Senter for fremragende forskning . [Internett].  Ballade.
 • Emblem, Kyrre Eeg; Enberg, Katja; Helland, Ingeborg Palm; Jensenius, Alexander Refsum; Rognes, Marie; Storeng, Katerini Tagmatarchi & Østby, Gudrun (2017). Tenk nytt om tellekanter, Haugstad! . Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). From Interactive music-dance to clinical tool for cerebral palsy .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). How Build An Eco-System? Panel discussion on how to best support a Norwegian music/tech eco-system .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Kognisjon, musikk og teknologi .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Micro, Meso, Macro: Music-related body motion at different spatiotemporal levels.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Musikk og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Online tools that will kickstart creativity .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). RITMO - Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). What steps can government and university leaders take to promote Open Science? .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Puls .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Flydal, Lars O. (2017, 07. juni). Leter etter magien i musikken.  Vårt Land.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kelkar, Tejaswinee (2017). Improvisation for Linnstrument, voice and Mogees.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017, 26. september). Tar roboter over musikken? . [Fagblad].  Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017, 08. februar). Vil finne magien i musikken .  Morgenbladet.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svarstad, Jørgen (2017, 02. februar). Han brukte fire år på å få forskningsstøtte . [Internett].  Forskerforum.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The musical influence on people’s micromotion when standing still in groups .
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring melody and motion features in “sound-tracings”.
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Representation Strategies in Two-handed Melodic Sound-Tracing.
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Tracing melodies: An observation study of hand movements to vocal phrases from different musical cultures .
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Arm and Head Movements to Musical Passages of Electronic Dance Music.
 • Adde, Lars; Thomas, Niranjan; John b, Hima; Oommen, Samual p; Jensenius, Alexander Refsum; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso & Støen, Ragnhild (2016). Gestalt perception and computer-based video analysis of General Movements is associated with motor development at one year age in Very Low Birth Weight infants in India.
 • Barrett, Natasha & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The ‘Virtualmonium’: an instrument for classical sound diffusion over a virtual loudspeaker orchestra .
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2016, 13. juli). ¿Por qué marcamos el ritmo de la música con los pies? . [Internett].  BBC Mundo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Crossing the Boundaries between Humanities and Technology: Challenges and Opportunities .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Embodied Musical Cognition - Challenges and Possibilities .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Exploring Music-related Micromotion in the Artistic-Scientific Research Project Sverm.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Fra monografi til MOOC, åpen forskning i fremtidens humaniora.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016, 22. januar). Musikk, dansefot og gåsehud. [Radio].  NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Når vi deler på alt – hva betyr det for kommunikasjonen mellom forskning og samfunn?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016, 19. januar). Slik påvirker musikk og dans oss . [Internett].  Helseinfo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Influence of Music on Human Standstill .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Why does technology help music become more human? .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning – et humanistisk-teknologisk perspektiv .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aanstad, Kristine Hellem (2016, 01. mai). Musikkforsker: Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert .  Aftenposten.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aasen, Tina (2016, 13. juni). Den nye luksusen den absolutte tyssnad... . [Tidsskrift].  Henne.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Duch, Michael Francis (2016). Edges.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Hope, Tora (2016, 09. februar). Mennesket er avhengig av rytme . [Internett].  Framtida.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnsen, Niklas Aune (2016, 25. april). Hvordan påvirkes musikk og dans av hverandre? . [Radio].  NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (2016). Trends at NIME – Reflections on Editing “A NIME Reader” .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2016). Muskel- og bevegelsesmusikk .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2016). Velkommen til Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zeiner-Henriksen, Hans T. & Nymoen, Kristian (2016). Music Moves: Why does music make you move? . [www ].
 • Lyons, Michael J. & Jensenius, Alexander Refsum (2016). An Anthology of Fifteen Years of Musical Interface Research and Practice.
 • McPherson, Andrew; Berdahl, Edgar; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael J.; Bukvic, Ivica Ico & Knudsen, Arve (2016). NIMEhub: Toward a Repository for Sharing and Archiving Instrument Designs .
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Group Interaction And Synchronisation To Musical Passages Of Electronic Dance Music .
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Optical Or Inertial? Evaluation Of Two Motion Capture Systems For Studies Of Dancing To Electronic Dance Music .
 • Støen, Ragnhild; Silberg, Inger Elisabeth; Loennecken, Marianne; Møinicken, Unn inger; Songstad, Nils Thomas; Labori, Cathrine; Øberg, Gunn Kristin; Vaagen, Randi; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2016). Computer based video analysis identifies Fidgety Movements in high-risk infants.
 • Tveit, Anders & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Utvikling av konseptet “LÆR KIDSA MUSIKKODING”.
 • Zhou, Bo & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Musical Gestures Toolbox – Towards Digital Musicology in Matlab .
 • Adde, Lars; Jensenius, Alexander Refsum; Ihlen, Espen Alexander F. & Støen, Ragnhild (2015). Spatial distribution of general movements in preterm born infants assessed by computer-based video analysis..
 • Adde, Lars; Yang, H; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Støen, Ragnhild (2015). Validity of computer-based video analysis for detection of fidgety movements..
 • Hovda, Kristine & Jensenius, Alexander Refsum (2015, 10. august). De ulydige .  DN Magasinet.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Digital musikkvitenskap?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Exploring Music-related Body Motion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Fra kode til lyd, musikkteknologi i praksis .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Meeting the requirements of Open Science at UiO .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Microinteraction in Music/Dance Performance .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Micromotion in music and dance: Explorations on the boundaries to silence and stillness.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Music and body movement: Explorations on the boundaries to silence and stillness.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkognisjon og nye elektroniske instrumenter.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkteknologi ved IMV .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkvitenskap og teknologi .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015, 06. januar). Takler ikke stillheten . [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim; Andersen, Ida & Evertsson, Henrik (2015, 18. mars). Ubevegelig norgesrekord .  Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Haugen, Mari Romarheim; Solberg, Ragnhild Torvanger; Eikeland, Håkon Bachken & Andersen, Thomas Dahl (2015). OMO på Komdagen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Roald, Hanne (2015, 12. desember). Går det an å stå helt stille? . [TV].  NRK 1 - Dagsrevien 21.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Solhaug, Knut Erik (2015, 12. mars). Mesterskap i stillstand . [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Torsvik, Torkild (2015, 06. januar). Om stillhet på Kulturnytt . [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Torsvik, Torkild; Trulsen, Ola Nymo & Ruud, Even (2015, 06. januar). - Vi tåler ikke lenger stillheten . [Internett].  NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tveit, Anders (2015). Fritt fall - Live coding.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tveit, Anders (2015). Lær kidsa musikkoding .
 • Nuwer, Rachel; Kobb, Christina Sofie; Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2015, 21. juli). Playing Mozart’s Piano Pieces as Mozart Did .  The New York Times.
 • Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). MuMYO – Evaluating and Exploring the MYO Armband for Musical Interaction .
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Exploring the Club Experience: Pleasurable Intersubjective Experiences of Electronic Dance Music .
 • Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Vaagen, Randi; Silberg, Inger Elisabeth; Loennecken, Marianne; Møinicken, Unn inger; Songstad, Nils Thomas; Øberg, Gunn Kristin; Labori, Cathrine & Adde, Lars (2015). Computer based video analysis identifies the temporal organization of Fidgety Movements in extremely preterm infants..
 • Stølen, Svein; Leifsen, Torben; Endestad, Tor; Christiansen, Torgeir; Miøen, Tore; Jensenius, Alexander Refsum; Uleberg, Espen; Mehlum, Fridtjof; Ore, Katrine; Eide, Hans A; Kvale, Live Håndlykken; Noreik, Einar & Fotland, Margaret Louise (2015). Dataeksplosjonen - en stor utfordring, og en gedigen mulighet! Rapport fra arbeidsgruppen «Lagring og deling av forskningsdata» ved Universitetet i Oslo (UiO) 11.05.2015 .
 • Valle, Susanne c; Støen, Ragnhild; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2015). Test-retest reliability of computer-based video analysis of general movements in healthy term-born infants..
 • Valle, Susanne c; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Adde, Lars (2015). test-retest reliability of computer-based analysis of general movements in healthy term-born infants..
 • Apalnes, Christine Ferner & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 12. juni). Lyttingen er under press . [Radio].  NRK P1 Norgesglasset.
 • Apalnes, Christine Ferner; Årrestad, Karoline Paulsen & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 12. juni). – Vi har mistet evnen til å lytte ordentlig . [Internett].  NRK.no.
 • Dirdal, Linn Carin; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 28. oktober). – Lytting er et arbeid . [Internett].  Ballade.
 • Fladset, Aina & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 08. juni). En ubehagelig stillhet .  Bergensavisen.
 • Haugnes, Gunhild M.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Godøy, Rolf Inge (2014, 11. februar). Musikk + IT = kreativ boom . [Internett].  Institutt for informatikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Hvorfor musikk beveger .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Kunsten å dele: fourMs Music, Mind, Motion, Machines .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Musikk + IT = kreativ boom .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Musikkvitenskap uten noter? . ballade.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001-2013.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Velkommen til Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Adde, Lars & Borgan, Eldrid (2014, 16. oktober). Schrödingers katt . [TV].  NRK1.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Borgan, Eldrid (2014, 09. april). Schrödingers katt - NM i stillstand . [TV].  NRK TV.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Dirdal, Linn Carin (2014, 15. desember). Lek med vidtspennende resultater . [Internett].  Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2014). MakerCon demo: Motion capture and music .
 • Kildahl, Mari; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 05. juni). Vi lytter ikke lenger som før . [Internett].  Forskning.no.
 • Kildahl, Mari; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 23. juni). We no longer really listen to music . [Internett].  ScienceNordic.
 • Lied, Angelina Jaroslavna; Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin; Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum & Vik, Torstein (2014). Bimanual performance and mirror movements in adolescents with unilateral spastic cerebral palsy: assessments by a novel computer vision based software.
 • Lied, Angelina Jaroslavna; Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin; Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum & Vik, Torstein (2014). Bimanual performance and mirror movements in adolescents with unilateral spastic cerebral palsy: assessments by a novel computer vision based software. Developmental Medicine & Child Neurology.  ISSN 0012-1622.  56, s 12- 13
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim; Voldsund, Arve & Jensenius, Alexander Refsum (2014). PheroMusic: Navigating a Musical Space for Active Music Experiences.
 • Simonnes, Kamilla & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 13. februar). Fra musikk til medisin . [Internett].  UiO.no.
 • Simonnes, Kamilla & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 18. februar). From music to medicine . [Internett].  ScienceNordic.
 • Smaadal, Camilla; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2014, 29. januar). fourMs-prosjektet ved Universitetet i Oslo . [Internett].  UiO.no.
 • Bevilacqua, Frédéric; Fels, Sidney; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael; Schnell, Norbert & Tanaka, Atau (2013). SIG NIME: Music, Technology, and Human-Computer Interaction .
 • Gjesdal, Trine-Lise & Jensenius, Alexander Refsum (2013, 08. april). Musikklaboratoriet .  Nysgjerrigper.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Grønli, Kristin Straumsheim (2013, 18. februar). Musikkens elektroniske fremtid . [Internett].  Forskningsrådets Nyheter.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Kinectofon: Performing with Shapes in Planes .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Klingende tall: Matematikkens plass i musikalsk lyd, struktur og form .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Music, Movement, Standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Music-related micro-movements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Musikk, kropp, bevegelse og bevegelsessporing.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). New music technologies .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Sound analysis engine for dynamic logo .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Aanstad, Kristine Hellem & Ighanian, Catherine Gonsholt (2013, 20. september). Fått «The Fox» på hjernen? Slik blir du kvitt den .  VG.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Johnson, Victoria Kristine Å & Grønli, Kristin Straumsheim (2013, 11. mars). Fremtidens musikere må bygge instrumentet og lage låta underveis . [Internett].  Teknisk ukeblad.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvaal, Vera & Gjertsen, Jostein (2013, 17. februar). Fokus på det mikroskopiske . [Radio].  NRK P2 Radiofront.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Thyness, Mons; Wingerei, Ellen K Sjøstrand; Kristensen, Turid; Zeiner-Henriksen, Hans T.; Watne, Åshild; Askerøi, Eirik; Tveit, Anders & Riisnæs, Anne Eline (2013). Semesteråpningskonsert: Oslo mobilorkester.
 • Nguyen, NT; Boswell, Lynn; Adde, Lars; Weck, Mary; Støen, Ragnhild; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Jensenius, Alexander Refsum & deRegnier, RA (2013). Evaluation of General Movement Abnormalities in Infants with Cogenital Heart Disease.
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Høvin, Mats Erling (2013). Methods and Technologies for Analysing Links Between Musical Sound and Body Motion .
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Høvin, Mats Erling; Holm, Sverre & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Filtering Motion Capture Data for Real-Time Applications.
 • Sprenger, Mona; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2013, 04. april). Bevegelse avslører cerebral parese .  Teknisk ukeblad.
 • Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Vik, Torstein (2012). Computer vision based assessment of postural patterns during bilateral tasks in children with unilateral cerebral palsy performed in a clinical context.
 • Adde, Lars; Lied, Angelina Jaroslavna; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Vik, Torstein (2012). Computer vision based assessment of mirror movements in adolescents with unilateral cerebral palsy.
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2012). Enabling Participants to Play Rhythmic Solos Within a Group via Auctions .
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Entrainment and Pulse in Groove-Based Music: A motion capture study.
 • Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Lied, Angelina Jaroslavna; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild; Vik, Torstein & Adde, Lars (2012). Clinical and computer-based assessment of mirror movements and hand function in cerebral palsy.
 • Godøy, Rolf Inge; Andresen, Kari; Jensenius, Alexander Refsum & Thomsson, Annica (2012, 25. juli). Lyd for kroppen . [Internett].  uio.no.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve; Glette, Kyrre Harald; Høvin, Mats Erling; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Tørresen, Jim (2012). Classifying Music-Related Actions.
 • Hauback, Øyvind N.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Overholt, Dan (2012). ZigFlea .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Embodying the human body in music technology .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Evaluating how different video features influence the visual quality of resultant motiongrams .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music analysis and performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music composition and performance .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music performance .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture workshop at Art.on.Wires .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Music and technology - tools for improving body motion? .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk og bevegelse: Kroppens meningsbærende og meningsdannende funksjon i musikalsk utøving og sansing.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk og kropp.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk, kropp og bevegelse .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). NM i stillstand.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Norwegian Noise Orchestra 10 years anniversary!.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Representation of music-related body movement.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Antonsen, Håvard Gressum; Fremmerlid, Lars Gärtner; Frogner, Alexander; Rivocantus, Dositheos; Rødseth, Alexander & Caspersen, Martin (2012). Click-it.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Dillan, Lisa; Johnson, Victoria; Nilsson, Elisabeth Kjeldahl & Roel, Maja (2012). Sverm: et mikrounivers av dans og musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Dillan, Lisa; Johnson, Victoria & Roel, Maja (2012). Sverm: Visning og felles utprøving av mikrolyd/mikrobevegelser.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria & Dillan, Lisa (2012). Sverm: foreløpige resultater .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Dillan, Lisa; Roel, Maja & Nilsson, Elisabeth Kjeldahl (2012). Sverm - mikrobevegelser og mikrolyd.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Pape, Sidsel (2012, 04. desember). Studier i stillhet og stillstand . [Internett].  Scenekunst.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Knutzen, Håkon; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve; Madsen, Tommy; Støver, Catherine & Bekkedal, Even (2012). Oslo iPhone Ensemble på åpningen av Realfagsbiblioteket .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Halmrast, Tor; Rødseth, Alexander; Johansen, Lisa Schøne; Caspersen, Martin; Røsten, Hauk J. & Antonsen, Håvard (2012). OMO performance: Squeeky .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Havnes, Heljar & Vold, Skjalg Bøhmer (2012, 14. mars). Klarer ikke stå stille .  Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Voldsund, Arve (2012). A Study of the Noise-Level in Two Infrared Marker-Based Motion Capture Systems .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Straume, Christopher; Rivocantus, Dositheos; Sandvik, Bjørnar; Frogner, Alexander; Fremmerlid, Lars Gärtner & Røsten, Hauk J. (2012). OMO plays HTC.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Risnes jr, Per Asbjørn (2012, 21. juli). Stille før symfonien.  Dagens Næringsliv.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seferowicz, Hanna (2012, 08. mars). NM i stillstand . [TV].  NRK Østlandssendingen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Voldsund, Arve (2012). The Music Ball Project: Concept, Design, Development, Performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Øien, Christine (2012, 09. mars). Kunsten å stå stille . [Radio].  Radio Nova.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ørstavik, Maren (2012, 29. november). Forskningsperformance: Hvor stille er stille? . [Internett].  Ballade.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Excitation .
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Micromovements .
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Microsounds .
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Resonance.
 • Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2012). Comparing Motion Data from an iPod Touch to a High-End Optical Infrared Marker-Based Motion Capture System.
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Developing the Dance Jockey System for Musical Interaction with the Xsens MVN Suit.
 • Tørresen, Jim; Hauback, Øyvind N.; Overholt, Dan & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Development and evaluation of a ZigFlea-based wireless transceiver board for CUI32 .
 • Adde, Lars; Jensenius, Alexander Refsum & Støen, Ragnhild (2011). Qualitative assessment of fidgety movements by observation of computer-based motiongrams: a pilot study.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Computer based assessment of General Movements in Young Infants using one or two video recordings.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Quantitative assessment of general movements in young infants by one or two computer-based video recordings.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Computer based assessment of General Movements in Young Infants using one or two video recordings . Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  70, s 259- 259 . doi: 10.1038/pr.2011.520
 • Innervik, Kjell Tore; Frounberg, Ivar & Jensenius, Alexander Refsum (2011). New Instruments for Musical Expression .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Klangen av bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Motion-sound Interaction Using Sonification based on Motiongrams .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Phidgets2MIDI .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011, 15. oktober). Sound & Motion University of Oslo: Integrated Sound & Kinematics Solution . [Internett].  Qualisys Newsletter.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Amdahl, Pernille (2011, 08. april). Visuell musikk. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2011). Exploring micromovements with motion capture and sonification . Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vedsteinsvik (2011). Pilotprosjektet Sverm .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Innervik, Kjell Tore; Knutzen, Håkon; Voldsund, Arve & Bekkedal, Even (2011). Oslo iPhone Ensemble på "Kultur og samfunn" .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Innervik, Kjell Tore; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve; Knutzen, Håkon; Bekkedal, Even & Madsen, Tommy (2011). Oslo iPhone Ensemble på åpningen av Ole Johan Dals hus (IFI2) .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Tveit, Anders & Voldsund, Arve (2011). Oslo iPhone Ensemble hos Norges forskningsråd.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore; Hoang, Viet phi uy; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve; Yggeseth, Steinar; Hansen, Anders Kregnes & Sletteberg, Eirik (2011). Oslo iPhone Ensemble på NMH.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Knutzen, Håkon; Madsen, Tommy; Bekkedal, Even; Yggeseth, Steinar; Hansen, Anders Kregnes & Myklebust, Kjetil (2011). Oslo iPhone Ensemble på Researcher's Night.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2011). Transformation .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian & Nordenborg, Ragna (2011, 09. desember). Alle er musikalske . [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Salhus, Kathrine (2011, 21. november). Dr. Luftgitars laboratorium . [Internett].  Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Voldsund, Arve & Hoang, Viet phi uy (2011). Oslo iPhone Ensemble @ Scandinavian Futures.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Voldsund, Arve; Hoang, Viet phi uy & Nymoen, Kristian (2011). Oslo iPhone Ensemble @ Future Media Days.
 • Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Jensenius, Alexander Refsum (2011). SoundSaber - A Motion Capture Instrument .
 • Schoonderwaldt, Erwin & Jensenius, Alexander Refsum (2011). Effective and expressive movements in a French-Canadian fiddler's performance.
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2011). OSC Implementation and Evaluation of the Xsens MVN suit.
 • Frounberg, Ivar; Innervik, Kjell Tore & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Glass instruments - From Pitch to Timbre .
 • Glette, Kyrre Harald; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2010). Extracting action-sound features from a sound-tracing study.
 • Hoang, Uy Phi Viet & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Presentasjon og demonstrasjon av interaktivt musikkbord.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). 24-kanals lyd-TV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010, 05. februar). Bevegelse i musikk. [Radio].  Radio Nova.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). GDIF: past, present, future .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Musikk og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Musikk og bevegelse .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). My life as a music researcher and research musician.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Oppmuntring til forskning på tvers . Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (7), s 32- 33
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010, 01. oktober). Prosjektet Sensing Music-related Actions. [Radio].  RadioNova.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). SUM Sensor Device.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Some techniques for studying music-related movements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Soniperforma.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Abotnes, Anne Line (2010, 29. september). Kunst og vitenskap. [Radio].  Norgesglasset, P1.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald; Godøy, Rolf Inge; Høvin, Mats Erling; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Tørresen, Jim (2010). fourMs, University of Oslo – Lab Report.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2010). Input technologies for music-related actions.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Haga, Yngvill (2010, 07. juli). Mozart og Madonna - luft . [Radio].  NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore & Frounberg, Ivar (2010). Evaluating the Subjective Effects of Microphone Placement on Glass Instruments .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2010). A video based analysis system for realtime control of concatenative sound synthesis and spatialisation.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2010). Transformation .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2010). Transformation.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Johnson, Victoria & Toft, Martin (2010, 28. september). Forskar mellom kunst og vitskap . [Internett].  Forskning.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Johnson, Victoria & Toft, Martin (2010, 22. september). Forskar mellom kunst og vitskap .  Uniforum.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve & Viet Phi, Uy Hoang (2010). Oslo iPhone ensemble @ VERDIKT-konferansen .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sollien, Sigurd (2010, 01. februar). Norgesmester: Luftgitar . [TV].  TV2.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders & Nymoen, Kristian (2010). Oslo iPhone Ensemble på Semesteråpningskonserten 2010 .
 • Johansen, Espen Borgå; Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum; Aase, Heidi & Sagvolden, Terje (2010). Video analyses of behavior - A future tool for identifying ADHD?.
 • Nymoen, Kristian & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Some Tools for Studying Music-Related Movement.
 • Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum & Høvin, Mats Erling (2010). Robot- og musikkteknologidemo.
 • Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Glette, Kyrre Harald (2010). Searching for Cross-Individual Relationships between Sound and Movement Features using an SVM Classifier .
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2010). Using IR Optical Marker Based Motion Capture for Exploring Musical Interaction .
 • Tørresen, Jim; Renton, Eirik & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Wireless Sensor Data Collection based on ZigBee Communication .
 • Ørstavik, Maren; Jensenius, Alexander Refsum & de Quay, Yago (2010, 08. september). Bevegelsesdj-en .  Universitas.
 • Adde, Lars; Helbostad, Jorunn; Jensenius, Alexander Refsum; Taraldsen, Gunnar; Grunewaldt, Kristine H. & Støen, Ragnhild (2009). Computer-based Infant Movement Assessment (CiMA).
 • Adde, Lars; Helbostad, Jorunn; Jensenius, Alexander Refsum; Taraldsen, Gunnar & Støen, Ragnhild (2009). Using computer-based video analysis in the study of Fidgety Movements .
 • Adde, Lars; Helbostad, Jorunn; Jensenius, Alexander Refsum; Taraldsen, Gunnar & Støen, Ragnhild (2009). Using computer-based video analysis in the study of Fidgety Movements.
 • Friberg, Anders; Jensenius, Alexander Refsum; Graugaard, Lars; Pauletto, Sandra & Barrass, Stephen (2009). Panel - Emotions in Sound and Music .
 • Frounberg, Ivar; Innervik, Kjell Tore; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2009). Konsert: dal niente .
 • Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2009). Body Movement in Music Information Retrieval.
 • Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2009). Typomorphological features of sonic objects.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2009). Chunking by coarticulation in music-related gestures .
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2009). Coarticulation of sound and movement in music.
 • Herbelin, Bruno; Hansen, Hans-Ole; Jensenius, Alexander Refsum & Skogstad, Ståle Andreas van Dorp (2009). SUM biosensor.
 • Hoang, Uy Phi Viet; Glette, Kyrre Harald & Jensenius, Alexander Refsum (2009). Reactable UiO Alpha.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). An overview of techniques for studying dance movements using computer-based video analysis.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). AudioVideoRecorder .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Classification of music-related movements .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Concert: Etude #2 for piano and live electronics .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Etude for piano and live electronics I.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Hyperimprovisation: A personal account .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Konsert: Improvisasjon i 1 og 2 dimensjoner.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Methods for Visualising Music-Related Movements in Time .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Motion capture studies of action-sound couplings in sonic interaction - STSM COST Action SID report . Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Music & Movement.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Music, art and technology - a personal account.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Music-related body movement: what, why and how?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Presentasjonsverktøy.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Software tools for visualisation of movement in time and space .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). Some challenges in music-related movement research.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2009). The United States of Kakafonia.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Frounberg, Ivar; Innervik, Kjell Tore; Johnson, Victoria; Deal, Scott & Bjerkestrand, Kari Anne (2009). Telematic performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kildahl, Mari (2009, 24. oktober). Musikk handler om kropp . [Internett].  Forskning.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2009). GDIF-SDIF: A framework for sonic and gestural data descriptors.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Riisnæs, Anne Eline; Nilsen, Sigmund & Fjell, Katrine A. (2009). Studer musikk ved UiO! . [Video ].
 • Jensenius, Alexander Refsum; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Godøy, Rolf Inge; Tørresen, Jim & Høvin, Mats Erling (2009). Reduced displays of multidimensional motion capture data sets of musical performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tennes, Nordis (2009, 28. oktober). En forsker krysser ditt spor .  Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Wesnes, Anne Cathrine (2009, 21. oktober). Musikken sitter i kroppen . [Internett].  HF-aktuelt.
 • Sagvolden, Terje; Wøien, Grete; Jensenius, Alexander Refsum; Neuhaus, Stephan C. Hermann; Nymoen, Kristian & Johansen, Espen Borgå (2009). Variabilitet som kilde til forståelse av ADHD.
 • Storesund, Else Olsen; Johnson, Victoria; Ratkje, Maja; Moe, Guro; Jensenius, Alexander Refsum; Oliveros, Pauline; Péncole, Yoann & Aspeli, Yngvild (2009). Liquid Vapor .
 • Tørresen, Jim; Mirmotahari, Omid & Jensenius, Alexander Refsum (2009). Intelligente systemer for robotikk og musikk.
 • Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2008, 26. september). Norges første musikk og bevegelseslab . [TV].  NRK 1 Kulturnytt.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Landsverk, Johanne (2008, 03. januar). Musikk = kroppsrørsle .  Forskerforum.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2008). Production and perception of goal-points and coarticulations in music .
 • Høvin, Mats Erling; Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian & Skogstad, Ståle Andreas van Dorp (2008). Konsert med Oslo Laptop-orkester, dirigent: roboten "Anna".
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Action - Sound.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Action – Sound: Developing Methods and Tools to Study Music-Related Body Movement .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 02. januar). Aktiv musikk. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 14. april). Aktiv musikk. [TV].  NRK Teknomagasinet.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 28. januar). Bevegelser styrer musikk . [Internett].  Aftenposten TV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Bevegelsesanalyse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 29. januar). Cand. Ozon? Cand. Ozon? .  VG.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 01. februar). Doktor i luftgitar.  Asker og Bærums budstikke.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 01. februar). Doktor luftgitar . [TV].  TV Budstikka.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 29. januar). Doktorgrad på luftinstrumenter.  Aftenposten.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 29. januar). Doktorgrad på å spille luftgitar .  Adresseavisen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 28. januar). Doktorgrad på å spille luftinstrumenter .  Asker og Bærums Budstikke.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 28. januar). Doktorgrad på å spille luftinstrumenter. [Internett].  Vårt land.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 28. januar). Doktorgrad på å spille luftinstrumenter .  Bladet Tromsø.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 24. januar). "Feil" å lytte til musikk.  Nationen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Gesture and emotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 04. februar). Helten i mannen.  Dagbladet.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Konflikten mellom lyd og bevegelse . Musikk kultur.  ISSN 0808-5005.  (3)
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Konsert: Universitets laptoporkester.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 08. februar). Luftgitar. [Radio].  Kanal24.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 29. januar). Luftgitar og musikalitet. [Radio].  P4 Bandit.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Lyd- og bevegelsesanalyse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Music & Movement.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Music and Movement.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Music is Movement! .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 24. januar). Musikk er bevegelse.  Dagbladet.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Musikk er bevegelse!. Gathering Magazine.  1(1), s 48- 51
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 23. januar). Musikk er bevegelse. [Radio].  NRK P1 - Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 26. februar). Musikk og bevegelse . [TV].  TV2 - Waschera.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Musikk og bevegelse... og iPod.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Musikk og bevegelse... og iPod.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 23. januar). Musikk som beveger .  Vårt Land.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 15. april). Musikktroll og baller. [TV].  Superbarne-TV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 31. januar). Møt doktor Luftgitar . [Internett].  Nettavisen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). NIME - utvikling, komposisjong og utøving.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Sensing Music-related Actions .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Some Challenges Related to Music and Movement in Mobile Music Technology . Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 01. februar). Store Studio mandag 4. februar . [Internett].  NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 25. januar). Søt musikk for foten.  Aftenposten.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008, 04. februar). Tok doktorgrad på luftgitar - kan føre til smarte MP3-spillere . [TV].  NRK Østlandssendingen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2008). Visualizing action-sound couplings: developing methods and tools to study embodied music cognition.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Amdahl, Pernille (2008, 14. januar). Musikk og bevegelse. [Radio].  NRK P2 - Musikkredaksjonen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Anjum, Rune Kinn (2008, 12. mars). Fremtidens luftgitar .  Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aune, Olav Egil (2008, 29. januar). Musikk er bevegelse.  Vårt land.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Eggen, Espen (2008, 15. mars). Musikk er bevegelse .  Nøkkelen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Eggen, Espen (2008, 23. januar). Musikk er bevegelse . [Internett].  Forskning.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Frounberg, Ivar; Innervik, Kjell Tore; Tornquist, Peter; Claesson, Mats; Kvidal, Håkon & Waring, Rob (2008). Konsert: NMH laptop-orkester.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Haarr, Eivind Grimsby (2008, 10. april). Fremtidens musikk. [TV].  Teknomagasinet.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore & Frounberg, Ivar (2008). Konsert: Oslo laptoporkester.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kielland, Ingrid Røise (2008, 01. februar). Doktor riff .  DN - D2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lindmo, Anne (2008, 04. februar). Musikk er bevegelse . [TV].  NRK - Store Studio.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Mago, Natalie (2008, 28. januar). Musikk er bevegelse. [Radio].  NRK P2 - Radioselskapet.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2008). VideoAnalysis .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian & Godøy, Rolf Inge (2008). A Multilayered GDIF-Based Setup for Studying Coarticulation in the Movements of Musicians . Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum & Opheim, Arild (2008, 05. februar). Musikk og bevegelse. [Radio].  NRK - Verdt å vite.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Roshauw, Filip (2008, 01. oktober). Musikk med pels .  Universitas.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sagvolden, Terje & Skjønberg, Lars (2008, 21. februar). Avslører ADHD med luftgitar . [TV].  NRK1 - Schrødingers katt.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sagvolden, Terje; Skjønberg, Lars & Grandaunet, Hilde E. Jensen (2008, 21. februar). Avslører ADHD med luftgitar . [Internett].  NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sagvolden, Terje; Wøien, Grete & Neuhaus, Stephan C. Hermann (2008). Videobasert analyse av atferd.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Stein, Bodil (2008, 28. januar). Doktorgrad på luftgitar . [Internett].  NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Østli, Kjetil (2008, 25. januar). Luftgitar ga svar.  Aftenposten A-magasinet.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Øvreness, Hilde (2008, 24. januar). Musikk er bevegelse. [Radio].  Radio Nova.
 • Place, Timothy; Lossius, Trond; Jensenius, Alexander Refsum & Peters, Nils (2008). Flexible Control of Composite Parameters in Max/MSP . Fulltekst i vitenarkiv
 • Place, Timothy; Lossius, Trond; Jensenius, Alexander Refsum; Peters, Nils & Baltazar, Pascal (2008). Addressing Classes by Differentiating Values and Properties in OSC .
 • Innervik, Kjell Tore & Jensenius, Alexander Refsum (2007, 22. januar). Åpne dører for åpne ører .  Dagsavisen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). Action - Sound.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). Action-Sound Couplings and NIME development.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). AudioVideoAnalysis .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). AudioVideoSynthesis.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). Creating meaningful mappings between movement and sound using the Gesture Description Interchange Format (GDIF).
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). GDIF development at McGill . Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). Gestikk - Musikk. Kroppsbevegelsers betydning for musikkopplevelsen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). Gestikk - Musikk. Kroppsbevegelsers betydning for måten vi skaper og lytter til musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). Gestikk - Musikk: Kroppsbevegelsers betydning for måten vi lytter til musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). Jamoma and Musical Gestures.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). Musikkteknologi ... mer enn MIDI.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). NIME (nye instrumenter for musikalsk ekspressivitet) i komposisjon og improvisasjon.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2007). The Musical Gestures Toolbox.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Camurri, Antonio; Castagné, Nicolas; Maestre, Esteban; Malloch, Joseph; McGilvray, Douglas; Schwartz, Diemo & Wright, Matthew (2007). Panel: the Need of Formats for Streaming and Storing Music-Related Movement and Gesture Data .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Castagné, Nicolas; Camurri, Antonio; Maestre, Esteban; Malloch, Joseph & McGilvray, Douglas (2007). A Summary of Formats for Streaming and Storing Music-Related Movement and Gesture data . Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Claesson, Mats; Frounberg, Ivar; Kvidal, Håkon & Thornquist, Peter (2007). Konsert: Clix.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Einar Sneve, Martinussen (2007). Musikktroll.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore & Arve, Henriksen (2007). Konsert: Lyd på roterommet.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore; Frounberg, Ivar; Claesson, Mats; Thornquist, Peter; Karlstrøm, Jørgen & Kvidal, Håkon (2007). Konsert: Norsk laptoporkester: "... to shining sea" og "CliX".
 • Jensenius, Alexander Refsum & Martinussen, Einar Sneve (2007, 10. mai). Musikkballer som demokratisering av musikk. [Radio].  NRK P2 - Transit.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ragnhild Krogvig, Karlsen (2007, 09. juli). Proteinmusikk. [Radio].  NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sagvolden, Terje & Leander, Sylvi (2007, 24. august). Bevegelser kan avdekke ADHD .  Aftenposten.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Voldsund, Arve (2007). Stor musikkball.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve & Eirik, Østby (2007). Musikkball.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve & Østby, Eirik (2007). Musikkball.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Østby, Eirik; Voldsund, Arve & Eltvik, Anders (2007, 21. september). Lag fendermusikk! .  Aftenposten Aften.
 • Casciato, Carmine; Jensenius, Alexander Refsum & Wanderley, Marcelo M. (2006). La mouvement libre de danse et la musique.
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2006). Exploring Music-Related Gestures by Sound-Tracing - A Preliminary Study.
 • Hansen, Søren Holme & Jensenius, Alexander Refsum (2006). The Drum Pants . Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). AudioAnalysis .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Bevegelse-lyd koblinger og NIME.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Challenges in the Study of Musical Body Movements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Developing methods and tools for studying actions and musical sound.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Developing tools for analysing musical gestures.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Fremtidens musikkinstrumenter: Hvem spiller? Menneske, datamaskin eller begge?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Fremtidens musikkinstrumenter: Hvem spiller? Menneske, maskin eller begge?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). GDIF - Gesture Description Interchange Format.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006, 22. august). Gestikk - musikk . [Radio].  NRK P2 - Kulturbeitet.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Gestikk - musikk. Kroppsbevegelsers betydning for musikkopplevelsen .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Konsert: Improvisasjon med Musikktrollet.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Konsert: Improvisasjon på musikkballer.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Kroppslyd.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Musikk er bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Musikkteknologi - mer enn MIDI.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Studying Gesture-Sound Relationships using the Musical Gestures Toolbox.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Using motiongrams in the study of musical gestures.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2006). Video analysis and synthesis in Max/MSP/Jitter.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Fredriksen, Carsten Mo (2006). Kroppslyd .
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Kvifte, Tellef (2006). Towards a gesture description interchange format .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Hilde, Øvreness (2006, 13. oktober). Musical Gestures-prosjektet. [Radio].  Radio Nova.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kvifte, Tellef (2006). Konsert: Improvisasjon for musikkballer og elektropipe.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvifte, Tellef & Godøy, Rolf Inge (2006). Towards a Gesture Description Interchange Format [Poster].
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martinussen, Einar Sneve & Voldsund, Arve (2006). Musikktroll.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Wanderley, Marcelo M. (2006). Gesture Classification.
 • Kvifte, Tellef & Jensenius, Alexander Refsum (2006). Towards a coherent terminology and model of instrument description and design .
 • Marshall, Mark; Peters, Nils; Jensenius, Alexander Refsum; Boissinot, Julien; Wanderley, Marcelo M. & Braasch, Jonas (2006). On the Development of a System for Gesture Control of Spatialization.
 • Casciato, Carmine; Jensenius, Alexander Refsum & Wanderley, Marcelo M. (2005). Studying free dance movement to music.
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2005). Playing "Air Instruments": Mimicry of Sound-producing Gestures by Novices and Experts.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2005). Alternative måter å representere bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2005). Developing Methods and Tools for Studying Gestures and Sound.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2005). Developing live electronics for Emergence.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2005). En visjon for musikkteknologi i Norge.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2005). Gestures and Sound ++.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2005). Memorabilia.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2005). Using the Polhemus and Vicon systems in music gesture research.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2005). Utvikling av metoder og verktøy for å studere musikalsk gestikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. sep. 2005 00:00 - Sist endret 9. okt. 2017 20:10