hanshi

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Magister Artium ved Universitetet i Hamburg 1989 (systematisk og historisk musikkvitenskap og kulturantropologi)

Doktor philos ved UiO 2001

Faglige kompetanseområder

Europeiske og nordamerikanske musikktradisjoner med hovedvekt på instrumentalmusikken,

Norsk Bygdedans.

Revivals, old-time-, Bluegrass- og Countrymusikk.

Underviser innføring i Norsk folkemusikk og ledsager vanligvis studentene til Ole Bull akademiet på Voss.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

 • CD-utgivelser fra Norsk folkemusikksamlings arkiv
 • revitalisering av Springardansen fra Tovdal
 • Romanifolkets musikalske uttrykksformer

 

Emneord: Folke- og verdensmusikk, Musikkanalyse

Publikasjoner

Et universitetsarkivs rolle og mulige veivalg.Musikk og Tradisjon. (2012) ISSN 1892-0772.  26, s 113- 128

Participatory Discrepancies between fiddle player and dancers? Bowing Styles in the Triplet Gangar of Telemark and Setesdal, In Rolf Bader; Christiane Neuhaus & Ulrich Morgenstern (ed.),  Concepts, Experiments, and Fieldwork: Studies in Systematic Musicology and Ethnomusicology.  Peter Lang Publishing Group. (2010).  ISBN 978-3-631-58902-1.  Ethnomusicology article 1.  s 317 - 324

Hva har Landskappleiken med Nashville å gjøre? – en sammenligning av historien til to populærmusikkgenrer. I: Norsk Folkemusikklags skrifter 2006:20

Anne Sandnes, en sangkilde fra Aust-Agder. I: Ballader & blue Hawaii. Folkloristiske og musikkvitskaplege studiar tileigna Velle Espeland i høve 60-årsdagen 6. juli 2005: Novus Forlag 2005. s. 91-98

Folk Music Research and Ethnomusicology in Norway Today. Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore 2004;41(1):53-67

 • Thedens, Hans-Hinrich (2012). Et universitetsarkivs rolle og mulige veivalg. Musikk og tradisjon.  ISSN 1892-0772.  26, s 113- 128
 • Thedens, Hans-Hinrich (2011). "Munnharpebølgen" – rekonstruksjon og innovasjon i gjenopplivingen av et tradisjonelt instrument, I: Leif Sigvard Jonsson (red.),  Mangfold og vidsyn: en musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2713-0.  kapitel 12.  s 267 - 282
 • Thedens, Hans-Hinrich (2010). A Desire For the Genuine and Ancient: Dealing With Historical Sources in Norwegian Music, In Susanne Ziegler (ed.),  Historical Sources and Source Criticism.  Svenskt Visarkiv.  ISBN 978-91-977013-7-2.  Part V.  s 179 - 190
 • Thedens, Hans-Hinrich (2010). Participatory Discrepancies between fiddle player and dancers? Bowing Styles in the Triplet Gangar of Telemark and Setesdal, In Rolf Bader; Christiane Neuhaus & Ulrich Morgenstern (ed.),  Concepts, Experiments, and Fieldwork: Studies in Systematic Musicology and Ethnomusicology.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-58902-1.  Ethnomusicology article 1.  s 317 - 324
 • Thedens, Hans-Hinrich (2009). Variantdanning i Hardingfeleslåtter. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  23, s 114- 135
 • Thedens, Hans-Hinrich (2008). Hva har landskappleiken med Nashville å gjøre? – en sammenligning av historien til to populærmusikkgenrer. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  2007/21, s 86- 103
 • Thedens, Hans-Hinrich (2007). Intonation Studies in Norwegian Folk Music Research. European meetings in ethnomusicology.  ISSN 1582-5841.  2007/12, s 49- 66
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Anne Sandnes, en sangkilde fra Aust-Agder, I: Hans-Hinrich Thedens; Astrid Nora Ressem; Reimund Kvideland & Erik Edvardsen (red.),  Ballader & blue Hawaii. Folkloristiske og musikkvitskaplege studiar tileigna Velle Espeland i høve 60-årsdagen 6. juli 2005.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-416-2.  6.  s 91 - 98
 • Thedens, Hans-Hinrich (2004). Folk Music Research and Ethnomusicology in Norway Today. Narodna umjetnost - Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research.  ISSN 0547-2504.  41(1), s 53- 67
 • Thedens, Hans-Hinrich (2004). Norwegische Volksmusik im Schallarkiv. Fontes Artis Musicae.  ISSN 0015-6191.  50(3)
 • Thedens, Hans-Hinrich (2002). Durifisering eller hva? – en reinlender gjennom flere spelemannsgenerasjoner. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  15 - 2001, s 28- 49
 • Thedens, Hans-Hinrich (2002). Salve Austenå og felemusikken i Tovdal. Årbok for norsk folkemusikk.  ISSN 0803-5954.  11, s 7- 35
 • Thedens, Hans-Hinrich (2002). Sammendrag av doktoravhandlingen "Untersuch den ganzen Mann". Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  15, s 136- 143
 • Thedens, Hans-Hinrich (2001). Glomdalsmuseets Dokumentasjon av Taterkulturen – et intervju med Lasse Johansen. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  14: 2000, s 4- 11
 • Thedens, Hans-Hinrich (2001). "How Funny - I am at a Folk Music Event and I Don't know a Soul Here!": Musicians and Audiences at the International Folk Music Festivals in Norway. The world of music (Wilhelmshaven).  ISSN 0043-8774.  43(2+3), s 171- 181
 • Thedens, Hans-Hinrich (2000). It's the individual who is the "dialect", In Dan Lundberg & Gunnar Ternhag (ed.),  The Musician in Focus.  The Royal Swedish Academy of Music.  ISBN 91-89038-17-7.  s 75 - 101
 • Thedens, Hans-Hinrich (1999). Konstruksjon og Formgivning på de gamle Felene: Et Intervju med Felemakeren Sigvald Rørlien. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  12(1), s 29- 34
 • Storesund, Asbjørn & Thedens, Hans-Hinrich (1999). Felemakeren Erik Johnsen Helland : noen tanker, spørsmål og spekulasjoner om felemakeriet i Bø fram til ca. 1870, I:  Norsk folkemusikklags skrifter.  Norsk folkemusikklag.  faglig_bok_institusjon.  s 42 - 54
 • Storesund, Asbjørn & Thedens, Hans-Hinrich (1999). Noen trekk ved utviklingen av hardingfela i Telemark fram til 1870-åra, I:  Norsk folkemusikklags skrifter.  Norsk folkemusikklag.  faglig_bok_institusjon.  s 35 - 41
 • Thedens, Hans-Hinrich (1998). Norsk Folkemusikklag og IFMC - et intervju med Reidar Sevåg. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  s 14- 19
 • Thedens, Hans-Hinrich (1997). Rapport fra ICTMs 33.verdenskonferanse. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  10, s 52- 55
 • Thedens, Hans-Hinrich (1996). The Norwegian Collection of Folk Music. The world of music (Wilhelmshaven).  ISSN 0043-8774.  XXXVIII(1), s 118- 122
 • Thedens, Hans-Hinrich (1992). Spielfiguren und Resoanzsaitenanregung auf der Hardangergeige. Studia Instrumentorum Musicae Popularis.  X, s 25- 29

Se alle arbeider i Cristin

 • Thedens, Hans-Hinrich; Ressem, Astrid Nora; Kvideland, Reimund & Edvardsen, Erik (red.) (2005). Ballader & blue Hawaii. Folkloristiske og musikkvitskaplege studiar tileigna Velle Espeland i høve 60-årsdagen 6. juli 2005. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-416-2.  320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thedens, Hans-Hinrich (2013). Eivind Groven as Folk Music Researcher, In Anne Jorunn Kydland Lysdahl & Ingrid Loe Dalaker (ed.),  East of Noise: Eivind Groven.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102617.  Chapter 4.  s 129 - 146
 • Thedens, Hans-Hinrich; Aksdal, Bjørn & lønnestad, kari (2013). Situasjonen for de norske folkemusikkarkivene.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2012). Anne Svånaug Haugan: Takt og tonar. Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  38(1), s 149- 153
 • Thedens, Hans-Hinrich (2012). Et universitetsarkivs rolle og mulige veivalg.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2012). Fremtiden for databasesystemet Fiol.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2011). Digitaliseringspraksis i forhold til IASAs retningslinjer.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2011). Just jamming – participatory festivals as the backbone of grassroots music milieus in Norway and the United States.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2011). Norske Folkemusikkarkiv – situasjonen i 2011, utfordringer og fremtiden.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2009). Romanifolkets Musikalske Uttrykksformer – før og nå. Tanker etter et avsluttet NFR prosjekt.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2009). Snikkarvalsen, Feleboga med Salve Austenå spiller runddans fra Tovdal mm. [CD].
 • Thedens, Hans-Hinrich (2008). 2 short concerts with Feleboga.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2008). A desire for the genuine and ancient: dealing with historical sources in Norwegian music.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2008). Flatfooting Workshop & Square Dance.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2008). Folk Music concert with Feleboga.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2008). Reinventing the wheel? Comparing musical cultures today.
 • Thedens, Hans-Hinrich (red.) (2007). Musikk og dans som virkelighet og forestilling; nr. 20 - 2006.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2007). “New media in oral tradition: examples from programs in traditional music in Norway and the US”.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2006). 17 års erfaringer med digitalisering på Norsk Folkemusikksamling.
 • Thedens, Hans-Hinrich (red.) (2006). 1905-2005 nasjonal og lokal kultur.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2006). Aktuelle prosjekter på Norsk Folkemusikksamling.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2006). Norwegian Travelers' Music.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2006). Spesialiserte folkemusikktilbud i høyere utdanning i Norge og deres selvpresentasjoner på internet.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2006). The Fender Telecaster—a Mass-produced Electric Guitar as the Keeper of Tradition?.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Anne Sandnes 100 år, konsert på Oslo ladegård.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Intonation studies in Norwegian Folk Music Research.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Kurs im Gangartanz aus Telemark.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Kveldskonsert med slåtter og viser.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Norske slåtter, viser og eventyr.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Norwegian Folk Music, Song and Dance.
 • Thedens, Hans-Hinrich (red.) (2005). Revitalisering av Tradisjoner.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Slåttemusik und Bygdetanz – lebendige Traditionen in Norwegen.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Slåtter og viser fra indre Agder.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Sted og forestilling: tradisjonell musikk i sør-Appalachene.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2005). Workshop in traditional dance from Telemark.
 • Thedens, Hans-Hinrich; Ressem, Astrid Nora & Espeland, Velle (2005). Hugen leikar så vide - Middelalderballader i Norge.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2004). Comparing traditional musics in Norway and Appalachia.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2004). Norwegian archives in collaboration: taking recordings back to the communities from which they originated.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2004). På kappleik og festivaler i USA- del 2. Spelemannsbladet.  ISSN 0333-0370.  (1)
 • Thedens, Hans-Hinrich (2004). Traditional music today–young musicians' motivations and strategies .
 • Thedens, Hans-Hinrich (red.) (2003). Folkemusikkinnsamling.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2003, 30. mai). Norwegian Fiddle tunes. [Radio].  WMMT Mountain Community Radio, Whitesburg KY.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2003). Norwegian folk music studies today – How to look at heritage, modern society, cultural politics, and media.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2003). Om folkemusikkutdanninger i Norge. Kvinten.  ISSN 0807-1276.  15(4)
 • Thedens, Hans-Hinrich (2003). På kappleik og festivaler i USA. Spelemannsbladet.  ISSN 0333-0370.  62(8)
 • Thedens, Hans-Hinrich (2003). Von der Alm auf die Festivalbühne: Norwegische Volkmusik heute; Tanzkurs Telegangar.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2003). Workshop on Norwegian Fiddle Styles.
 • Thedens, Hans-Hinrich (red.) (2002). Tonalitet i folkemusikken.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2002). Norwegian Folk Fiddling: The style and concept.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2002). Norwegian traditional music, its history, context and instruments/workshop in traditional dance from Telemark.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2002). Salve Austenå: Slåtter fra Tovdal.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2001). Genre, Familier, Begrep.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2001). The Fiddle Player's Role in the traditional Norwegian Wedding Ceremony.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2001). Untersuch den ganzen Mann ¿ so wie er vor Dir steht: Der Spielmann Salve Austenå.
 • Thedens, Hans-Hinrich (red.) (2000). De Reisendes Musikk.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2000). Local Archives as a Resource for the Living Folk Music Tradition: Recent Developments in Norway.
 • Thedens, Hans-Hinrich (2000). Norsk folkemusikkforskning gjennom tidene - temaer, miljøer og perspektiver.
 • Thedens, Hans-Hinrich & Kvifte, Tellef (2000). Traditional music in a modern society.
 • Thedens, Hans-Hinrich (red.) (1999). Inlegg fra jubileumsseminaret på Voss, artikler om hardingfele, stev og bjønndans.
 • Thedens, Hans-Hinrich (1999). PD's between the fiddle player and his dancers?: the triplet gangar of Telemark and Setesdal.
 • Thedens, Hans-Hinrich (1999). Learned imagery or personal memory ¿ moods, mimickry and mnemonic tools in the titles of hardingfele tunes.
 • Thedens, Hans-Hinrich (1998). Norsk Folkemusikklag 50 år.
 • Thedens, Hans-Hinrich (1998). The nineties - a new heyday for the Jews harp in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2005 00:00 - Sist endret 31. mars 2014 16:07

Prosjekter