olavsae

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Undervisnings- og veiledningsområder

Instrumental folkemusikk

 • Historikk og tradisjon (historiske, geografiske og sosiale aspekter).
 • Bruk og funksjon, plass og posisjon under skiftende forhold.
 • Innsamling, transkripsjon, analyse (form, stil, rytme, tonalitet mm)
 • Stilmessig gjenoppliving fra noter og veike tradisjoner.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

"NORSK FOLKEMUSIKK, Slåtter for vanlig fele" (Feleverket), bd 5 Møre og Romsdal.

Emneord: Musikkvitenskap, Folke- og verdensmusikk

Publikasjoner

"NORSK FOLKEMUSIKK, Slåtter for vanlig fele", bd 1-4:

 • bd 1-2 Oppland (1992)
 • bd 3 Nordfjord (1994)
 • bd 4 Hedmark (1997)

"Fel-Jakup -tradisjonsberar, nyskapar, eller.." (Spelemannsbladet nr 5, 7-8, 1990).

"Noe om felestiller, særlig solungstillet" (Spelemannsbladet nr 3, 1992).

"Rendalspolsk med gangar og springar" (Spelemannsbladet nr 4, 1997).

"Hardingfele - fele - to musikalske verdener?" (Spelemannsbladet nr 4 og 5, 1999).

"Folkemusikken må jo fornye seg, men hvordan" (Spelemannsbladet nr 6, 2002).

Div artikler til NORGES MUSIKKHISTORIE (Aschehoug, red A. Vollsnes, 2000-) med temaer som

 • tradisjoner for vanlig fele
 • fra halling til reinlender
 • nye instrumenter
 • "Den norske Kunsten staar fix og ferdig paa Fjeldet"
 • konserter og lydarslåtter
 • innsamling og utgivelser
 • Sæta, Olav (2013). Fiolin - for hvem og hva slags musikk ble instrumentet utviklet? Noe rundt fiolinenes inntog og klassereise. Musikk og tradisjon.  ISSN 1892-0772.  s 9- 31
 • Sæta, Olav (2007). Om felestiller i feleverket. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  (20), s 89- 112
 • Sæta, Olav (2006). Hardingfele - fele. Forskjellige instrumenter - forskjellig kultur?. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  (19), s 81- 131
 • Sæta, Olav (2004). Tradisjoner for vanlig fele (utvidet utg), I: Asbjørn Øfsthus Eriksen (red.),  MUS1420 Vestlig kunstmusikk og norsk folkemusikk. Litteraturpensum.  Unipub forlag.  "seks artikler om folkemusikk.  s 176 - 197
 • Sæta, Olav (2004). Vokal folkemusikk, I: Asbjørn Øfsthus Eriksen (red.),  MUS1420 Vestlig kunstmusikk og norsk folkemusikk. Litteraturpensum.  Unipub forlag.  I bolk om folkemusikk.  s 57 - 75
 • Sæta, Olav (2003). Folkemusikken må jo fornye seg, men hvordan?. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  17, s 63- 84

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæta, Olav (2012). NORSK FOLKEMUSIKK, Slåtter for vanlig fele, bind 5, Møre og Romsdal. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-684-1.  507 s.
 • Sæta, Olav (2004). Fem artikler om folkemusikk. Unipub forlag.  46 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæta, Olav (2012, 20. april). Folkemusikktimen. [Radio].  NRK, P2.
 • Sæta, Olav (2012, 20. mai). Folkemusikktimen NRK P2. [Radio].  NRK.
 • Sæta, Olav (2009). Folkemusikk i Eidskog.
 • Sæta, Olav (2009). Folkemusikk i Solør-Odal.
 • Sæta, Olav (2009). "Lauritz Tangen - felespellmann fra Austmarka", I: Lisbeth A. Chumak (red.),  Skoglandet Solør-Odal.  Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal.  ISBN 978-82-91997-10-0.  Artikkel.  s 94 - 104
 • Sæta, Olav (2009). "Tradisjoner for vanlig fele, med vekt på Gudbrandsdalen". Presentasjon / hovedinnlegg.
 • Sæta, Olav (2003). Finnskogspolsen - en tradisjon väcks till liv. Dalarnas spelmannsblad.  ISSN 0280-6584.  (2)
 • Sæta, Olav (2003). Norwegian folk music - editions of transcriptions as books and on the internet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2005 00:00 - Sist endret 22. mai 2013 13:25