Anne Danielsen

Professor, Senterleder RITMO
Bilde av Anne Danielsen
English version of this page
Telefon +47 22 85 47 51
Mobiltelefon +47 482 14 002
Faks +47 22 85 47 63
Rom 336
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse 2. etasje Sem Sælands vei 2 Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen 0371 OSLO
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Videopresentasjon

Undervisnings- og veiledningsområder

 • populærmusikk
 • afroamerikansk musikk
 • musikkanalyse (rytme og sound)
 • musikkproduksjon
 • musikk og medier

Kompetanseområder

 • populærmusikk
 • afroamerikansk musikk
 • musikkanalyse (rytme og sound)
 • musikkognisjon
 • musikkproduksjon
 • musikk og medier
 • musikkestetikk
 • musikksosiologi

Pågående forskningsprosjekter

 

TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm. (NFR-TOPPFORSK)

RITMO Center for Interdisciplinary Studies of Rhythm Time and Motion (NFR Senter for fremragende forskning)

Emneord: Musikkvitenskap, Populærmusikk, Musikkognisjon, Afroamerikansk musikk, Rytme og groove, Musikkanalyse, Musikkteknologi, Medier og musikk, Samfunn og musikk

Publikasjoner

 • Danielsen A. (2018, in press). Time and Time Again: Repetition and Difference in Repetitive Music. Over and Over. Exploring Repetition in Popular Music. Eds. O Julien and C Levaux (New York: Bloomsbury Academics).
 • Nymoen, Kristian; Danielsen, Anne & London, Justin (2017). Validating Attack Phase Descriptors Obtained by the Timbre Toolbox and MIRtoolbox , In Tapio Lokki; Jukka Pätynen & Vesa Välimäki (ed.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  KAPITTEL.  s 214 - 219 Full text in Research Archive
 • Danielsen, A & Kjus, Y. (2017). The Mediated Festival: Live Music as Trigger of Music Streaming and Social Media Engagement.  Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565.
 • Brøvig-Hanssen R & Danielsen A. (2017). Music Production: Recording Technologies and Acousmatic Listening. The Routledge Companion to Music Cognition. Eds. R Ashley and R Timmers. (Routledge), chapter 16. 
 • Brøvig-Hanssen R & Danielsen A. (2016). Digital Signatures: The Impact of Digitization on Popular Music Sound (Cambridge, Mass.: MIT Press).
 • Kjus Y & Danielsen A. (2016). Live Mediation. Performing Concerts Using Studio Technology. Popular Music 35(3).
 • Danielsen A & Helseth I. (2016). Mediated Immediacy. The Relationship between Auditory and Visual Dimensions of Live Performance in Contemporary Technology-Based Popular Music. Rock Music Studies 3(1), 24-40. doi: 10.1080/19401159.2015.1126986
 • Danielsen A, Waadeland CH, Sundt HG & Witek M. (2015). Effects of instructed timing and tempo on snare drum sound in drum kit performance. Journal of the Acoustical Society of America 138(4). doi: 10.1121/1.4930950
 • Danielsen A. (2015). Metrical ambiguity or microrhythmic flexibility? Analysing groove in ‘Nasty Girl’ by Destiny’s Child. In Song Interpretation in 21st-Century Pop Music, 53-72. Ed. R. Appen, A. Doehring, D. Helms and A. F. Moore (Farnham, Surrey: Ashgate), pp. 53-72.
 • Danielsen A, Haugen MR & Jensenius, AR. (2015). Moving to the Beat: Studying Entrainment to Micro-Rhythmic Changes in Pulse by Motion Capture. Timing & Time Perception 3, 1-22. doi: 10.1163/22134468-00002043
 • Kjus Y & Danielsen A. (2014). Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival. Popular Music and Society 37(5), 660-679. doi: 10.1080/03007766.2014.929322 
 • Danielsen A, Otnæs MK, Jensen JK, Williams S & Østberg BC. (2014). Investigating repetition and change in musical rhythm by functional MRI. Neuroscience 275, 469-476.
 • Brøvig-Hanssen R. and Danielsen A. (2013). The Naturalised and the Surreal: Changes in the Perception of Popular Music Sound. Organised Sound 18/1, 71-80.

 • Danielsen A. (2012). The Sound of Crossover: Microrhythm and Sonic Pleasure in Michael Jackson’s ‘Don’t Stop Till You Get Enough’. Popular Music and Society 35/2, 151-168.

 • Danielsen A. (2012). Afroamerikansk populærmusikk etter 1960. Hovland E. (ed). Vestens Musikkhistorie. (Oslo: CappelenDamm) 

 • Danielsen A. (2010). Here, There, and Everywhere. Three Accounts of Pulse in D'Angelo's 'Left and Right'. In Musical Rhythm in the Age of Digital ReproductionEd. A Danielsen (Farnham, Surrey: Ashgate), pp. 19-36.
 • Danielsen A. (ed.) (2010).  Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction. (Farnham, Surrey: Ashgate)
 • Danielsen A. og A Maasø. (2009). Mediating Music. Materiality and Silence in Madonna’s ‘Don’t tell me’. Popular Music 28(2), 127-42. Re-printed in Pop Music and Easy Listening, Part II: Groove, Sampling and Production (Ashgate, 2011). 
 • Danielsen A. (2008). The Musicalization of 'Reality'. Reality Rap and Rap Reality on Public Enemy's Fear of a Black Planet. European Journal of Cultural Studies 11(4), 405-21.
 • Danielsen A. (2008). Iscenesatt marginalitet? – om regional identitet i nordnorsk rap. Krogh, M. og Stougaard, B. (ed.): Hiphop i Skandinavien (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag)
 • Danielsen, A. (2003). Kunst og kommers i (u)skjønn forening - om populærkulturen og konstellasjonens estetikk. Danielsen, A.; De Paoli, D.; Gran, A.B.; Langdalen, J. (ed.): Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv. (Kristiansand: Høyskoleforlaget)
 • Danielsen A. (2002). Estetiske perspektiver på populærmusikk. Gripsrud, J. (ed.): Populærmusikken i kulturpolitikken, rapport nr. 30. (Oslo: Norsk Kulturråd)
 • Danielsen, A. 1997. 'His name was Prince' - a study of DIAMONDS AND PEARLS. Popular Music 16(3).
 • Danielsen, Anne (2018). Time and Time Again: Repetition and Difference in Repetitive Music, In Olivier Julien & Christophe Levaux (ed.),  Over and Over. Exploring Repetition in Popular Music.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781501324888.  kapittel 2.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2017). Music Production: Recording Technology and Acousmatic Listening, In Richard D Ashley & Renee Timmers (ed.),  The Routledge Companion to Music Cognition.  Routledge.  ISBN 9781138721050.  kapittel 16.
 • Danielsen, Anne (2017). "Hot rhythms": Rytmisk musikk som den vestlige rasjonalitetens andre, I: Karette Stensæth; Gro Trondalen & Øivind Varkøy (red.),  Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-225-6.  kapittel.  s 197 - 206
 • Danielsen, Anne & Kjus, Yngvar (2017). The Mediated Festival: Live Music as Trigger of Music Streaming and Social Media Engagement. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies.  ISSN 1354-8565. . doi: 10.1177/1354856517721808 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Danielsen, Anne & London, Justin (2017). Validating Attack Phase Descriptors Obtained by the Timbre Toolbox and MIRtoolbox, In Tapio Lokki; Jukka Pätynen & Vesa Välimäki (ed.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  KAPITTEL.  s 214 - 219 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne (2016). Nyskapende, sterkt og kompetent! Kvalitetsforståelser i musikkfeltet i lys av tre poulærmusikalske sjangre, I: Knut Ove Eliassen & Øyvind Prytz (red.),  Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur..  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-7081-179-3.  kapittel nr. 7.  s 104 - 119
 • Danielsen, Anne & Helseth, Inger (2016). Mediated Immediacy: The Relationship between Auditory and Visual Dimensions of Live Performance in Contemporary Technology-Based Popular Music. Rock Music Studies.  ISSN 1940-1159.  3(1), s 24- 40 . doi: 10.1080/19401159.2015.1126986 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjus, Yngvar & Danielsen, Anne (2016). Live Mediation. Performing Concerts Using Studio Technology. Popular Music.  ISSN 0261-1430.  35(3), s 320- 337 . doi: 10.1017/S0261143016000568 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne (2015). Metrical Ambiguity or Microrhythmic Flexibility? Analysing Groove in ‘Nasty Girl’ by Destiny’s Child, In Ralf von Appen; André Doehring; Dietrich Helms & Allan F. Moore (ed.),  Song Interpretation in 21st-century Pop Music.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-2800-4.  chapter 3.  s 53 - 72
 • Danielsen, Anne; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Moving to the Beat: Studying Entrainment to Micro-Rhythmic Changes in Pulse by Motion Capture. Timing & Time Perception.  ISSN 2213-445X.  3(1-2), s 133- 154 . doi: 10.1163/22134468-00002043 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne; Waadeland, Carl Haakon; Sundt, Henrik G. & Witek, Maria (2015). Effects of instructed timing and tempo on snare drum sound in drum kit performance. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  138(4), s 2301- 2316 . doi: 10.1121/1.4930950 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne; Otnæss, Mona Kolstø; Jensen, Jimmy Kristian; Williams, Steven Charles Rees & Østberg, B.C. (2014). Investigating repetition and change in musical rhythm by functional MRI. Neuroscience.  ISSN 0306-4522.  275, s 469- 476 . doi: 10.1016/j.neuroscience.2014.06.029
 • Kjus, Yngvar & Danielsen, Anne (2014). Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival. Popular music and society.  ISSN 0300-7766.  38(5), s 660- 679 . doi: 10.1080/03007766.2014.929322 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2013). The Naturalised and the Surreal: changes in the perception of popular music sound. Organised Sound.  ISSN 1355-7718.  18(1), s 71- 80 . doi: 10.1017/S1355771812000258 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne (2012). Afroamerikansk populærmusikk etter 1960, I:  Vestens musikkhistorie: Fra 1600 til vår tid.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202277284.  Kapittel 10, del 2.  s 379 - 398
 • Danielsen, Anne (2012). The Sound of Crossover: Micro-rhythm and Sonic Pleasure in Michael Jackson's "Don't Stop 'Til You Get Enough". Popular music and society.  ISSN 0300-7766.  35(2), s 151- 168 . doi: 10.1080/03007766.2011.616298
 • Danielsen, Anne & Skårberg, Odd Sjønne (2012). Fra rhythm'n'blues til rock'n'roll, I:  Vestens musikkhistorie: Fra 1600 til vår tid.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202277284.  Kapittel 10, del 1.  s 368 - 378
 • Danielsen, Anne & Maasø, Arnt (2011). Mediating Music: Materiality and Silence in Madonna's "Don't Tell Me", In Stan Hawkins (ed.),  Pop Music and Easy Listening: The Library of Essays on Popular Music.  Ashgate.  ISBN 9780754629528.  Kapittel 9.  s 127 - 169
 • Danielsen, Anne (2010). Here, there and everywhere: three accounts of pulse in D'Angelo's 'Left and Right', In Anne Danielsen (ed.),  Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction.  Ashgate.  ISBN 9781409403401.  kapittel 2.  s 19 - 35
 • Danielsen, Anne (2010). Introduction: Rhythm in the Age of Digital Reproduction, In Anne Danielsen (ed.),  Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction.  Ashgate.  ISBN 9781409403401.  kapittel 1.  s 1 - 16

Se alle arbeider i Cristin

 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2016). Digital Signatures: The Impact of Digitization on Popular Music Sound. MIT Press.  ISBN 9780262034142.  188 s.
 • Danielsen, Anne (ed.) (2010). Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction. Ashgate.  ISBN 9781409403401.  265 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Norwegian Centre of Excellence RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion.
 • Danielsen, Anne (2017). Digital Signatures. The Impact of Digitization on Popular Music Sound.
 • Danielsen, Anne (2017). Experimental hip-hop and the meanings of glitched grooves. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne (2017). Kvalitet i rytmisk musikk.
 • Danielsen, Anne (2017). Music production research in Norway.
 • Danielsen, Anne (2017). Paneldeltakelse i serien Musikklære på Nasjonalbiblioteket, tema "Rytme".
 • Danielsen, Anne (2017). Populærmusikk og mediering i den digitale tidsalder.
 • Danielsen, Anne (2017). Rhythm and Groove in African-American Popular Music.
 • Danielsen, Anne (2017). Timing and Sound in Musical Microrhythm: Theoretical, Aesthetic and Empirical Aspects.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2017, 15. mars). Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion får status som Senter for fremragende forskning. [Internett].  Ballade. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne; London, Justin & Nymoen, Kristian (2017). Mapping the Beat Bin: The Effects of Rise Time, Duration, and Frequency Range on the Perceived Timing of Musical Sounds.
 • Danielsen, Anne; London, Justin & Nymoen, Kristian (2017). Mapping the beat bin: Effects of rise time, duration and frequency range on the perceived timing (P-center) of musical sounds.
 • Danielsen, Anne; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Câmara, Guilherme Schmidt (2017). Project presentation: Timing and Sound in Musical Microrhythm (TIME).
 • London, Justin; Nymoen, Kristian; Thompson, Marc; Code, David Loberg & Danielsen, Anne (2017). Where is the beat in that note? Comparing methods for identifying the p-center of musical sounds.
 • London, Justin; Nymoen, Kristian; Thompson, Marc; Code, David Loberg & Danielsen, Anne (2017). Where is the beat in that note? Comparing methods for identifying the p-center of musical sounds.
 • Nymoen, Kristian; Danielsen, Anne & London, Justin (2017). Validating Attack Phase Descriptors Obtained by the Timbre Toolbox and MIRtoolbox. Vis sammendrag
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2016). Book launch: Digital Signatures.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2016). Book presentation: Digital Signatures.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2016). Listening to Recordings: Ecological Constraints and the Tuning of the Ear.
 • Danielsen, Anne (2016). Investigating the perception of sound-timing relationships in recorded (real) music.
 • Danielsen, Anne (2016). Mediatised liveness: Music and media on and off stage.
 • Danielsen, Anne (2016). Music, media and technology in the digital age (keynote). Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne (2016). Ung Pike Forsvant.
 • Danielsen, Anne (2016). Ung Pike Forsvunnet, konsert på Rock mot kreft.
 • Danielsen, Anne; Maasø, Arnt; Hagen, Anja Nylund & Kjus, Yngvar (2016). Clouds & Concerts summarised.
 • Kraugerud, Emil; Danielsen, Anne & Askerøi, Eirik (2016). Spaces of Sound: Meanings of Spatiality in Recorded Sound.
 • Danielsen, Anne (2015). Auto-Tune as Hyper-Nature: Bon Iver's Visit to the Woods.
 • Danielsen, Anne (2015). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2015). Musikk, kvalitet og kontekst.
 • Danielsen, Anne (2015). Popular Music Analysis: Rhythm and Groove..
 • Danielsen, Anne (2015). Presentasjon av prosjektet Sky&Scene.
 • Danielsen, Anne (2015). Scannell, John. 2012. James Brown. Sheffield: Equinox. ISBN 978-1-84553-743-2 (pbk). 168 pp. Perfect Beat.  ISSN 1038-2909.  15(2), s 177- 179
 • Danielsen, Anne (2015). Soul-groovens frelser vender tilbake. nrk.no/ytring.
 • Danielsen, Anne (2015). The Musicalization of Reality. Sonic Spaces in Hip-Hop.
 • Danielsen, Anne (2015). Time and Time Again.
 • Hawkins, Stan; Zeiner-Henriksen, Hans T. & Danielsen, Anne (2015). Record Production in the Internet Age. Journal on the Art of Record Production.  ISSN 1754-9892.  (10)
 • Danielsen, Anne (2014). En analyse av musikken: Jeg vil være fantasien din, I: Christer Falck & Petter Aagaard (red.),  Prince: Shockadelica.  Falck Forlag.  ISBN 9788293039532.  Del 2, kapittel 3.  s 187 - 196
 • Danielsen, Anne (2014). Kongen av pop. Nærlesning av Michael Jacksons rytme..
 • Danielsen, Anne (2014). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2014). Prince: Kiss.
 • Danielsen, Anne (2014). Structure and Flexibility: Microrhythm in Groove-based Music. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne (2014). The digital groove: Prince’s Kiss.
 • Danielsen, Anne (2013). Authorship in the Age of Digital Reproduction.
 • Danielsen, Anne (2013, 23. januar). Ekspertkommentator i Norsk Melodi Grand Prix. [TV].  NRK TV.
 • Danielsen, Anne (2013, 12. februar). Intervju om kvinnesyn i rap.  Dagsavisen.
 • Danielsen, Anne (2013). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2013). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2013). Microrhythm in Groove-Based Music.
 • Danielsen, Anne (2013). New forms of live music? Artists' creativity and communication when performing in the digital age.
 • Danielsen, Anne (2013). "Once Upon a Time Called Now" – the experience of time in groove-directed music.
 • Danielsen, Anne (2013). Repetition and change in groove-based music – an fMRI study.
 • Danielsen, Anne (2013). Sjangerhælvete!.
 • Danielsen, Anne (2013). Sky og Scene: om lyttemønstre, strømming og live-musikk i den digitale tidsalder.
 • Danielsen, Anne (2013). Temporality and Microrhythm in Groove-Based Musics. Analytical Perspectives.
 • Danielsen, Anne (2013). The Feel of the Machine.
 • Danielsen, Anne (2013). The perfect take.
 • Danielsen, Anne (2012). BIG DATA (paneldebatt).
 • Danielsen, Anne (2012). Konsert med Ung Pike Forsvunnet.
 • Danielsen, Anne (2012). Music in the Age of Digital Reproduction: digital signatures and new distribution platforms.
 • Danielsen, Anne (2012). Musikk og tolkning.
 • Danielsen, Anne (2012). Musikk, mediering og mobilitet. Den digitale vending i musikkulturen.
 • Danielsen, Anne (2012, 01. desember). Om melankolsk popmusikk. [Radio].  NRK P2, Spillerom Søndag.
 • Danielsen, Anne (2012). Presentasjon av prosjektet Sky & Scene.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Entrainment and Pulse in Groove-Based Music: A motion capture study.
 • Zeiner-Henriksen, Hans T. & Danielsen, Anne (2012). Pulse and microrhythm in contemporary groove-based music.
 • Danielsen, Anne (2011). Once Upon a Time Called Now – Temporality, Structure and Microrythm in Groove-Based Music.
 • Danielsen, Anne (2011). Power, Mediation, and Aesthetics in the Music of Public Enemy.
 • Danielsen, Anne (2011). Samspillet mellom live-musikk og digitale musikktjenester: Streaming-mønstre under Øya-festivalen.
 • Danielsen, Anne (2011). What is liveness?.
 • Danielsen, Anne; Maasø, Arnt & Due, Beathe (2011). Samspillet mellom live-musikk og digitale musikktjenester: Streaming-mønstre under Øya-festivalen 2010.
 • Danielsen, Anne; Otnæss, Mona Kolstø; Brun, M; Gasston, D; Høiseth, A; Williams, SCR & Østberg, BC (2011). Investigating continuity versus breaks in groove-based music by way of fMRI.
 • Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Danielsen, Anne (2010). Sound as Environments: Toward a Framework for Analysing Sound in Popular Music Recordings.
 • Danielsen, Anne (2010). Meter and pulse in groove-based music.
 • Danielsen, Anne (2010). Music and Authorship in the Age of Digital Reproduction.
 • Danielsen, Anne (2010). Musical Identity, Authorship and Copyright in the Age of Digital Reproduction.
 • Danielsen, Anne (2009). Deltakelse i paneldebatt: Children of the revolution. Musikkbransjen som katalysator for store endringer i den vestlige verden.
 • Danielsen, Anne (2009). Entrainment and pulse in contemporary groove-based music. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2017 09:10 - Sist endret 17. nov. 2017 10:43

Prosjekter